Show simple item record

dc.contributor.authorTümer, Deniz
dc.contributor.authorKülcü, Özgür
dc.date.accessioned2019-10-23T11:20:52Z
dc.date.available2019-10-23T11:20:52Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/İlk ve ortaöğretim okullarında belge yönetimi programları ve Türkiye’deki durum.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10822
dc.description.abstractAbstract Records which are produced in the course of school’s daily life as a source of institutional information are not only one of the most significant part of communication and administration at schools but they are also a very important guide for local and national education planning. In order to manage the records by an efficient records management system, it is inevitable to analyze the present condition of records processes in all departments of the school,in the light of the national and international procedures. In the context of the study, national and international conditions that influence the records processes have been analyzed. In that context the element of the records management programs that would be developed for school environment has been described
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBelge yönetimi
dc.subjectIlköğretim kurumları
dc.subjectOkul arşivleri
dc.subjectPrimary educational institutions
dc.subjectSchool archives
dc.subjectRecords management
dc.titleİlk ve Ortaöğretim Okullarında Belge Yönetimi Programları ve Türkiye’deki Durum
dc.title.alternativeRecords Management Programs in Primary and Secondary Schools and Situation in Turkey
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetÖz Kurumsal bilginin kaynağı olarak okulların doğal faaliyetleri sonucunda oluşan belgeler, okullardaki yönetim ve iletişim faaliyetlerinin önemli bir unsuru olmanın yanı sıra eğitim planlamasında bölgesel ve hatta ulusal boyutlarda yol gösterici bilgi kaynağı konumundadırlar. Okullardaki belgeleri etkin bir belge yönetimi programı ile yönetebilmek için, okulun tüm birimlerindeki belge yönetimi ile ilgili mevcut durumun, sorunların ve beklentilerin analiz edilmesi, ayrıca bağlı olunan yasal çevrenin ve ilgili alanda geliştirilen yol gösterici nitelikteki ulusal ve uluslararası düzenlemelerin de değerlendirilmesi gerekli görülmektedir. Bu makale kapsamında eğitim kurumlarında belge işlemlerini etkileyen ulusal ve uluslararası koşullar analiz edilerek, ülkemiz okullarında geliştirilebilecek belge yönetimi programlarının unsurları tanımlanmaya çalışılmıştır.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage408
dc.identifier.endpage443
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record