Show simple item record

dc.contributor.advisorDoyuran, Zeyneptr_TR
dc.contributor.authorTürk, Olcaytr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:02:09Z
dc.date.available2015-10-14T13:02:09Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1245
dc.description.abstractThe present study investigates motion event expressions and their accompanyinggestures in Turkish discourse. Firstly, it aims to present the lexicalization patterns ofliteral motion event descriptions in Turkish comparing the results to those ofmetaphorical motion event descriptions. Secondly, it tries to explain the relationshipbetween linguistic typology and gestures focusing on the effect of sentential on motionevent gestures. In order to achieve these objectives a small gesture and speech annotatedcorpus is compiled from video recorded narrations of a story in wordless pictures toldby Turkish native speakers. Overall, literal motion events and metaphorical motionevents are found to show similar patterns in lexicalization with slight differences thatcan be attributed to different nature of the event descriptions. It is observed that pathgestures were the most used type of gestures in the narrations. However, mannerinformation is more frequently gestured when wetr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectMotion eventtr_TR
dc.titleAn Analysis of Motion Event Components and Accompanying Gestures in Turkish Narratives in Terms of Sentential Focus Positiontr_EN
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1323tr_TR
dc.contributor.departmentoldİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.description.ozetBu tez, Türkçe söyleminde devinim olaylarını ve onlara eşlik eden ikonik jestleriincelemektedir. İlk olarak, gerçek devinim olaylarının sözcükleştirme örüntülerinieğretilemeli devinim olaylarıyla kıyaslamayı amaçlamaktadır. İkinci amaç ise,dilbilimsel tiplendirme ile jestlerin ilişkisini cümle odaklarını inceleyerek açıklamaktır.Bu iki amaca ulaşabilmek için Türkçe anadil konuşucularının hikâye anlatılarının videokayıtlarından oluşturulan, devinim olayları çevriyazılarını ve jestlerin açıklamalarınıiçeren küçük bir derlem oluşturulmuştur. Genel olarak, gerçek devinim olaylarının veeğretilemeli devinim olaylarının farklı olay tiplerinin doğasına dayandırılabilecek küçükfarklılıklar dışında benzer sözcükleştirme örüntüleri sergilediği bulunmuştur. Buna ekolarak, yön gösteren jestlerinin sayıca en çok kullanılan jest türü olduğu gözlenmiştir.Ancak, biçim bilgisinin konuşmalara dahil edilme oranı göze alındığında en sıkjestlendirilen devinim öğesi olduğu bulunmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record