Show simple item record

dc.contributor.advisorDağ, Ihsantr_TR
dc.contributor.authorYüksel, Özgetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:28Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:28Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1322
dc.description.abstractIn this study, the mediator role of coping strategies and gender roles attitudes on the relationship between women s marital adjustment and psychological symptoms were investigated. The relationships between sociodemografic characteristics of participants and their marital relationships, psychological symptoms, coping strategies and gender roles attitudes were also examined. The sample included 248 married women, between age 19-73. Participants completed Demographic Information Form, Marital Adjustment Scale, Ways of Coping Questionnaire, Brief Symptom Inventory and Gender Role Attitudes Scale.As a result of the hierarchical regression analysises,it is found out that there is a statistically significant correlation between women s marital adjustment and their psychological symptoms, indicating that, the marital adjustment decreases as the psychological symptoms increases and Submissive and Helpless Coping Approach have mediator roles in this relationship.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMarital adjustmenttr_TR
dc.titleKadınlarda Evlilik Uyumu ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişki: Stresle Baş Etme Biçimleri ve Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumlarının Aracı Rolleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/409tr_TR
dc.contributor.departmentoldPsikolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, kadınların evlilik uyumları ve sahip oldukları psikolojik belirtiler arasındaki ilişki ve bu ilişkide kullandıkları stresle baş etme biçimlerinin ve sahip oldukları toplumsal cinsiyet rolü tutumlarının aracı rolü olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca, katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ve evlilik ilişkileri, psikolojik belirtileri, başvurdukları stresle baş etme biçimleri ve toplumsal cinsiyet rollerine dair tutumları arasındaki ilişkiler ele alınmıştır.Araştırmanın örneklemi, yaşları 19 ile 73 arasında değişen 248 evli kadından oluşmaktadır. Çalışmada yer alan bireylere Kişisel Bilgi Formu, Çiftler Uyum Ölçeği, Stresle Baş Etme Yolları Envanteri, Kısa Semptom Envanteri ve Toplumsal Cinsiyet Rolleri Tutumları Ölçeği verilmiştir Hiyerarşik regresyon analizleri sonucunda,kadınların evlilik uyumları ve yaşadıkları psikolojik belirtiler arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu ve bu ilişkide Boyun Eğici ve Çaresiz Yaklaşımın aracı rolü olduğu sonucuna ulaşılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record