Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzgür, Figentr_TR
dc.contributor.authorSuher Ekin, İpektr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:36:29Z
dc.date.available2015-10-14T09:36:29Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/760
dc.description.abstractOne of the most important problems that could be encountered after primer palatoplasty is velopharyngeal insufficiency which presents itself with nasal emission and hypernasality. Pharyngeal flap and sphincter pharyngoplasty are the common procedures among the surgical treatment modalities. Pharyngeal flap is successful in most of the patients, as a way of enhancing the success, lining the flap has been studied thorougly. In this study 15 patients with velopharyngeal insufficiency in the control group underwent pharyngeal flap operation with Hogan modification and 15 patients with insufficieny in the study group had surgery with folding the flap on itself. Patients were evaluated with nasometry preoperatively and second month postoperatively. The preoperative and postoperative recordings were compared for each group and the improvement was compared among the two groups. Although there was a significant difference between preoperative and postoperative values, comparison of the improvement between the two groups didn't favored any of the methods. It is known that the contraction and tubing effect in pharyngeal flap can last in the late postoperative period so comparison of the results in the late postoperative period can give more detailed information about the methods efficacy.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectVelopharyngeal insuffıciencytr_TR
dc.titleVelofaringeal Yetmezlik Tedavisinde İki Faringeal Flep Cerrahi Yönteminin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/2135tr_TR
dc.contributor.departmentoldPlastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetDamak onarımından sonra geç dönemde karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi nazal kaçak ve hipernazaliteyle kendini gösteren velofaringeal yetmezliktir.Velofaringeal yetmezlik cerrahisi için en fazla kullanılan teknikler arasında faringeal flep ve sfinkter faringoplasti karşımıza çıkmaktadır.Pek çok hastada başarılı sonuç veren faringeal flebin başarısının arttırılması için flebin altında kalan alanların kapatılması yoğun olarak incelenmiştir. Bu çalışmada velofaringeal yetmezliği olan kontrol grubundaki 15 hastaya Hogan modifikasyonuyla faringeal flep, çalışma grubundaki 15 hastaya flebin kendi üstüne katlandığı cerrahi gerçekleştirilmiştir. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 2.ayda nazometre kayıtları alınmış, hem ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırılmış hem de iki grup arasındaki düzelme istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Her iki grupta da ameliyat öncesi ve sonrası konuşma sonuçları değerlendirildiğinde anlamlı düzelme olsa da iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Faringeal flepte ortaya çıkan tüpleşme ve yara kontraksiyonunun geç dönemde de devam edebileceği bilinmektedir; bu yüzden hastaların geç dönem konuşma sonuçlarının yeniden değerlendirilmesi yöntemin faydası bakımından daha detaylı bilgi verebilir.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record