Show simple item record

dc.contributor.advisorSayıl Onaran, Bilge
dc.contributor.authorArık, Ekin Su
dc.date.accessioned2019-06-14T07:06:41Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-04-10
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7508
dc.description.abstractABSTRACT ARIK, Ekin Su. An Investigation on The Interior Design Principles of Children's Hospitals Waiting Areas, Master’s Degree, Ankara, 2019. Children's hospitals are located in easy-to-reach sections of the cities by public transport and are the health structures that are available for the treatment of children from every social and economic part of the city. Children's hospitals are a lot of building density. The main user group of pediatric hospitals consists of sick children and their companions. All design decisions made within the health structure must be in accordance with the needs of the child user. The waiting areas of the children's hospitals are among the non-medical social areas in which the child and his / her companion can spend a long time in the health structure. Waiting areas have a major role in shaping the health structure perception of the target user. In this study; The waiting areas of children's hospitals were examined through sample hospitals and the design requirements and furniture qualities of these areas were tried to be defined. After analyzing the development of children's hospitals around the world and in our country, the criteria and the furniture used in the interior design of the waiting areas were analyzed through two samples selected from the world and our country. development of children's hospitals in the first part of the study examined under two main headings, namely in the world and Turkey. In the second part of the study, the general requirements that the waiting areas of children's hospitals should have were examined with many examples such as material choices, color choices, social and emotional needs. In the third part of the study, the preferred furniture choices in the waiting areas of selected sample children's hospital structures were examined. The effects of the furniture used in the waiting areas of children's hospitals on the space experience of children users were evaluated. In the fourth part of the study; From Turkey the structural requirements of waiting areas of Dr. Sami Ulus Children's Health and Diseases Training and Research Hospital were examined in terms of their suitability to the children's hospital. The waiting area of the pediatric hospital was examined according to the selected sample and the applications which were adopted in the literature or which were not preferred because of the studies were indicated. In the research process, literature review was performed by including in electronic sources. In the conclusion section; the design requirements that should be in the waiting areas of children's hospitals and the qualifications to be used in the furniture preferences are listed as substances. The adequacy level, status assessment and recommendations of the waiting area within the B Block of Dr. Sami Ulus Children's Health and Diseases Training and Research Hospital were prepared and presented as tables. Keywords Interior architecture, children's hospital, hospital design, waiting area, children's furniture, hospital furnituretr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………….……..i BİLDİRİM………………………………………………………………….……………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..…………..………iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……….………iv TEŞEKKÜR……………………...…………………………………………….……….v ÖZET……………………………………………………………….…………………..vi ABSTRACT…………………………………………………………………...……...viii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………...………..x KISALTMALAR DİZİNİ ……………………………………………………………..xiii TABLOLAR DİZİNİ …………………………………………………………...……xiv ŞEKİLLER DİZİNİ ……………………………………………………….…………..xv GİRİŞ…………………………………………………………………….………...……1 1.BÖLÜM: ÇOCUK HASTANELERİNİN GELİŞİM SÜRECİ ..….….……...……6 1.1. Dünyada Çocuk Hastanelerinin Gelişimi …….……….….……...…6 1.1.1. Aydınlatma Tasarımı………………..……………….............10 1.1.2. Renk Seçimleri……..………………..……………….............14 1.1.3. Mobilya Seçimleri…..………………..……………….............18 1.2. Türkiye’de Çocuk Hastanelerinin Gelişimi…….…….………...….20 1.2.1. Aydınlatma Tasarımı………………..………………...............23 1.2.2. Renk Seçimleri……..………………..………………..............26 1.2.3. Mobilya Seçimleri……..………………..………..…..............29 2. BÖLÜM: ÇOCUK HASTANELERİNİN BEKLEME ALANLARININ YAPISAL GEREKSİNİMLERİ ……………………………………………….…………………31 2.1. Hastane Yapılarında Aydınlatma Tasarımı………………………..34 2.2. Hastane Yapılarında Günışığı Kullanımı …………………...……..37 2.3. Hastane Yapılarında Renk ve Doku Kullanımı ...…...……...…….39 2.4. Hastane Yapılarında Akustik Gereklilikler …….…..………...……50 2.5. Hastane Yapılarında Malzeme Seçimleri………….………..……..52 2.5.1. Zemin Kaplamaları…………………………………...............53 2.5.2. Mozaik (Terrazzo) Zemin Kaplamaları …………….............54 2.5.3. Vinil ve Epoksi Zemin Kaplamaları……...………….............56 2.5.4. Halı Zemin Kaplamaları…………………..………….............60 2.5.5. Çocuk Hastanelerinde Duvar Sistemleri……......................62 2.5.6. Çocuk Hastanelerinde Tavan Sistemleri ………….............68 2.6. Duygusal Gereksinimler………………….……………………….….71 2.7. Mahremiyet Gereksinimi……………………………………….….....75 2.8. Oyun İhtiyacı………………………………………………...…..….….77 2.9. Bölüm Sonucu………………………………………..…...……..…….82 3. BÖLÜM: ÇOCUK HASTANELERİNİN BEKLEME ALANLARINDA MOBİLYA KULLANIMI……………………………………………………..……….83 3.1. İşlevsel Gereksinimler…………………….…………………………..85 3.2. Teknik Gereksinimler……………………..……………………..……95 3.3. Estetik Gereksinimler …………………………..………………..…101 3.4. Bölüm Sonucu………………………………………………………..106 4. BÖLÜM: DR. SAMİ ULUS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ …………………………..………………...…….108 4.1. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Tarihçesi.………..………...…..110 4.2. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi B Blok Bekleme Alanı Karşılama Bankosu ……………………………………..………………………..110 4.3. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi B Blok Bekleme Alanı Mobilya Seçimleri …………………………...……………………..………………………..112 4.4. Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi B Blok Bekleme Alanı Renk Seçimleri ve Aydınlatma Elemanları...……………………………….………..115 4.5. Bölüm Sonucu.………..……………………………………….…...…..117 5. BÖLÜM: SONUÇ…………………………..……………………………...…….120 KAYNAKÇA……………………………………………………………..………….129 EK 1. Orijinallik Raporu………..……………...………..………………………..135 EK 2. Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Uygunluk Beyanı………..…………………………..138tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectçocuk hastanesitr_TR
dc.subjectiç mimarlıktr_TR
dc.subjecthastane tasarımıtr_TR
dc.subjecthastane mobilyasıtr_TR
dc.subjectçocuk mobilyasıtr_TR
dc.titleÇocuk Hastanelerinin Bekleme Alanlarında İç Mekân Değerleri Üzerine Bir İncelemetr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET ARIK, Ekin Su. Çocuk Hastanelerinin Bekleme Alanlarında İç Mekân Değerleri Üzerine Bir İnceleme, Yüksek Lisans, Ankara, 2019. Çocuk hastaneleri şehirlerin toplu taşıma ile ulaşılması kolay bölümlerinde konumlandırılmış, şehrin her sosyal ve ekonomik bölümünden tedavi amaçlı gelen hasta çocukların kullanımına sunulan sağlık yapılarıdır. Çocuk hastaneleri kullanıcı yoğunluğu oldukça fazla olan bina türlerindendir. Çocuk hastanelerinin temel kullanıcı grubu hasta çocuklar ve refakatçilerinden oluşmaktadır. Sağlık yapısı içinde verilen tüm tasarım kararlarının çocuk kullanıcının gereksinimlerine uygun şekilde olması gerekmektedir. Çocuk hastanelerinin bekleme alanları, sağlık yapısı içinde hasta çocuk ve refakatçisinin uzun süre zaman geçirebildikleri, medikal olmayan sosyal alanlar arasında yer alırlar. Bekleme alanlarının hedef kullanıcı kitlesinin aklındaki sağlık yapısı algısının şekillenmesinde büyük rolü vardır. Bu çalışmada; çocuk hastanelerinin bekleme alanları örnek hastaneler üzerinden incelenmiş ve bu alanların tasarım gereklilikleri ile mobilya nitelikleri tanımlanmaya çalışılmıştır. Çocuk hastanelerinin dünya çapında ve ülkemizde gösterdiği gelişimin analiz edilmesinin ardından dünyadan ve ülkemizden seçilen iki örnek üzerinden bekleme alanlarının iç mimari tasarımında olması gereken kriterler ve kullanılan mobilyalar analiz edilmiştir. Araştırmanın birinci bölümünde çocuk hastanelerinin gelişim süreçleri dünyada ve Türkiye’de olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde çocuk hastanelerinin bekleme alanlarının sahip olması gereken genel gereksinimler malzeme seçimleri, renk seçimleri, sosyal ve duygusal gereksinimler gibi pek çok başlık altında örnekler ile incelenmiştir. Araştırmanın üçüncü bölümünde ise seçilen örnek çocuk hastanesi yapılarının bekleme alanlarında tercih edilen mobilya seçimleri incelenmiştir. Çocuk hastanelerinin bekleme alanlarında kullanılacak mobilyaların çocuk kullanıcıların mekân deneyimi üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmanın dördüncü bölümünde; Türkiye’den Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi bekleme alanlarının yapısal gereklilikleri çocuk hastanesine uygunluğu yönünden incelenmiştir. Seçilen örnek doğrultusunda çocuk hastanesinin bekleme alanı incelenmiş olup, literatürde benimsenmiş veya araştırmalar sonucunda tercih edilmemiş uygulamalar belirtilmiştir. Araştırma sürecinde elektronik kaynaklarda dahil edilerek literatür taraması gerçekleştirilmiştir. Sonuç bölümünde ise; çocuk hastanelerinin bekleme alanlarında olması gereken tasarım gereklilikleri ve kullanılan mobilya tercihlerinde bulunması gereken nitelikler maddeler halinde listelenmiştir. Çalışma boyunca incelenen Dr. Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi B Blok içinde yer alan bekleme alanının yeterlilik düzeyi, durum değerlendirmesi ve öneriler tablolar olarak hazırlanmış ve sunulmuştur. Anahtar Sözcükler İç mimarlık, çocuk hastanesi, hastane tasarımı, bekleme alanı ,çocuk mobilyası , hastane mobilyasıtr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2019-06-14T07:06:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record