Show simple item record

dc.contributor.advisorAyter, Şükriyetr_TR
dc.contributor.authorHoşgör, Güzentr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T10:44:58Z
dc.date.available2015-10-14T10:44:58Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1022
dc.description.abstractNeurofibromatosis Type 1 (NF1) is an autosomal dominant disorder characterized by pigmentation abnormalities, failure of skeleton and cardiovascular system with predisposition of tumorogenesis. Nf1 gene product neurofibromin is a negative regulator of Ras protein that controls cell proliferation, differentiation and morphogenesis. Mutant neurofibromin will hyperactivate Ras and stimulate cell proliferation and tumor formation. Neurofibromas, the characteristic features of the disease, have dermal and plexiform types. Neurofibromas are heterogenous according to cell types, but it is known that Nf1 -/- Schwann cells are responsible for tumorigenic progression. In recent studies Coronin protein family is shown to play a role in various types of tumor progression. In this study, we investigated the expression of Coronin 1A on NF1 related tumors. For this purpose, the expression level and localization of Coronin 1A in neurofibromas detected and compared with the human normal Schwann cells which are predominant cell population of the neurofibromas. When expression analysis of neurofibromas and human normal Schwann cells compaired; 4,42-57,28 fold increase in Coronin 1A, and 145,42 – 785,85 fold increase in S100 expression has been detected in neurofibromas.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNeurofibromatosis Type 1tr_TR
dc.titleNörofibromatozis Tip1 ile İlişkili Tümörlerde Koronin 1A İfadesinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/146tr_TR
dc.contributor.departmentoldTıbbi Biyoloji Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetNörofibromatozis Tip 1, deride pigmentasyon bozuklukları, iskelet ve kardiovasküler sistemlerin tutulumlarının yanı sıra sinir sisteminde tümörleşmeye yatkınlıkla karakterize otozomal dominant kalıtılan bir hastalıktır. Nf1 gen ürünü nörofibromin hücre çoğalması, farklılaşması ve morfogenezini kontrol eden Ras sinyal yolağının negatif düzenleyicisidir. Nörofibromin mutant ise Ras hiperaktiftir ve Ras proteini etkileştiği diğer proteinleri sürekli uyarır. Bu değişiklikler sonucu hücreler kontrolsüz çoğalmaya itilir. Hastalığın karakteristik özelliklerinden biri nörofibromlardır. Dermal ve Pleksiform olmak üzere başlıca iki tip nörofibrom vardır. Nörofibromlar farklı hücre türleri içeren heterojen dokular olmakla beraber bu dokuda bulunan Nf-/- Schwann hücrelerinin tümör oluşumundan sorumlu olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda Koronin protein ailesinin çeşitli tümörlerin oluşumunda rol oynadığı gösterilmiştir. Bu çalışmada Koronin 1A proteininin NF1 ile ilişkili tümörlerdeki ifadesi araştırılmıştır. Bu amaçla nörofibromlardaki Koronin 1A ifade düzeyi ve yerleşimi belirlenmiş ve nörofibromların major hücre grubu insan normal Schwann hücreleri ile karşılaştırılmıştır. Nörofibromlar ve Schwann hücre ifade analizleri karşılaştırılığında; nörofibromlarda Koronin 1A ifadesinde 4,42-57,28 kat, S100 ifadesinde 145,42 – 785,85 kat artış gözlemlenmiştir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record