Show simple item record

dc.contributor.advisorMüderrisoğlu, Mehmet Fatihtr_TR
dc.contributor.authorCeylan Erol, Eliftr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:10:06Z
dc.date.available2015-10-14T13:10:06Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1340
dc.description.abstractThis study is intended to examine architectural characteristics of schools and hospitals built in the 19th and early twentieth century in Şanlıurfa. Şanlıurfa has always been a historically-important city with its geographical, cultural, demographic and commercial structure. Ruled temporarily or permanently by many civilizations throughout history, the city was finally conquered by the Ottoman in 1517. In the city, where there are many madrasahs, infants schools, primary schools, high schools were founded in the 19th century and military high schools, art schools and girls schools in the early 20th century in parallel with Ottoman centralization and westernisation policies. In addition to these, France, the USA and Germany founded schools and workshops in the 19th century and Italia in the early twentieth century for non-Muslims, especially the Armenian, within the activities of missionary.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectŞanlıurfatr_TR
dc.titleŞanlıurfa'da Geç Osmanlı Dönemi Kamu Yapıları (Mektepler Ve Hastaneler)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/1901tr_TR
dc.contributor.departmentoldSanat Tarihitr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasında Şanlıurfa Merkez ilçede yer alan 19.yüzyıl ve 20. Yüzyıl başlarına ait mektep ve hastanelerin mimari özellikleri incelenmiştir. Şanlıurfa coğrafi, kültürel, demografik ve ticari yapısıyla tarih boyunca önemli bir kent olmuştur. Çok sayıda medeniyetin kalıcı ya da geçici egemenliğinde kalan şehir, 1517 yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.Eğitim açısından çok sayıda medreseye sahip olan kentte Osmanlı İmparatorluğu nun merkezileşme ve Batılılaşma politikalarına bağlı olarak 19.yüzyılda sıbyan mektepleri, iptidailer, rüştiyeler ve 20. yüzyıl başında idadiler, sanat okulları ve kız mektepleri açılmıştır. Osmanlı Devleti nin açtığı eğitim kurumlarının yanı sıra yabancı devletlerden 19. yüzyılda Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya; 20. yüzyıl başında ise İtalya misyonerlik faaliyetleri kapsamında özellikle Ermeniler başta olmak üzere gayrimüslimler için eğitim kurumları ve sanat okulu mahiyetinde atölyeler kurmuşlardır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record