Show simple item record

dc.contributor.authorHenkoğlu, Türkay
dc.contributor.authorÖzenç Uçak, Nazan
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:37Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/472-1415-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10771
dc.description.abstractToday, with the significant increase in the need for the access to reliable information and for the protection of available information stored electronically; personal data has become one of the most important information assets that must be protected. The protection of these information assets is only possible with the power of information security policies including legal, technical, and administrative dimensions. In this study, current situation of university libraries has been evaluated based on the framework of basic principles and legal regulations related to the protection of personal data; and it has been aimed to make suggestions for elimination of deficiencies in this area and to contribute to the creation of information security culture. For this purpose, a survey was conducted through interviews at 15 different university libraries located in Ankara, and the collected data relating to the information security measures was evaluated in accordance with the existing legal regulations.The results show that the legal regulations are not adequate and preventive in nature, the universities do not have any security policies concerning the protection and the safe destruction of personal data. There is not any risk management, and the responsibility is not shared within the units of universities. Training for personal data protection awareness is not provided for the staff who is responsible for data processing, and the units responsible for the data processing have hesitation even in deciding whether data is personal or not.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBilgi güvenliği
dc.subjectKişisel veri
dc.subjectHassas veri
dc.subjectInformation security
dc.subjectPersonal data, Sensitive data
dc.subjectInformation security policy
dc.titleÜniversite Kütüphanelerinde Kişisel Verilerin Korunması
dc.title.alternativeProtection of Personal Data in University Libraries
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetGüvenilir bilgiye erişim ve büyük ölçüde elektronik ortamda saklanan mevcut bilginin korunmasına yönelik ihtiyaçların arttığı günümüzde, korunacak bilgi varlıkları içinde kişisel veriler önemli bir yer tutmaktadır. Bu bilgi varlıklarının korunması hukuksal, teknik ve idari boyutların dikkate alındığı bilgi güvenliği politikalarının gücü ile mümkün olabilmektedir. Bu çalışmada, kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel ilkeler ve hukuksal düzenlemeler çerçevesinde üniversite kütüphanelerindeki mevcut durum değerlendirilerek, eksikliklerin giderilmesine yönelik önerilerde bulunulmuş ve bilgi güvenliği kültürünün oluşmasına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu amaçla Ankara’da bulunan 15 üniversite kütüphanesini kapsayacak şekilde görüşme yoluyla anket uygulanmış ve alınan bilgi güvenliği önlemleri mevcut hukuksal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiştir.Çalışma sonucunda; yasal düzenlemelerin yeterli ve önleyici nitelikte olmadığı, üniversitelerde kişisel verilerin korunmasına ve verilerin güvenli olarak imha edilmesine ilişkin politikaların bulunmadığı, risk yönetiminin yapılmadığı, üniversite birimleri arasında sorumlulukların paylaşılmadığı, kişisel verileri işleyen personele veri korumaya ilişkin bilinçlendirme eğitimi verilmediği ve kişisel verileri işleyen birimlerin hangi verilerin kişisel veri olduğu konusunda dahi tereddütlerinin bulunduğu görülmektedir.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume16
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage45
dc.identifier.endpage74
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record