Show simple item record

dc.contributor.advisorAslan, Yavuztr_TR
dc.contributor.authorEryürük, Sait Egetr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T12:21:50Z
dc.date.available2015-10-14T12:21:50Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1126
dc.description.abstractThe choice of an appropriate restoration for endodontically treated anterior teeth is guided by strength and esthetics. Ceramic posts and cores present an esthetic option as foundation restorations for ceramic crowns. The purpose of this in vitro study was to evaluate fracture strength of four different esthetic post and core systems. Forty maxillary central incisors received endodontic treatment and were divided into 4 groups (n=10) as follows: 1-piece milled zirconium oxide post and core (Lava Zr), 1-piece milled Lava Ultimate post and core (Lava Ultimate), prefabricated zirconium oxide post with heat-pressed ceramic core (Cosmo-IPS), prefabricated fiber post with composite resin core (Fiber- Composite). The posts and cores were cemented with dual-polymerized composite resin cement (RelyX Unicem). Zirconium oxide copings were made for each specimen, and cemented. After cementation of copings to core structures, 6000 thermal cycles (5-55 ?C) applied and all specimens were tested to failure with the static load applied 45 degree angled to the tooth axis with Universal testing machine. Mean fracture strength of test groups 1, 2, 3 and 4 is respectively 378 N, 334 N, 481 N, 385 N. One way ANOVA was used to determine the differences among fracture strength scores, with statistical significance at p<0.05. When p-values from One way ANOVA were significant, the post hoc Tukey HSD test was used to determine factors affect difference. Cosmo-IPS group?s specimens recorded statistically significantly higher load-to-failure values when compared Lava Ultimate group. All posts and core systems evaluated presented sufficient mean load-to-failure values for anterior tooth restorations including the new suggested post and core material LavaTM Ultimate CAD/CAM Restorative.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectCad/camtr_TR
dc.titleFarklı Üretim Tekniği ve Materyaller Kullanılarak Üretilen Estetik Post-Kor Sistemlerinin Kırılma Dayanıklılığının iIn Vitro Olarak İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/375tr_TR
dc.contributor.departmentoldProtetik Diş Tedavisi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetEndodontik tedavi görmüş anterior dişler için uygun restorasyon seçimi, başlıca dayanıklık ve estetik gereksinimler tarafından yönlendirilir. Seramik post-korlar, seramik kronlar için estetik bir altyapı seçeneğidir. Bu çalışmanın amacı, dört farklı estetik post-kor sisteminin kırılma dayanıklılığını in vitro olarak değerlendirmektir. 40 üst santral diş, endodontik tedavi sonrasında rastgele 4 gruba (n=10) ayrılmıştır: Tek parça yontulmuş zirkonyum oksit post-kor (Lava Zr), tek parça yontulmuş Lava Ultimate post-kor (Lava Ultimate), ısı ile preslenmiş seramik kor yapısına sahip prefabrik zirkonyum oksit post-kor (Cosmo-IPS), kompozit rezin kor uygulanmış prefabrik fiber post-kor (Fiber ? Composite). Post-kor restorasyonları, dual cure kompozit rezin siman (RelyX Unicem) ile simante edilmiştir. Zirkonyum oksit kopingler her bir örnek için üretilmiş ve simante edilmiştir. Kopinglerin kor yapısına simantasyonu sonrasında, örneklere 6000 kez ısısal döngü (5-55 oC) uygulanmış ve kırılma dayankılılığı ölçülmesi amacıyla, Universal test cihazı kullanılarak her bir dişin uzun eksenine 45 derece eğimle statik yükleme yapılmıştır. 1,2,3 ve 4. Test gruplarının ortalama kırılma dayanıklılığı değerleri sırasıyla, 378 N, 334 N, 481 N, 385 N olarak kaydedilmiştir. Gruplar arasında ortalama kırılma dayanıklılığı yönünden farkın önemliliği Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA) ile değerlendirilmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunun önemli bulunması halinde post hoc Tukey HSD testi kullanılarak farka neden olan durumlar tespit edilmiştir. p<0,05 için sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Cosmo-IPS grubundaki örneklerin kırılma dayanıklılığı değerleri, Lava Ultimate grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Önerilen yeni post-kor materyali olan LavaTM Ultimate CAD/CAM Restorative de dahil olmak üzere test edilen tüm post-kor sistemleri, anterior diş restorasyonları için yeterli ortalama kırılma dayanıklılığı göstermiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record