Now showing items 1-6 of 1

  Bilgi kaynakları (1)
  Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı Ölçeği (1)
  duyarlılık (1)
  geçerlik (1)
  güvenirlik (1)
  Psöriatik artrit (1)