Show simple item record

dc.contributor.authorÖnal, İnci
dc.date.accessioned2019-10-23T10:10:43Z
dc.date.available2019-10-23T10:10:43Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/Eğitim ve bilgi hizmetlerinde toplam kalite uygulamaları.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/10546
dc.description.abstractTotal quality management is one of the key elements to improving the effective ness of education and information services. By applying total quality management it is possible to judge what the libraries are doing well; to identify where improvements are needed to raise effectiveness and to determine priorities for these developments. This article shows why total quality applications are for the benefit of the schools, universities and of the studends, staff, libraries and librarians. It also identifies some key concepts and trends; considers how the process might be managed within the context of the education and information services. Furthermore it provides an overview of the developments in Turkey; and looks at how the results can be applied to the advantage of the education and information services. The suggestions will be useful to increase the quality expectations available to individuals throughout their lives.
dc.language.isotur
dc.publisherTKD
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectTotal quality management
dc.subjectEducation
dc.subjectInformation services
dc.subjectToplam kalite yönetimi
dc.subjectEğitim
dc.subjectBilgi hizmetleri
dc.subjectKütüphaneler
dc.subjectOkul kütüphaneleri
dc.subjectÜniversite kütüphaneleri
dc.subjectLibraries
dc.subjectSchool libraries
dc.subjectUniversity libraries
dc.titleEğitim ve Bilgi Hizmetlerinde Toplam Kalite Uygulamaları
dc.title.alternativeTotal Quality Applications in Education and Information Services
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetToplam kalite yönetimi eğitim ve bilgi hizmetlerinin etkinliğini artıran temel unsurlardan biridir. Toplam kalite yönetimini uygularken kütüphaneleri daha iyileştirecek kararlar almak; gereksinim duyulan etkinlik alanlarını belirlemek ve bütün gelişmeler için öncelikleri saptamak mümkün olur. Bu makale toplam kalite uygulamalarının okullara, üniversitelere ve onların öğrencilerine, personeline, kütüphanelerine ve kütüphanecilerine yararlarını göstermekte; temel kavramları ve eğilimleri tanımlamakta; eğitim ve bilgi hizmetlerinde bu sürecin nasıl işleyeceğini belirlemekte; Türkiye'deki gelişmeleri incelemekte; sonuçta eğitim ve bilgi hizmetlerine nasıl katkıda bulunulacağı ortaya çıkarılmaktadır. Öneriler yaşam boyu kalite beklentilerinin oluşmasına yardımcı olacaktır.
dc.relation.journalTürk Kütüphaneciliği
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume1
dc.identifier.issue18
dc.identifier.startpage27
dc.identifier.endpage42
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record