Show simple item record

dc.contributor.advisorAçan, Naciye Leylatr_TR
dc.contributor.authorDawlaty, Brishnatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:35:07Z
dc.date.available2015-10-14T12:35:07Z
dc.date.issued2014tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1168
dc.description.abstractCardiovascular complication is the main cause of mortality in diabetes mellitus. Beta blockers are groups of drugs that used in the treatment of heart disease in diabetes mellitus. The object of this study is to investigate the changes in the mass spectrometric profile of the vascular tissue of the streptozotocin induced diabetic rats and the role of beta-blockers propranolol and timolol on this profile. Vascular tissues of four groups of rats (6 in each group): control, diabetic, diabetic treated with propranolol and diabetic treated with timolol were homogenized by liquid nitrogen treatment and sonication and Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of Flight - Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS) spectra were obtained. The data was analyzed by Mann-Whitney U test with α = 0.05. Results demonstrated 16 peaks in all groups. The intensities of 12 peaks were altered between control and diabetic group. The intensities of two were increased, while the intensities of the rest were decreased as compared to the control. The protein(s) corresponding to these 12 peaks may be involved in the changes that take place in the diabetic vascular tissue. Among these peaks, 9 of them were changed in propranolol and/or timolol treated groups as compared to diabetes group. The levels of the six peaks for both propranolol and timolol treated groups were changed as compared to the corresponding peaks of diabetic group, the levels of the five approaching to the levels of the control. The level of another peak in the propranolol treated and two other peaks in the timolol treated groups were statistically similar to the levels of the corresponding peaks of the control. The protein(s) corresponding to these peaks may be the targets of propranolol and/or timolol in the diabetic vascular tissue of the rat and they may be involved in the protective events that take place when these drugs are administered. It will be of value to investigate the identity of these protein(s) for better understanding of the mechanism of diabetic complications and for development of novel drugs for the treatment of the complications of the disease.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDiabetes mellitustr_TR
dc.titleChanges in the Vascular Tissue Protein Profile of the Diabetic Rats and the Protective Role of the Beta Blockerstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2014/1253tr_TR
dc.contributor.departmentoldBiyokimya Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetKardiyovasküler komplikasyonlar diabetes mellitusta başlıca ölüm sebebidir. Beta blokerler diabette ortaya çıkan kalp hastalıklarını tedavi etmede kullanılan bir grup ilaçtır. Bu çalışmanın amacı, streptozotosinle indüklenmiş diyabetik sıçanlarda, kütle spektrometresi profilindeki değişmeleri ve beta bloker grubu ilaçlardan propranolol ve timololün bu profile etkilerini incelemektir. Kontrol, diyabetik, propranolol verilen diyabetik ve timolol verilen diyabetik olmak üzere altışar sıçandan oluşandört grubun vasküler dokuları sıvı azot muamelesi ve sonikasyonla homojenize edildi ve matriks-yardımlı lazer desorpsiyon/ iyonlaştırmalı - uçuş zamanlı - kütle spektrometrisi (MALDI-TOF-MS) spektrumları alındı. Bulguların analizi Mann-Whitney U testi ile, α = 0.05 kabul edilerek yapıldı. Sonuçta, dört grubun her birinde 16 pik tespit edildi. Bu piklerden 12’sinin düzeyi kontrol ve diyabetik grup arasında değişim gösterdi. Diyabetik grupta bu piklerden ikisinin yoğunluğu kontrol grubuna göre daha yüksek, diğer on pikin yoğunluğu ise daha düşüktü. Bu 12 pike karşılık gelen protein(ler) diyabetik vasküler dokudaki değişikliklerle ilgili olabilir. Bu piklerden dokuzu propranolol ve /veya timolol ile muamele edilen grupta diyabetik gruptaki eşleniğine göre farklılık gösterdi. Altı pikin düzeyleri hem propranololle hem timololle muamele edilmiş grupta diyabetik gruba göre farklıydı. Bu altı pikten beşinin düzeyi istatistiksel olarak kontroldeki eşleniğinin düzeyinden farksız bulundu. Propranololle muamele edilmiş gruptaki diğer bir pikin ve timololle muamele edilmiş gruptaki diğer iki pikin düzeyleri kontroldeki eşleniklerinin düzeyinden farksızdı. Bu piklere karşılık gelen protein(ler) sıçan diyabetik vasküler dokusunda propranolol ve/veya timololün hedefleri olabilir ve bu ilaçlar verildiği zaman meydana gelen koruyucu olaylarda rol alabilirler. Bu protein(ler)in niteliğini araştırmak, diyabetik komplikasyonların mekanizmasının daha iyi anlaşılmasında ve tedavi için yeni ilaçların geliştirilmesinde önemli olabilir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record