Show simple item record

dc.contributor.advisorÖğüt Eker, R. Gülin
dc.contributor.authorMezkit Saban, Gülperi
dc.date.accessioned2019-08-26T08:24:43Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-24
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8718
dc.description.abstractIn this study, the functions of April 23rd National Sovereignty and Children's Day in forming the national identity of children are discussed. The study is limited to the Early Republican Period and the periodicals and children's magazines were scanned and data were obtained. The party's charter of the CHF was scanned at the point of creating the national identity ideology. The dormitory works published by the Ministry of National Education have been opened and evaluated under the heading of national education. The study consists of six chapters. In the first chapter, the historical aspects of the concepts of ‘child, ceremony and nationalism’ which constitute the main themes of the thesis, in the western and Turkish cultures have been examined until the Republic Period. In the second part, said the official holidays celebrated in the Republic of Turkey were discussed. In this context, the 29th Republic Day, 19 May Atatürk's Youth and Sports Day, 30 August Victory Day, 23 April National Sovereignty and Children's Day, except the official festivals, were discussed in the historical context. The process of preparing April 23rd National Sovereignty and Children's Day, the opening of the Grand National Assembly of Turkey (TGNA), the announcement of the National Sovereignty and the celebration of the first festivals in this framework; the period leading to Children's Day was analyzed for years. In the third chapter, the first appearance of the concept of ın Children's Day in 1925 was explained; festive speeches, poems, stories and epics, concise words, advertisements and cartoons, competitions, which are the elements that help children's national identity, are published in newspapers and magazines were analyzed between the years 1926-1938 in the context of April 23 National Sovereignty and Children's Day. The characteristics of the modern Turkish-ideal Turkish child, which is to be constructed, has been investigated under the title of Mustafa Kemal Atatürk and Turkish child. In the fourth chapter, the ‘Child Problem’, which is expressed as ’national case’, has been evaluated in the context of national identity, and in this way the problems of children in terms of their financial impossibilities, moral and manners solutions are researched, in the context of the issue of population, the issue of healthy and robust child rearing was tried to be analyzed in terms of the population problem of the period. In the fifth chapter, two effective institutions of the period and the successive Turk Ocaks and Halkevs were examined. In the sixth part of the thesis, the history and functions of Children's Days in celebrated throughout the world have been researched. In the final part of the thesis, it is stated that Children's Day, which is intended in the thesis study, contributes to the construction of children's national identity and and it was understood that Children's holidays were a process of constructing child identity. In the appendices, cover art of children's magazines, stamps and badges that were presented by Himaye-i Etfâl Society for Children's Day, and pictures of Gürbüz Children's Competition were put on.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…………………………..…………….……………..i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ………ii ETİK BEYAN…………..…………………………………..……….....…iii TEŞEKKÜR …..…...……………………………………………………..iv ÖZET…………………………………………………………………..…..v SUMMARY………………………………………………………..……viii İÇİNDEKİLER…………………………………………………….……...x KISALTMALAR DİZİNİ ………..…………………………………... xvi GİRİŞ……………………………………………………………….…...…1 1. BÖLÜM: TEMEL KAVRAM VE YAKLAŞIMLAR 1.1. ARAŞTIRMANIN TEORİK VE METODOLOJİK ÇERÇEVESİ 1.1.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı………………………...…………...6 1.1.2. Araştırmanın Yaklaşımı, Yöntemi, Sınırları ve Bağlamsal Şartları……………………………………………………………....6 1.1.3. Araştırmanın Önemi………..………………………………….........9 1.2. Çocuk Kavramı ve Çocukluğun Tarihçesi………………….....10 1.2.1. Çocuk Kavramının Batı Kültüründeki Gelişimi……….…….……..11 1.2.2. Çocuk Kavramının Türk Kültüründeki Gelişimi………....…...…..17 1.3. Bayram ve Tören Kavramının Kavramsal ve Tarihi Bağlamda Değerlendirilmesi ………………………………………...……. 24 1.3.1. Batı Kültüründe ‘Kutlama/Anma’ Kavramının Kavramsal ve Tarihi Bağlamında Değerlendirmesi………………………...……...….…25 1.3.2. Türk Kültüründe ‘Kutlama/Anma’ Kavramının Kavramsal ve Tarihi Bağlamında Değerlendirmesi……………………...………………27 2. BÖLÜM: TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ TARİHİNDE RESMİ BAYRAMLAR...……………………………………………34 2.1. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dışında Kutlanan Millî Bayramlar...……...…………………………….35 2.2. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…….………….38 2.2.1. Ulus- Devlet Bağlamında 23 Nisan 1920 Öncesi Tarihi Süreç ve ‘Milliyetçi’ Düşünce Perspektifinin Bu Sürece Katkıları…………..40 2.2.1.1. Milliyetçiliğin ve Ulus Devletlerin Tarihi…….…..………..41 2.2.1.2. Millet ve Milliyetçiliğin Tanımı ve Temel Tartışmalar .........43 2.2.1.3. Milliyetçilik–Millî Kimlik Çerçevesinde Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük…………………….………………46 2.2.2. 23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılışı, Hâkimiyet-i Millîye Bayramının Îlânı ve Bu Bağlamda İcra Edilen Törensel Faaliyetler…………….50 2.2.2.1. 23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılmasına Giden Süreç ……..50 2.2.2.2. 23 Nisan 1920 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışı………………………………………………………53 2.2.2.3. 23 Nisan 1920 Tarihinin Millî Bayram Olarak İlan Edilmesi ……………………………………………………………...54 2.2.2.4. 23 Nisan 1920 Tarihinin Millî Bayram İlan Edilmesi Bağlamında İcra Edilen Törenler…………………………...58 2.2.2.5. Çocuk Haftası ve Bu Minvalde Çocuk Bayramına Giden Süreç ……………………………………………………………...61 2.2.2.6. 23 Nisan Hâkimiyet-i Millîye ve Çocuk Bayramı’nın İlk Kutlanışı …………..……………………………………….67 3. BÖLÜM TÜRKİYE’DE 1927-1938 YILLARI ARASINDA 23 NİSAN MİLLÎ HÂKİMİYET VE ÇOCUK BAYRAMI İLE ÇOCUK BAYRAMI BAĞLAMINDA MİLLÎ KİMLİK İNŞASI ….…..……71 3.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Bayram- Millî Çocuk” …………………………………………………………..74 3.1.1. Millî Hâkimiyet ve Çocuk Arasında Kurulan İlişki Bağlamında ‘Çocuk Bayramı’nın Gerekçesi……………………….……………74 3.1.2. Ankara ve İstanbul’da Çocuk Bayramı Kutlamaları …...…………..77 4.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Eğitim - Millî Çocuk” …………………………………………………………………..100 5.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Şiir - Millî Çocuk”..106 5.1.1. Çocuk Şiirlerinde Kimlik Arayışı ve Türk Kimliği ..………….… 106 5.1.2. Çocuk Şiirlerinde ‘Türk’ün Seciyeleri .…….……….…………… 110 5.1.3. Çocuk Şiirlerinde Vatansever Türk Çocuğu………………..……..112 5.1.4. Çocuk Şiirlerinde Bayrak Sevgisi ………...……………...……….114 5.1.5. Çocuk Şiirlerinde Kurtuluş Savaşı ……………...………………...118 5.1.6. Çocuk Şiirlerinde Şehitlik Kavramı ………………………………120 6.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında “Millî Destan ve Hikâye – Millî Çocuk”...............................................................................124 7.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Çocuk Özlü Sözleri ………...………………..……………………...………………..138 8.1. Millî Kimlik İnşası Bağlamında 23 Nisan Çocuk Bayramı’nda Yayımlanan Karikatürler ve Reklamlar……….……….……141 8.1.1. Çocuk Karikatürleri ……………………….................………..…141 8.1.2. Çocuk Reklamları ……….……...………………………………..147 9.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Çocuk Müsabakaları ……………………………………………………………….…153 10.1. Millî Kimliğin İnşası Bağlamında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Çocuğu …………..………………………………….…160 4. BÖLÜM: ‘MİLLÎ DAVA’ OLARAK İFADE EDİLEN ‘ÇOCUK MESELESİ’NİN MİLLÎ KİMLİK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ ……………………………………….... 169 4.1. Çocuk Meselesi Bağlamında Çalışan ve Fakir Çocuk Sorunu….……...…………………………………………..…. 170 4.2. Çocuk Meselesi Bağlamında Çocukların Ahlâkî Eğitimi ve Terbiyesi Sorunu………………...…………………………… 175 4.3. Çocuk Meselesi Bağlamında Çocukların Sağlık ve Nüfus Meselesi………………………………………………………..180 4.3.1. Çocukların Sağlık ve Bakım Meselesi………………..……….….180 4.3.2. Çocuk Nüfusunu Nitelik ve Nicelik Yönünden Artırma Meselesi..183 4.3.2.1. Erken Cumhuriyet Döneminde Nüfus…...…..…........……183 5. BÖLÜM: MİLLÎ KİMLİĞİN OLUŞTURULMASINDA TÜRK OCAKLARI VE HALK EVLERİNİN İŞLEVLERİ ………...…...194 5.1. Türk Ocaklarının Millî Çocuk Oluşturma Noktasındaki Faaliyetleri………………...…………………………………..194 5.2. Halk Evleri’nin Millî Çocuk Oluşturma Noktasındaki Faaliyetleri…………………………………………………….199 6. BÖLÜM: ULUSLARARASI ÇOCUK GÜNÜ VE ÇOCUK GÜNÜNÜN AİT OLDUĞU KÜLTÜRDEKİ İŞLEVLERİ ……...204 6.1. Dünya Çocukları Günü………………………………………204 6.2. Türkiye’de Çocuk Bayramı…………………………………..204 6.3. Ulusal Aborjin ve Torres Boğazı Adalı Çocuk Bayramı …..206 6.4. Alman Dünya Çocukları Günü ….……….………….………208 6.5. Kanada Çocuk Hakları Günü ………...…………….……….210 6.6. Çin’de Çocuk Günü………....………………………………..211 6.7. Rusya’da Çocuk Günü ………………………………………212 6.8. Kosta Rika’da Çocuk Günü …..….………………………….212 SONUÇ …………………………………………………………………221 KAYNAKÇA.…………………………………………………………..228 EKLER………………………………………………………………….258 ETİK KURUL MUAFİYET FORMU………………………………...319 ORJİNALLİK RAPORU………………………………………………318tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectÇocuk bayramıtr_TR
dc.subjectMillî bayram
dc.subjectTören
dc.subjectMillî kimlik
dc.subjectÇocuk
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleMillî Kimliğin Oluşturulması Bağlamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın çocukların millî kimliğini oluşturması noktasındaki işlevleri ele alınmıştır. Araştırma, Erken Cumhuriyet Dönemi ile sınırlandırılmıştır ve dönemin süreli yayınları olan gazete ve çocuk dergileri taranarak veriler elde edilmiştir. Millî kimlik ideolojisini oluşturma noktasında, dönemin partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın parti tüzükleri ve Millî Eğitim Bakanlığı’nca yayımlanan yurt bilgisi eserleri de ‘millî eğitim’ başlığı için ayrı bir parantez açılıp değerlendirilmiştir. Ele alınan tez altı bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, tezin ana temalarını oluşturan ‘çocuk, tören ve milliyetçilik’ kavramlarının batıda ve Türk kültüründeki tarihi seyri Cumhuriyet Dönemi sürecine kadar incelenmiş; ikinci bölümde Türkiye Cumhuriyeti’nde resmî bayramlar konusu ele alınmıştır. Bu suretle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dışında kalan resmî bayramlar bahsinde, tarihi bağlamda ele alınmıştır. Araştırmada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı hazırlayan süreç, TBMM’nin açılması, Millî Hâkimiyet Bayramı’nın ilan edilmesi ve bu çerçevede ilk bayram kutlamaları değerlendirilmiş; Çocuk Bayramı’na giden süreç yıl yıl tahlil edilmiştir. Üçüncü bölümde, 1925 yılında ‘Çocuk Bayramı’ kavramının ilk defa ortaya çıkışı açıklanmaya çalışılmış; Türkiye’de 1926-1938 yılları arasında 23 Nisan Millî Hâkimiyet ve Çocuk Bayramı bağlamında çocukların millî kimlik inşasına yardımcı unsurlar olan ve bayram kutlamalarında dile getirilen gazete ve dergilerde yayımlanan bayram nutukları, şiirleri, hikâye ve destanları, özlü sözleri, reklam ve karikatürleri ile müsabakaları analiz edilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk ve Türk çocuğu alt başlığıyla verilen bölümde, inşa edilmek istenen modern–ideal Türk çocuğunun özellikleri araştırılmıştır. Dördüncü bölümde, ‘millî dava’ olarak ifade edilen ‘Çocuk Meselesi’nin millî kimlik bağlamında değerlendirilmesi yapılmış ve bu suretle çocukların maddi imkânsızlıkları kapsamında sorunları ele alınmış, ahlâkî ve terbiyevî çözümler araştırılmış, nüfus meselesi bağlamında ‘sağlıklı ve gürbüz çocuk yetiştirme meselesi’ dönemin nüfus sorunu ekseninde analiz edilmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde dönemin iki etkili kuruluşu ve birbirinin ardılı olan Türk Ocakları ve Halkevleri’nin, çocukların millî kimlik inşasına yönelik çalışmaları incelenmiş, tezin altıncı bölümünde ise dünya genelinde kutlanan ‘Çocuk Günleri’nin’ tarihi ve işlevleri araştırılmıştır. Tezin sonuç kısmında, tez çalışmasında amaçlanan Çocuk Bayramı’nın, çocukların millî kimliğin inşası bağlamında katkılarının olduğu ifade edilmiş ve bu minvalde çocuk bayramlarının çocuk kimliğini inşa edici bir süreç olduğu görülmüş ve anlaşılmıştır. Ekler kısmında çocuk dergilerinin kapak resimleri, Himaye-i Etfâl Cemiyeti’nin Çocuk Bayramı’nda satışa sunduğu pul ve rozet resimleri, Gürbüz Çocuk Müsabakası resimlerine yer verilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-9704-2490tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record