Show simple item record

dc.contributor.advisorCanduran, Kaan
dc.contributor.authorArtaç, Reyhan
dc.date.accessioned2019-09-17T12:29:31Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-09
dc.identifier.urihttp://openaccess.hacettepe.edu.tr:8080/xmlui/handle/11655/8935
dc.description.abstractArt is one of the most important elements that reflects the spiritual accumulation of the society in which it exists and carries it into the future, whether it is known or not. Therefore, art must be passed down from generation to generation so that it can survive. In this art work report; the art of “Shadow Puppetry and Puppets”, which has a pioneering place in the development processes of society, has been discussed sociologically in its historical development. In this context, the depiction of the daily lives of societies in plays and occasionally exaggerated reflections of vocabulary (verbal art), and the two or three-dimensional staging of music and imitation have been defined. In the changing perception of world of art, the fact that Shadow Puppetry and Puppets began to disappear by changing their shapes, have been discussed. One of the most important cultural heritages in the world and especially in Turkey, Shadow Puppetry and Art of Puppets have been interpreted by analyzing the different research about them. Two and three dimensional applications have been made with ceramic forms and defined. Thus, art must be passed down from generation to generation so that it can survive.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHacivat ve Karagöz
dc.subjectGölge oyunu
dc.subjectKukla
dc.subjectOyun nesnesi
dc.subjectSeramik
dc.subjectSanat nesnesi
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleGölge Oyunu ve Kuklaların Seramik Formlarda Yansımalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozeteserinin yaratıcısı bilinsin ya da bilinmesin içinde var olduğu toplumun manevi birikimini yansıtan ve geleceğe taşıyan en önemli unsurlardandır. Bu sebeple sanat nesilden nesile taşınmalı ki o sanat varlığını devam ettirebilsin. Bu çalışma raporunda; toplumun gelişim süreçleri içerisinde öncü bir yer edinen „‟Gölge oyunu ve Kukla‟‟ sanatı ele alınmıştır. Bu kapsamda oyunların, toplumların, günlük yaşayışlarını tasvir etmesi ve söz varlığının (sözlü sanat) sosyolojik açıdan bazen abartılı biçimde yansıtması ile müzik ve taklit eşliğinde iki veya üç boyutlu sahnelenişi ve yorumlanması çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Dünyada ve özelliklede Türkiye‟de en önemli kültür miraslarından biri olan Gölge Oyunu ve Kukla Sanatı hakkında farklı araştırmalar incelenerek seramik formlar ile yeni yorumlar oluşturarak farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Sanatın nesilden nesile taşınması, yeri geldiğinde yorumlanarak varlığını devam ettirmesi Gölge Oyunu ve Kukla Sanatı üzerinden deneyimlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-17T12:29:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record