Show simple item record

dc.contributor.advisorAyter, Şükriyetr_TR
dc.contributor.authorKaraosmanoğlu, Berentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:44:59Z
dc.date.available2015-10-14T10:44:59Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1025
dc.description.abstractNeurofibromatosis type 1 (NF1) is a common genetic disorder that affects skin and nervous system that is inherited in autosomal dominant trait. It occurs due to the mutations in NF1 gene. The most common Schwann cell based tumor type in NF1 patients is neurofibromas, which is categorized into dermal and plexiform neurofibromas. In order to increase the life quality of NF1 patients and find new treatment approaches, new molecules have been investigated, however, there is not a certain treatment protocol. Studies on different tumor types demonstrate that CXCR4 expression is increased in tumor tissues and it is linked to metastasis and progression of cancer. In the present study, we aimed to analyze the CXCR4 expression in human neurofibromas. For this purpose following pathological examination, tumors were co-stained for Schwann cell marker S100 and target molecule CXCR4 antibodies. CXCR4 expression in Schwann cell based tumors, was detected at protein level. In order to investigate the quantitative expression of CXCR4, RNA’s isolated from the same tumors were used for RT-PCR based studies. The results of this experiment in which human Schwann cells was used as control and β-actin was used as a normalizator; showed that CXCR4 gene expression was increased 3 to 120 fold in all tumors with respect to human Schwann cells. These findings are important because of the demonstration of CXCR4 may have a role in human NF1 tumors. In order to validate its certain role in NF1, future studies should be performed with more tumors and different tumor types. When the role of the CXCR4 is definitely confirmed, CXCR4 based treatment strategies may be promising for NF1 patients.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNeurofibromatosis type 1tr_TR
dc.titleNörofibromatozis Tip 1 ile İlişkili Tümörlerde C-X-C Kemokin Reseptör Tip 4 Gen İfade Düzeyinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2013/747tr_TR
dc.contributor.departmentoldTıbbi Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetNF1 genindeki mutasyonlara bağlı olarak ortaya çıkan Nörofibromatozis tip 1 hastalığı, otozomal dominant kalıtılan, sinir sistemi ve deriyi etkileyen nörokutan bir hastalıktır. NF1 hastalarında en yaygın görülen tümör tipi, ağırlıklı olarak Schwann hücrelerinden oluşan, dermal ve pleksiform olarak ayrılan nörofibromlardır. NF1 hastalarının yaşam kalitesini arttırmak ve yeni tedavi yaklaşımları bulmak amacıyla yeni moleküller araştırılmakla beraber henüz kesinleşmiş bir tedavi uygulaması bulunmamaktadır. Şimdiye kadar farklı tümör tiplerinde yapılan çalışmalar, tümör dokularında CXCR4’ün gen ifadesinin arttığını ve bu artışın kanserin metastazı ve ilerleyişi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu tez çalışmasında, insan nörofibromlarında CXCR4 gen ifadesinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, ilk olarak patolojik tanısı konmuş NF1 tümörlerinde, Schwann hücre belirteci S100 ve hedef molekül olan CXCR4 antikorları ile immünfloresan eş-boyaması yapılmış, yoğunlukla Schwann hücreleri içeren NF1 tümörlerinde CXCR4 ifadesi protein seviyesinde tespit edilmiştir. Daha sonra kantitatif açıdan CXCR4 ifadesini incelemek amacı ile aynı tümör dokularından elde edilen RNA örnekleri kullanılarak gerçek zamanlı PZR yapılmıştır. Kontrol olarak insan Schwann hücrelerinin ve normalizatör olarak β-aktin’in kullanıldığı bu deneylerin sonucunda tümör dokularındaki CXCR4 ifadesinin insan Schwann hücrelerine kıyasla 3 ile 120 kat arası artmış olduğu bulunmuştur. Bu bulgular, insan NF1 tümörlerinde CXCR4’ün rol oynayabileceğini göstermesi açısından önemlidir. CXCR4’ün NF1’deki kesin rolünü belirlemek amacı ile farklı türlerde ve daha çok sayıda NF1 tümörü üzerinde yapılacak kapsamlı çalışmalara gereksinim vardır. NF1 tümörlerinde CXCR4’ün rolü tamamen aydınlatıldığında, CXCR4 hedefli tedavi yaklaşımlarının NF1 hastalarında uygulanması gündeme gelecektir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record