Show simple item record

dc.contributor.advisorÖktem, Ferhundetr_TR
dc.contributor.authorTaş Zalluhoğlu, Başaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:07:27Z
dc.date.available2015-10-14T13:07:27Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1298
dc.description.abstractAim of the study is to investigate children between 4 to 6 and their mothers in terms of attachment patterns of the children and attachment patterns, parental attitudes and strategies for coping with stress used by the mothers of children. Firstly the variables are considered in the framework of theoretical knowledge of literature. Participants were reached through various pre-schools in Ankara and Hacettepe University İhsan Doğramacı Child and Adolescent Psychiatry Clinic. Sample of the study consist of 176 children and mothers who have (N=44) and have not (N=44) applied to psychiatry clinic. Data were collected through the interviews conducted using the Safe Place Scenarios Test applied to children, Family Information Form, Experiences in Close Relationships Inventory, Parental Attitude Scale and Coping with Stress Scale were given to mothers.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectAttachmenttr_TR
dc.title4-6 Yaş Aralığındaki Okul Öncesi Çocukların ve Annelerinin Bağlanma Örüntüleri İle Annelerinin Ebeveyn Tutumları ve Stresle Başa Çıkma Yaklaşımlarının İncelenmesi: Çocuk Psikiyatri Kliniğine Başvuran ve Başvurmamış Olan Çocukların Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2015/2295tr_TR
dc.contributor.departmentoldPsikolojitr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada 4-6 yaş aralığındaki çocukların bağlanma örüntüleri ile annelerinin bağlanma örüntüleri, ebeveyn tutumları ve stresle başa çıkma yaklaşımları üzerine çalışılmıştır. Öncelikle alanyazın çerçevesinde değişkenlere ilişkin kuramsal bilgiler ele alınmıştır. Katılımcılar Ankara’daki çeşitli anaokulları ile Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniği aracılığıyla seçilmiştir. Kliniğine giden (N=44) ve gitmemiş olan çocuk (N=44) ve annelerinden seçilmek üzere toplam 176 katılımcı ile çalışılmıştır. Elde edilen bilgiler çocuklardan birebir görüşmeler ile uygulama olarak yapılan Güvenli Yer Senaryoları Testi (GYST) ile, annelerinden Aile Bilgi Formu, Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri (YİYE), Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) ve Stresle Başa Çıkma Ölçeği (SBÖ)’nden oluşan test bataryası kullanılarak toplanmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record