Show simple item record

dc.contributor.advisorYalçın Çelik, S. Dilektr_TR
dc.contributor.authorMustafa, Ghiulgeantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.available2015-10-14T13:17:58Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1435
dc.description.abstractThe aim of this thesis is to make contribution to the research of the Image of Turks and construct new examples in Imagology. There are many works available on the topic in question. In this study, only the Images of Turks in Romanian novels are explored. In the first part, concepts like image, imagology, orientalism and multiculturalism are defined. In the second part, by studying related works images are found in Romanian literature and given in classification. For the research topic to be well described the development of Romanian novels is examined. In the third part, for understanding the elements of Turkish culture better, the related works are presented. In the final part of the study, in addition to a comprehensive analysis of Turkish elements, literary and positive images are deeply studied.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectImagetr_TR
dc.title19. ve 20. Yüzyıl Romen Romanında Türk İmgesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/699tr_TR
dc.contributor.departmentoldTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.description.ozetBu yüksek lisans tez çalışmasının amacı, Türk imgesi alanındaki araştırmalara katkıda bulunmak, imgebilim konusunda yeni bir örnek oluşturabilmektir. Araştırılan Türk imgesi konusu ile ilgili yapılmış birçok kaynak bulunmaktadır. Burada yalnızca Romen edebiyatındaki romanlarının Türk imgesi tespit edilecektir. Birinci bölümde imge, imgebilim, oryantalizm ve çokkültürlülük kavramlarının tanımlarını yapılmıştır. İkinci bölümde Türk imgesiyle ilgili eserler incelenerek Romen edebiyatında Türk imgesi bulunmuş, imgeler kendi içerisinde sınıflandırılmıştır. Bu konu başlığını daha iyi tanımlananabilmesi için Romen romanının gelişimi gözden geçirilmiştir. Üçüncü bölümde Türk kültür unsurlarının daha iyi anlaşılması için bu eserlerin tanıtımları yapılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record