• Türkiye'deki Üniversitelerin Akademik Arşivleri: Mevcut Durum 

      Doğan, Güleda (Yükseköğretim Kurulu, 2021)
      Bu çalışma, Üniversite Akademik Arşivlerinin mevcut durumunu içerik, yayın çeşitliliği, uluslararası standartlara uyum, bir politika ile destekleme vb. açılardan takip etmek amacıyla Haziran 2019 itabariyle altı aylık ...