Show simple item record

dc.contributor.authorAl, Umut
dc.contributor.authorSoydal, İrem
dc.date.accessioned2019-10-23T10:31:48Z
dc.date.available2019-10-23T10:31:48Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/circulation-statistics.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10708
dc.description.abstractIn this study, Hacettepe University Libraries, which provide services for various types of faculties having one of the largest book collections in Turkey, were investigated in terms of their book collection. The aim of the study is to help the decision makers to understand their own collection in a better way, to support the decision making process for selecting new materials or weeding existing ones in the light of circulation statistics. In this context, the most frequently requested books by Hacettepe University Libraries’ users were determined and the collection analysis was built on the circulation statistics. The usage differences among the subject fields based on Library of Congress (LC) classes were also examined in this study by analyzing the circulation statistics. Findings showed that there was almost seven‐fold difference between the average number of total circulation in the classes of Language & Literature and Fine Arts.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectKoleksiyon yönetimi
dc.subjectÖdünç verme istatistikleri
dc.subjectKullanım analizi
dc.subjectKullanım istatistikleri
dc.subjectCollection management
dc.subjectCirculation statistics
dc.subjectUsage analysis
dc.subjectUsage statistics
dc.titleKoleksiyon yönetiminde ödünç verme istatistiklerinin kullanımı: Hacettepe Üniversitesi örneği (Use of circulation statistics in collection management: A case study of Hacettepe University)
dc.title.alternativeUse of Circulation Statistics in Collection Management: A Case Study of Hacettepe University
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetBu çalışmada Türkiye’deki en büyük kitap koleksiyonlarından bir tanesine sahip olan ve çok farklı türde fakültelere hizmet veren Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinin kitap koleksiyonu incelenmektedir. Çalışmanın amacı, ödünç verme istatistiklerine dayalı olarak gerçekleştirilen koleksiyon analizi çalışmalarının, kütüphanelerin kendi koleksiyonlarını yakından tanımalarına, yeni kaynak seçimi ya da mevcut kaynakların ayıklanması konularında karar alma süreçlerine nasıl yardımcı olabileceğini göstermektir. Bu bağlamda Hacettepe Üniversitesi Kütüphaneleri kullanıcıları tarafından en sık talep edilen kitaplar saptanmış ve ödünç verme istatistiklerine dayalı olarak koleksiyon analiz edilmiştir. Araştırmada Kongre Kütüphanesi (LC) Sınıflama Sistemine dayalı olarak konu alanları arasında kullanım farklılığı bulunup bulunmadığı da test edilmektedir. Araştırmanın bulguları, ortalama ödünç verme sayıları bakımından Dil ve Edebiyat alanı ile Güzel Sanatlar alanı arasında hemen hemen yedi katlık bir farklılık olduğunu ortaya koymaktadır.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume12
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage223
dc.identifier.endpage238
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record