Show simple item record

dc.contributor.authorTaşkın, Zehra
dc.contributor.authorÇakmak, Tolga
dc.date.accessioned2019-10-23T09:44:42Z
dc.date.available2019-10-23T09:44:42Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://bby.hacettepe.edu.tr/yayinlar/332-348.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9990
dc.description.abstractIt is known that Information World is one of the major periodicals which is published by Association of University and Research Librarians for improvement of Library and Information Science literature in Turkey. Published two times in a year Information World Journal aims at publishing papers that present specific problem solutions and investigate developments and problems in the field of Library and Information Science. With this scope in mind, 104 research papers and 60 opinions letters were analyzed It is seen that the number of research papers that were published in the last three years was greater than the number of research papers that were published in other years. According to subject distribution, analysis results show that most of the research papers are about information centers. In conclusion part of the study, among others, it is recommended by authors of the study that detailed citation analysis and citation maps of Library and Information Science in Turkey should be studied thoroughly.
dc.language.isotur
dc.publisherÜNAK
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectBibliyometri
dc.subjectBilgi Dünyası Dergisi
dc.subjectÜnak
dc.subjectBibliyometri
dc.subjectBilgi dünyası dergisi
dc.subjectUNAK
dc.subjectBibliometrics
dc.subjectInformation world Journal
dc.subjectUNAK
dc.titleBaşlangıcından Bugüne Bilgi Dünyası Dergisi Bibliyometrik Profili
dc.title.alternativeBibliometric Profile of Information World Since the Beginning
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.description.ozetTürkiye’de kütüphanecilik ve bilgibilim alanı literatürünün gelişmesinde Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği’nin (ÜNAK) resmi yayın organı olan Bilgi Dünyası dergisinin katkısı bilinmektedir. 2000 yılından bu yana Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayımlanan Bilgi Dünyası dergisi üniversite ve araştırma kütüphaneleri ile birlikte, bilgibilim, bilgi hizmetleri, bilgi ve belge yönetimine ilişkin sorunları inceleyen ve çözüm önerileri sunan makaleleri yayımlamayı amaçlamaktadır. Çalışmamızda da Bilgi Dünyası dergisinde yayımlanan 104 makale ve 60 görüş bibliyometrik özellikleri açısından analiz edilmektedir. Analiz sonuçlarına göre yayımlandığı ilk yıldan bu yana geçen süre göz önüne alındığında son üç yılda yayımlanan hakemli makale sayısının diğer yıllara oranla daha yüksek oranda olduğu görülmüştür. Makalelerin konu dağılımı olarak ise çoğunlukla bilgi merkezleri ile ilgili olduğu saptanmıştır. Çalışma sonuçlarında Bilgi Dünyası dergisi örneğinden hareketle Türkiye’deki kütüphanecilik alanında yapılan çalışmalara yönelik detaylı bir atıf analizi çalışmasının gerekliliği önerilmektedir.
dc.relation.journalBilgi Dünyası
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimi
dc.identifier.volume11
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage332
dc.identifier.endpage348
dc.fundingYok


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record