Show simple item record

dc.contributor.advisorYilmaz, Mustafatr_TR
dc.contributor.authorAlpat, Şafaktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T09:29:02Z
dc.date.available2015-10-14T09:29:02Z
dc.date.issued2015tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/715
dc.description.abstractTOF repair can be performed with low morbiditiy and mortality in many centers. However, it is well established that some patients can experience a prolonged, troublesome postoperative recovery, associated with higher inotopic scores, prolonged ventilation, longer stay in intensive care and hospital. In recent years, new concept called restrictive physiology of right ventricle was introduced and was held responsible for those complications. Underlying pathophysiologic explanation for this concept can be defined as combined myocyte injury and fibrosis in right ventricle of patients with TOF that occured in response to chronic hypoxia and volume overload, even before corrective surgery. In this study, we analyze myocyte injury and fibrosis with histopathological and ultrastructural methods in right ventricle outflow tract muscle tissues that obtained from 14 patients with TOF during corrective surgery. Furthermore, we aimed to determine correlation between these changes with early surgical outcomes. Patients divided into two even groups: cyanotic and non-cyanotic, based on their oxygen saturations at rest (<90% and >90%). Pre-, intra and postoperative characteristics of patients were recorded. There were no significant differences between the group with regard to pre- and intraoperative variables. There was no mortality. But inotropic score, inotropic therapy duration, intensive care stay and in-hospital stay were found significantly higher in cyanotic group. Histopathologic examination revealed that miyocyte injury and ultrastructurally defined mitochondria injury score were also higher in cyanotic patients. Despite all patients showed some degree of fibrosis in their specimens, cyanotic patients had more severe fibrosis than non-cyanotic patients. Nonetheless, we found no correlation between histopathological alterations and early surgical outcomes. Incidentally, we detected positive correlation in between preoperative history of spell and poor early surgical outcomes. As a result, we showed that myocyte injury and fibrosis had been occured even before TOF repair and cyanotic patients had more severe myocyte injury and fibrosis. But these alterations were not in correlation with early surgical outcomes.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectTetralogy of fallottr_TR
dc.titleFallot Tetralojisi Vakalarında Kardiyak Fibrozisin Incelenmesi ve Cerrahi Sonuçlarına Etkisinin Belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2015/2018tr_TR
dc.contributor.departmentoldKalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetTOF tüm düzeltme cerrahisi günümüzde düşük morbidite ve mortalite ile gerçekleştirilmektedir. Ancak postoperatif erken dönemde hastaların bir kısmında yüksek inotropik puanı, inotrop ihtiyacı, mekanik ventilasyon süresinde artış, yoğun bakımda ve hastanede kalış sürelerinde uzama görülmektedir. Son yıllarda bu komplikasyonların nedeni olarak sağ ventrikülün restriktif fizyolojisi sorumlu tutulmaktadır. Buna ise TOF hastalarının sağ ventrikül miyokardında ameliyattan önce kronik hipoksi ve artmış basınç yüküne bağlı olarak gelişen miyosit hasarı ve fibrozisin sorumlu olabileceği düşünülmektedir. Bu amaçla çalışmamızda 14 TOF hastasından tüm düzeltme ameliyatı sırasında alınan kas dokularında histopatolojik ve ultrastrüktürel olarak miyosit hasarı, fibrozis ve bunların postoperatif erken dönem sonuçlara etkisi incelenmiştir. Hastalar oksijen satürasyonu değerlerine göre siyanotik (<%90) ve asiyanotik (<%90) olmak üzere 7 hastadan oluşan iki gruba ayrıldı. Hastaların pre-, intra- ve postoperatif özellikleri takip edildi. Gruplar arasında pre- ve intraoperatif özellikler açısından fark saptanmadı. Vakalarda mortalite saptanmadı. Ancak postoperatif değişkenlerden inotrop puanı, inotrop alma süresi, yoğun bakım ve hastanede kalma sürelerinin siyanotik grupta daha fazla olduğu bulundu. Sağ ventrikül çıkım yolu kas dokularının histopatololojik incelemesi sonucunda miyosit hasarının ve ultrastrüktürel düzeyde saptanan mitokondri hasar puanının siyanotik grupta fazla olduğu belirlendi. Tüm örneklerde fibrozis saptanmasına rağmen siyanotik grupta fibrozisin daha şiddetli olduğu gösterildi. Ancak histopatolojik değişiklikler ile erken dönem sonuçlar arasında korelasyon saptanmadı. Siyanotik grupta erken dönem sonuçlarda asiyanotik gruba göre saptanan farklılığın preoperatif spell öyküsü ile korele olduğu belirlendi. Sonuç olarak siyanotik TOF hastalarında asiyanotik gruba göre ameliyat öncesinde ortaya çıkan miyosit hasarının ve fibrozisin daha fazla olduğu ancak bu değişikliklerin cerrahi sonrası erken dönem değişkenleri ile korele olmadığı saptandı.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record