Show simple item record

dc.contributor.advisorEkti, Meltem
dc.contributor.authorÖzdeniz, Sabriye
dc.date.accessioned2019-09-04T06:52:18Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8849
dc.description.abstractIn recent years, many research and development activities are being carried out in the field of teaching Turkish as a foreign language. The researches aim to make contribution by detecting the deficiencies or the dissimilar sides of the field and correcting them. In order to improve the field, many teaching materials used for teaching Turkish as a foreign language are developed and produced. Some of these materials are composed of textbooks prepared to improve reading, listening, speaking and writing skills to use in the courses, while some of these materials are composed of activities intended for one of these skills. In addition to supporting four skills in language teaching, it is necessary to support the grammar that is required to be learned in order to use these skills more effectively and efficiently. Grammar learning is not at the center of language teaching, such as old approaches and methods, with modern approaches and methods. Instead, it is in a position to help providing an effective communication. Because of all of these, the materials prepared as supporting by the other skills. It is observed that language teaching materials prepared in this way are relatively small. It is thought that supporting grammar with reading texts will be a successful step for the learner to see, acquire and develop the grammar rules. Because of this reason, it is thought that it is necessary to develop reading material that supports grammar at A1 level in Turkish teaching as a foreign language.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsCC0 1.0 Universal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/*
dc.subjectYabancılara Türkçetr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe
dc.subjectDil bilgisi öğretimi
dc.subjectA1 düzeyi
dc.subjectOkuma becerisi
dc.subjectMalzeme geliştirme
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Dil Bilgisini Destekleyici Metin Odaklı Malzeme Geliştirme (A1 Düzeyi): Okuma Becerisi Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında pek çok araştırma ve geliştirme faaliyeti yapılmaktadır. Araştırmalar alanın eksiklerini veya aksayan yanlarını tespit edip bunları düzelterek katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Uygulamada alanı geliştirmek ve iyileştirmek için ise yabancı dil olarak Türkçe öğretimi için kullanılabilecek öğretim malzemeleri geliştirilmekte ve üretilmektedir. Bu malzemelerin bir kısmı derslerde kullanılmak üzere okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini geliştirecek biçimde hazırlanan ders kitaplarından oluşurken bir kısmı da bu becerilerden herhangi birine yönelik hazırlanmış etkinliklerden oluşmaktadır. Dil öğretiminde dört becerinin desteklenmesinin yanında bunların daha etkili ve verimli kullanılması için öğrenilmesi gerekli olan dil bilgisinin desteklenmesi gerekmektedir. Günümüzdeki yaklaşım ve yöntemlerle dil bilgisi, eski yaklaşım ve yöntemlerdeki gibi dil öğretiminin merkezinde değildir. Bunun yerine sağlıklı bir iletişimin sağlanmasına yardımcı olacak bir konumda yer almaktadır. Bu yüzden hazırlanan malzemeler diğer becerilerle desteklenerek hazırlanmaya çalışılmaktadır. Alanda bu şekilde hazırlanan dil öğretim malzemelerinin oldukça az olduğu görülmektedir. Dil bilgisini okuma metinleri ile desteklenmesinin ise öğrenicinin kuralı görmesi, alımlaması ve üretime geçebilmesi için başarılı bir adım olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde A1 düzeyinde dil bilgisini destekleyici okuma malzemesi geliştirme çalışmasının gerekli olduğu düşünülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-09-04T06:52:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess