Show simple item record

dc.contributor.advisorErdal, Yılmaz Selimtr_TR
dc.contributor.authorIşık, Sefer Yetkintr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:52:35Z
dc.date.available2015-10-14T12:52:35Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1198
dc.description.abstractThis dissertation, which is based on a two-year-field research carried on in Kamil Ocak Neighborhood of Keçiören province in Ankara, moves from the assumption that the global consumption culture which occurs as a result of the change that capitalist modernization goes through in itself has taken the whole world under its effect, and it seeks an answer to the question how parenthood practices are affected from this change. In this new phase of Capitalism which is also defined by concepts like post-modern culture, consumption culture, risqué society, and “And” society, risks have also been globalized and it has become more and more difficult to control them. Communication technology, concentration and globalization of information and risks have forced parenthood practices to change. Giving birth to the child in a planned and conscious way has caused a child-centered culture and at the same time a “new motherhood ideology” in the whole world partiallywith the influence of developmentalpsychology school originated in the USA. Consciousness of global risks and conservative politics also popularized motherhood but opinion leaders stress that mothers should bemore conscious and educated and through motherhood schools certificated mothers are becoming more and more common. Parents in Kamil Ocak neighborhood consented on the new motherhood ideology partly with the effect of a conservative cultural structure which is a blend of low level of women‟s education and employment, migration from the country to town, pietism, and peasantry origins, thus the extra time required for the education of children are provided by the surplus labor of mothers. The image of certified new motherhood as a status has also its influence upon consenting on this extra labor rather than accepting it as a natural result of being a housewife.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.subjectGlobalizationus_US
dc.subjectKüreselleşmetr_TR
dc.subjectConsumption cultureus_US
dc.subjectTüketim kültürütr_TR
dc.subjectChild-centered familyus_US
dc.subjectÇocuk merkezli ailetr_TR
dc.titleKüreselleşme, Kültürel Değişim ve Ebeveynlik: Ankara Kamil Ocak Mahallesi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/169tr_TR
dc.contributor.departmentoldAntropolojitr_TR
dc.description.ozetAnkara‟nın Keçiören ilçesi Kamil Ocak Mahallesi‟nde yürütülen iki yıllık bir alan araştırmasına dayanan bu tez, kapitalist modernleşmenin kendi içinde geçirdiği değişimin sonucunda ortaya çıkan küresel tüketim kültürünün bütün dünyayı etkisi altına aldığı varsayımından hareket ederek ebeveynlik pratiklerinin bu değişimden nasıl etkilendiği sorusuna cevap aramaktadır. Postmodern kültür, tüketim kültürü, risk toplumu “Ve” toplumu gibi kavramlarla da tanımlanan kapitalizmin bu yeni aşamasında riskler de küreselleşmiş ve riskleri kontrol etmek daha da güçleşmiştir. İletişim teknolojisi, bilginin ve risklerin yoğunlaşması ve küresel hale gelişi, ebeveynlik pratiklerini de değişmeye zorlamıştır. Çocuğun bilinçli ve planlı olarak dünyaya getirilişi, Amerika mahreçli gelişim psikolojisi ekolünün de etkisiyle bütün dünyada çocuk merkezli bir kültüre, aynı zamanda bir “yeni annelik ideolojisine” yol açmıştır. Küresel risk bilinci ve muhafazakar politikalar da anneliği yeniden popüler hale getirmekte ancak annelerin günümüzde daha bilinçlive daha eğitimli olması gerektiği kanaat önderleri tarafından vurgulanmakta, annelik okulları açılarak diplomalı annelik yaygınlaştırılmaktadır. K. Ocak Mahallesi‟nde ebeveynler, kadınların eğitim düzeyi ve istihdam oranlarının düşüklüğü, köyden kente göç, dindarlık ve köylülük birleşimi bir muhafazakar kültürel yapının da etkisiyle yeni annelik ideolojisine razı olmuş, çocukların eğitimi için gereken fazladan zaman böylece, annelerin artı emeği ile karşılanmıştır. Bu fazladan çalışmaya rıza göstermede ev kadınlığının aksine diplomalı yeni anneliğin bir statü olarak görülmesi da etkilidir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record