Show simple item record

dc.contributor.authorÖnal, İnci
dc.contributor.authorEkici, Selda
dc.date.accessioned2019-10-23T10:31:52Z
dc.date.available2019-10-23T10:31:52Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/8-35-1-PB.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10714
dc.description.abstractThe aim of this research is to determine the school culture according to the views of the librarians who work in school libraries. The sample of this research consists of librarians who work in private school libraries in Turkey and members of the Turkish Association of School Librarians. Prepared questionnaire and scale were sent to members through the Turkish Association of School Librarians and total of 21 questionnaires were obtained from 15 different schools. The results show that schools within the scope of research have “strong but developable” cultural characteristics in general. According to the views of librarians working in school libraries, schools’ most powerful cultural dimension is “effective communication”, the worst cultural dimension is “democratic governance and participation”. There are many schools exhibiting “medium” and “low” cultural characteristics in the dimension of “motivation” but most of the schools despite negative effects exhibit “strong” cultural characteristics in the dimension of “organizational commitment”.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectOkul kültürü
dc.subjectÖrgüt kültürü
dc.subjectOkul kütüphaneleri
dc.subjectSchool culture
dc.subjectOrganizational culture
dc.subjectSchool libraries
dc.subjectSchool librarians
dc.titleOkul Kütüphanecilerinin Görüşlerine Göre Okul Kültürü Değerlendirmesi
dc.title.alternativeAssessment of School Culture Based on the Views of School Librarians
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBu çalışma ile okul kütüphanelerinde görev yapan kütüphanecilerin görüşleri alınarak okul kültürünün belirlenmesi hedeflenmiştir. Araştırma örneklemini Türkiye’deki özel okul kütüphanelerinde çalışan ve Okul Kütüphanecileri Derneği’ne üye olan kütüphaneciler oluşturmaktadır. Hazırlanan anket ve ölçek, Okul Kütüphanecileri Derneği aracılığı ile üyelerine gönderilmiş, 15 farklı okuldan toplam 21 kütüphaneciden yanıt alınmıştır. Elde edilen bulgulardan, araştırma kapsamına giren okulların genel olarak “güçlü fakat geliştirilmesi gereken” kültür özelliklerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Okul kütüphanelerinde çalışan kütüphanecilerin görüşlerine göre, okulların en güçlü olduğu kültür boyutu “etkili iletişim”, en zayıf olduğu kültür boyutu ise “demokratik yönetim ve katılım” dır. “Motivasyon” boyutunda vasat ve zayıf kültür özellikleri sergileyen okulların çokluğu dikkat çekicidir, fakat olumsuzluklara rağmen “örgütsel bağlılık” boyutunda güçlü özellikler sergilendiği tespit edilmiştir.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume13
dc.identifier.issue1
dc.identifier.startpage138
dc.identifier.endpage164
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record