Show simple item record

dc.contributor.advisorAltınöz, Sacidetr_TR
dc.contributor.authorÇelebier, Mustafatr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:35:06Z
dc.date.available2015-10-14T12:35:06Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1160
dc.description.abstractCancer is one of the most dangerous fatal diseases threating the human being both economically and socially. Therefore, the studies are performed on molecular level to understand cancer on molecular level and prevent the people from cancer. There are mainly two different objectives in this thesis. The first objective is to investigate the molecular mechanism of the anticancer activity of Rosmarinus officinalis L. on HT29 column cancer cells and K562/R and K562/wt leukemia cells. For this purpose, the enrichment extracts of Rosmarinus officinalis including polyphenols were appiled on in vitro cultures. The proteins were separated through two dimensional gel electrophoresis and the over- or under-expressed proteins through extracts treatment on cell lines were compared. The proteins found to be changed quantitatively on treated cells and control group were analyzed by matrixassisted laser desorption/ionization - time of flight - mass spectrometry and identified through using protein databases. The identified proteins seem to be associated with the anticancer activity according to the literature. The second objective is to adapt the XCMS, which is a metabolite profiling software working under ¨R¨ language for liquid chromatography - mass spectrometry studies, on capillary electrophoresis - mass spectrometry experiments. For this purpose, the metabolite of K562/R cell line were analyzed by using capillary electrophoresis - mass spectrometry and the electropherograms were used on metabolite profiling through the evalution of XCMS parameters for capillary electrophoresis. Some of the identified metabolites were tried to be associated with the cancer.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCancer
dc.subjectRosmarinus officinalis L.
dc.subjectMass spectrometry
dc.subjectProteomic
dc.subjectMetabolomic kanser
dc.subjectRosmarinus officinalis L.
dc.subjectKütle spektrometrisi
dc.subjectProteomik
dc.subjectMetabolomik
dc.titleHt29 Ve K562 Kanser Hücrelerinde Protein ve Metabolitlerin Analizi Için Çeşitli Analitik Yöntemlerin Geliştirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/260tr_TR
dc.contributor.departmentoldAnalitik Kimya Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetGünümüzde tedavisi zor ve ölümcül hastalıklardan biri olan kanser, sosyal ve ekonomik anlamda insanlığı tehdit etmektedir. Kanserin önlenmesi ve tedavisi ile ilgili çözüm arayışları halen devam etmektedir ve bu amaçla moleküler düzeyde çalışmalar yapılmaktadır. Bu tez çalışması başlıca iki aşamadan oluşmaktadır; birinci aşamada HT29 kolon kanseri hücreleri ve K562/R ve K562/wt kan kanseri hücreleri üzerinde biberiye (Rosmarinus officinalis L.)' nin antikanser aktivitesi karşılaştırmalı proteomik çalışmalarla moleküler düzeyde incelenmiştir. Bunun için biberiyeden elde edilen polifenolce zengin ekstrelerin kanserli hücre hatlarına in vitro olarak uygulanması sonucu hücre büyümesinde azalmanın görüldüğü işlenmiş gruplar ile kontrol gruplarına ait proteinler iki boyutlu jel elektroforez ile ayrılarak biberiye ekstreleri ile işlem sonrası düşük veya yüksek miktarda ifade edilen proteinler tespit edilmiştir. Tespit edilen proteinlerden en üst düzeyde farklılaşmış olanlar matriks destekli desorpsiyon/ iyonlaşmalı - uçuş zamanlı kütle spektrometrisi ile analiz edilmiş ve protein veribankaları aracılığıyla tanımlanmıştır. Tanımlanan proteinler, biberiyenin antikanser aktivitesini proteom düzeyinde açıklamak amacıyla kaynaklardaki çalışmalarla ilişkilendirilmiştir. İkinci aşamada ise ¨R¨ programlama dili altında çalışan ve sıvı kromatografisi - kütle spektrometrisi verilerinin değerlendirilmesinde kullanılan bir metabolit profilleme yazılımı olan XCMS, kapiler elektroforez - kütle spektrometrisi çalışmalarına uyarlanmıştır. Bu amaçla K562/R hücre hattına ait metabolitler, kapiler elektroforez - kütle spektrometrisi kullanılarak analiz edilmiş ve analiz sonucu elde edilen elektroferogramlar XCMS için çeşitli parametrelerin değerlendirilmesiyle metabolit profillemede kullanılmıştır. Tespit edilen metabolitlerden bazıları kanser ile ilişkilendirilmeye çalışılmıştır.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record