Show simple item record

dc.contributor.advisorBalaman ,Ufuk
dc.contributor.authorTaşkıran , Semih
dc.date.accessioned2019-07-26T08:32:51Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-07-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8064
dc.description.abstractThis study was conducted to explore English teachers’ implementation rates of Mediated Learning Experience principles in their classroom settings. The study was designed with a quantitative approach and a five point likert scale questionnaire was administered. The questionnaire has 12 items correspond with the MLE principles. The study was conducted on English teachers (n=100) serving in secondary schools in Turkey. The teachers were asked to rate the questionnaire items in accordance with their classroom implementation from 1 to 5. The data were analyzed quantitatively through SPSS Statistics 21.0 and descriptive statistics of teachers’ responses were revealed. The findings revealed the implementation ratios of the MLE principles by English teachers in their classroom. The results showed that English teachers reported that they employ MLE principles on different ratios and they also reported that they implement the MLE principles most of the time in their classrooms.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMediationtr_TR
dc.subjectMediated learningtr_TR
dc.subjectMletr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleExploring The Implementation of Mediated Learning Experience In Secondary Schools In Turkeytr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma İngilizce öğretmenlerinin aracılı öğrenme prensiplerini uygulama oranlarını incelemek için tasarlanmıştır. Çalışma nitel bir şekilde dizayn edilmiş ve beş likert ölçekli bir anket kullanılmıştır. Anket 12 maddeden oluşmaktadır ve maddelerinin her biri bir MLE prensibi ile örtüşmektedir. Bu çalışma Türkiye’de ortaokulda çalışan öğretmenler (n=100) üzerinde yapılmıştır. Öğretmenlerden kendi sınıflarındaki uygulamalarına göre anket maddelerini 1’den 5’e olacak şekilde oranlamaları istenmiştir. Veriler SPSS 21.00 aracılığı ile analiz edilmiş ve öğretmenlerin cevaplarının betimsel istatistikleri ortaya konulmuştur. Bulgular İngilizce öğretmenlerinin MLE prensiplerini uygulama oranlarını ortaya çıkarmıştır. Sonuçlar İngilizce öğretmenlerinin bu prensipleri farklı oranlarda uyguladıklarını rapor ettiklerini göstermiş ve bununla birlikte genel olarak bakıldığında bu prensipleri sınıflarında çoğu zaman uyguladıklarını ortaya koymuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-07-26T08:32:51Z
dc.identifier.ORCIDhttps://orcid.org/0000-0001-6814-5298tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record