Show simple item record

dc.contributor.authorHenkoğlu, Türkay
dc.contributor.authorYılmaz, Bülent
dc.date.accessioned2019-10-23T10:32:18Z
dc.date.available2019-10-23T10:32:18Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/Henkoğlu+YılmazBD.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10751
dc.description.abstractın Turkey, the fact that there are some restrictions on ınternet access and that the people’s perceptions of censorship may vary shows itself clearly in the literature related these issues. When review the literature; it is seen that there are many studies which demand unlimited ınternet access, criticize the law no. 5651 and argue in favor of its removal, and describe all ınternet filters and restrictions as censorship. ın this study; it is aimed to evaluate the current practices in Turkey, which restrict the freedom of ınternet access, in the light of existing legal regulations. ın contrast to previous studies, in this one; the relationships among practices, legislations and decisions taken were examined in detail, it is questioned that to which degree the closure of web sites containing harmful content has been successful, and some suggestions were made related to what should be done in order to achieve the goal of ınternet restrictions. ın addition, attention was drawn on how to easily gain access to the closed web sites through alternative methods, and this situation was evaluated in respect of legal regulations regarding the freedom of information access. Furthermore, the validity of criticisms found in literature was re-evaluated through examining the legal regulations, decisions taken to prevent access, decisions of Supreme Court, and the level of intended goal state reached as a result of current implementations. The results of the study show that there is a common will around the world to fight against the harmful content targeting children; however, in Turkey due to the non-transparent methods, implementations of more comprehensive methods of struggle are perceived as censorship. ın addition, the statistics regarding the closed web sites in Turkey show that the law no. 5651 and its implementations are insufficient in terms of intended goals.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectInternet
dc.subjectSansür
dc.subjectFiltreleme
dc.subjectErişimin engellenmesi
dc.subject5651 Sayılı kanun
dc.subjectİdari Tedbir
dc.subjectTürkiye
dc.subjectInternet
dc.subjectCensorship
dc.subjectFiltering
dc.subjectDenial of access
dc.subjectLaw 5651
dc.subjectAdministrative measurement
dc.subjectTurkey
dc.titleİnternet Erişim Özgürlüğünün Kısıtlanması: Türkiye Üzerine bir Değerlendirme
dc.title.alternativeRestrictions of Internet Access Freedom: An Evaluation Study of Turkeytr_en
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetTürkiye’de internet erişim engellemeleri ve sansür algısında farklılıkların bulunması, bu konudaki literatüre de yansımaktadır. literatürde, sınırsız internet erişim özgürlüğü isteyen, 5651 Sayılı kanun’u eleştiren ve kaldırılması gerektiğini savunan ya da tüm filtreleme ve erişim engellemelerini sansür uygulaması olarak nitelendiren birçok yayın yer almaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de internet erişim özgürlüğünün kısıtlanmasına neden olan uygulamaların, mevcut hukuksal düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Önceki çalışmalardan farklı olarak, mevzuat, uygulama ve alınan kararlar arasındaki ilişki ayrıntılı olarak incelenmiş, zararlı içeriğe sahip olduğu gerekçesiyle internet sitelerinin erişime kapatılmasının ne kadar başarılı olduğuna yanıt aranmış ve erişim engellemelerinin amacına ulaşabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda önerilerde bulunulmuştur. ayrıca, alternatif yöntemler aracılığıyla erişime kapatılan sitelere nasıl kolayca erişim sağlanabildiğine dikkat çekilmiş ve bu durumun bilgi erişim özgürlüğü kapsamında hukuksal değerlendirmesi yapılmıştır. literatürde yer alan eleştirilerin geçerliği hukuksal düzenlemeler, alınan erişim engelleme kararları, Yargıtay kararları ve uygulama sonucunda amaçlanan hedefe ulaşılabilme durumu irdelenerek yeniden değerlendirilmiştir. elde edilen bulgularda çocuklar için zararlı içerikle mücadele konusunda dünya genelinde ortak irade oluştuğu, ancak Türkiye’de daha kapsamlı mücadelenin saydam olmayan yöntemlerle yürütülmesinden dolayı “sansür uygulaması” algısının oluştuğu görülmektedir. erişime kapatılan sitelere Türkiye’den erişim istatistikleri 5651 Sayılı kanun ve uygulanan yöntemin amaçlanan hedefe ulaşmada yetersiz kaldığını göstermektedir.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume14
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage215
dc.identifier.endpage239
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record