Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör , Erkan
dc.contributor.authorAşık , Sebanur
dc.date.accessioned2019-09-24T08:50:11Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-10
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8999
dc.description.abstractMore than one person causes the same damage than they are each liable up to the full amount of the damage jointly. This situation, which expresses the concept of joint responsibility, is regulated in Article 61 and 62 of the Turkish Code of Obligations. This rule is a different arrangement from the regulation of tort liability in order to strengthen the situation of the injured party and also to ease compensation for damage. The damaged person has the right to apply for the compensation of the damage to any one of damaging by the joint liability. Also it ensures that the responsibilities of all those responsible proceed until the compensation is fully compensated. This relationship refers to the external relationship. After all the compensation has been compensated, the issue of sharing the compensation among the damaging comes into question, which is the subject of the internal relationship between the damaging. The internal relationship is essentially related to the recourse scheme and implies that the payer, who pays more than his share, asks for the portion from other damaging. The purpose of the internal relationship is to provide a fair share of compensation among the damaging. In this study, the recourse relation has been examined in detail with the doctrine and the opinions of the Supreme Court of Appeals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBorçlar hukukutr_TR
dc.subjectBorçlar kanunutr_TR
dc.subjectMüteselsil sorumluluktr_TR
dc.subjectHaksız fiil sorumluluğutr_TR
dc.subjectRücu ilişkisitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Hukuktr_TR
dc.titleMüteselsil Sorumlulukta Zarar Verenlerin Birbirine Karşı Rücu İlişkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBirden fazla kişinin aynı zarara sebebiyet vermesi durumunda, zarar veren kimseler bu zararın tamamından birlikte sorumlu olurlar. Müteselsil sorumluluk kavramını ifade eden bu durum Türk Borçlar Kanununun 61. ve 62. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu kural birden fazla zarar verene karşı zarar görenin durumunu güçlendirmek ve zararın giderilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla kanunda haksız fiil düzenlemesinden farklı bir düzenleme olarak yer almıştır. Müteselsil sorumluluk ile birlikte zarar gören, dilediği zarar verene zararının tazmin edilmesi amacıyla başvurma hakkına sahip olmakla birlikte, zararının tamamı tazmin edilinceye kadar da tüm sorumluların sorumluluklarının devam etmesini sağlamaktadır. Bu ilişki müteselsil sorumlulukta zarar gören ile zarar verenler arasındaki dış ilişkiyi ifade etmektedir. Zararın tamamı tazmin edildikten sonra, tazminatın zarar verenler arasında paylaştırılması meselesi gündeme gelir ve bu da zarar verenler arasındaki iç ilişkinin konusunu oluşturur. İç ilişki esasen rücu düzeni ile ilgilidir ve kendi payından fazlasını ödeyen zarar verenin, fazla ödediği kısmı diğer zarar verenlerden yine onların payları oranında talep etmesini ve bundan kaynaklanan paylaşım düzenini ifade etmektedir. İç ilişkinin amacı tazminatın zarar verenler arasında adil bir şekilde paylaştırılmasıdır. Bu çalışma ile müteselsil sorumlulukta zarar verenler arasındaki iç ilişki kapsamında rücu ilişkisi, doktrin ve Yargıtay görüşleri de belirtilerek ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record