Show simple item record

dc.contributor.advisorTerviel, Candan
dc.contributor.authorÇakır, Atila
dc.date.accessioned2019-08-23T10:31:12Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-24
dc.identifier.citationEndüstriyel Tasarım Bağlamında Seramik Kuş Figürleritr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8710
dc.description.abstractÇakır, Atila. Ceramic Bird Figures in the Context of Industrial Design, Graduate Art Work Report, Ankara, 2019. This study on “bird and ceramics, where the subject and form are brought together in art, in the process starting and continuing in 2004, is a long-term study consisting of the industrial design dimension of the plaster moulding methood, which is widely used in the ceramic art of our country and the subjective bird abstraction in which only raku technique is applied as the firing technique. . In this study in which the subject of “bird in industrial design is examined from a general perspective, ceramic abstract figurative applications using sparrow, pigeon, owl, peacock, pheasant, frigate, cardinal and duck figures have been carried out and in the literature study, domestic studies on this subject have been carried out. In the scope of the research, it was used in detail. Graduate Art Work Report named Ceramic Bird Figures in the Context of Industrial Design the research of information on the principles of industrial design at the level of literature and aplication has been handled with in our country and international dimension, and only a few examples of artists that can inspire this study are included. The subjective applications that form the basis of the report are tried to be put forward including the whole process by defining the idea of a subjective approach in the form of design, drawing, dimension, core modeling, mold making, casting, drying, rotating, firing and raku firing. Keywords: Art, Industrial Ceramic Design, Ceramic Art, Bird Figure, İntancibletr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ÖZET ................................................................................................................... i ABSTRACT ......................................................................................................... ii TEŞEKKÜR ........................................................................................................ iii İÇİNDEKİLER .................................................................................................... iiv GÖRSEL DİZİNİ ................................................................................................. v GİRİŞ ................................................................................................................. 1 1.BÖLÜM............................................................................................................ 4 1.1.ENDÜSTRİYEL TASARIM…………………………………………………….4 1.1.2 ENDÜSTRİYEL TASARIM İLKELERİ …………………………………….4 2. BÖLÜM......................................................................................................... 13 2.1.ENDÜSTRİYEL SERAMİK KUŞ FİGÜRLERİ UYGULAMALARI.. .......... 13 2.1.1.Yapılan Endüstriyel Seramik Kuş Figürü Çalışmaları…………………..13 SONUÇ…………………………………… ….………............................................47 KAYNAKLAR .................................................................................................... 50 EK_GÖRSEL EKLER ....................................................................................... 53 ÖZGEÇMİŞ ...................................................................................................... 63 ETİK BEYAN ............................................................................................... …..66 ORJİNALLİK RAPORU .................................................................................... 67 ORİJİNAL REPORT ......................................................................................... 68 YAYINLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET FORMU .................................................... 69tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectSanat
dc.subjectEndüstriyel seramik tasarımı
dc.subjectSeramik sanatı
dc.subjectKuş figürü
dc.subjectSoyut
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleEndüstriyel Tasarım Bağlamında Seramik Kuş Figürleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇakır, Atila. Endüstriyel Tasarım Bağlamında Seramik Kuş Figürleri, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2019. Sanatta konu ile biçimin buluşturulduğu “kuş ve seramik” üzerine yapılan bu çalışma 2004’ de başlayan ve devam eden süreçte ülkemiz seramik sanatında çokça kullanılan kalıpla çoğaltma yönteminin endüstriyel tasarım boyutu ve pişirim tekniği olarak da sadece raku tekniğinin uygulandığı öznel kuş soyutlamalarından oluşan uzun soluklu bir çalışmadır. Lisansüstü bir inceleme olarak endüstriyel tasarımda “kuş” konusunun genel bir bakış açısıyla ele alındığı bu çalışmada serçe, güvercin, baykuş, tavus kuşu, sülün, frigate, kardinal, ördek gibi kuşlardan seramik soyut figüratif uygulamalar gerçekleştirilmiş literatür çalışmasında ise bu konuda yapılmış olan yurtiçi çalışmalar araştırılmış çalışma kapsamında detaylı yararlanılmıştır. Endüstriyel Tasarım Bağlamında Seramik Kuş Figürleri isimli Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu’nda endüstriyel tasarım ilkelerine ilişkin bilgilerin literatür ve uygulama düzeyinde araştırması ülkemiz ve uluslararası boyutu ile ele alınmış, sadece bu çalışmaya esin kaynağı olabilen çok az sayıda sanatçı örneklerine yer verilmiştir. Raporun esasını oluşturan öznel uygulamalar ise tüm süreci içeren biçimde tasarım, çizim, boyut, çekirdek model oluşturma,kalıp alma, döküm, kurutma ,rotüş, pişirim ve raku pişirimi şeklinde nasıl bir öznel yaklaşımın olduğu düşüncesinin de savunulduğu anlatımla ortaya konmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelime: Sanat, Endüstriyel Seramik Tasarımı, Seramik Sanatı, Kuş Figürü, Soyuttr_TR
dc.contributor.departmentSeramiktr_TR
dc.embargo.lift2021-08-24T10:31:12Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record