Show simple item record

dc.contributor.advisorSoyer, Tutkutr_TR
dc.contributor.authorKılıç, Sinantr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T07:43:15Z
dc.date.available2015-10-14T07:43:15Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/680
dc.description.abstractIn Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Surgery, ports implanted and removed between 2000-2013 were evaluated retrospectively to determine the reasons for port removal. The recordings of 242 patients with a mean age of 9.4 (4-9 y) years, male to female ratio of 1.32:1 were evaluated. The mean age and male to female ratio of patients in CTG (n=170, 70.2%) and CG (n=37, 29.8%) were 1.32:1, 1.15:1 and 10.2±4.9, 7.7±4.4 respectively. There is no significant difference between groups for age, weight, height and body mass index (p>0.05). Patients were grouped according to diagnosis; hematologic malignancies (n=77, 31.8%), solid tumours (n=94, 38.8%), other malignancies (n=57, 23.6%) and diagnosis without malignancy (n=14, %5.8). The reasons for port removal were infections (n=37, 51.4%), port-skin dehiscence (n=13, 18.1%), leakage (n=7, 9.7%), thrombus in port (n=6, 8.3%) and conversion to dialysis (n=2, 2.8%). In hematologic malignancies and solid tumours, the most common complications were infections, and in other diagnostic groups other complications were prominent. Port removal due to other complications was more common in patients with steroid treatment than patients without steroid treatment (p<0.05). The most common isolated microorganisms in patients with port infectious were fungi, S. aureus ve S. epidermidis respectively. In conclusion, one third of the children with intravenous ports underwent port removal because of complications. In patients with hematologic malignancies, port removal before completing the treatment was more common and most of them were because of infectious complications. Patients who received steroid treatment had higher rate of non infectious complications and infectious than others without steroid treatment.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.subjectPorttr_TR
dc.titleÇocuk Hastalarda Tümüyle Yerleştirilebilen Venöz Erişim Yollarının Çıkarılma Nedenlerinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.callno2013/817tr_TR
dc.contributor.departmentoldÇocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 2000-2013 yılları arasında port kateteri takılan ve çıkarılan olguların özelliklerini karşılaştırmak amacıyla geriye dönük bir çalışma yapılmıştır. Bilgilerine ulaşılan 242 olgunun yaş ortalaması 9,4 (4-9 yaş) yıl olup, erkek kız oranı 1,32:1 idi. Tedavisi sona eren grup (TSEG, n= 170, %70,2) ile komplikasyon nedeniyle portu çıkarılan grup (KG, n=72, %29,8)’ta yaş ortalamaları ve erkek kız oranları sırasıyla 10,2±4,9, 7,7±4,4 ve 1,32:1, 1,15:1 idi. Gruplar arasında yaş, boy, kilo ve beden kitle indeksleri yönünden fark saptanmadı (p>0,05). Tanılara göre olgular hematolojik malignensiler (n:77, %31,8), solid tümörler (n=94, %38,8), diğer malignensiler (n=57, %23,6) ve malignensi dışı (n=14,%5,8) olarak gruplandırıldı. KG’da port çıkarılma nedenleri; infeksiyon (n=37, %51,4), hazne üzerindeki cilt bütünlüğünün bozulması (n=13, %18,1), sıvı kaçağı (n=7, %9,7), port ucunda trombüs (n=6, %8,3) ve hemodiyaliz kateteri ile değiştirme (n=2, %2,8) olarak tespit edildi. Port çıkarılma nedeni olarak hematolojik malignensilerde ve solid tümörlerde infeksiyon, diğer malignensilerde ve malignensi dışı nedenlerle port uygulanan olgularda ise infeksiyon dışı nedenler öne çıkmaktadır. KG’da steroid verilen olgularda infeksiyon dışı nedenlere bağlı port çıkarılmasına infeksiyon nedeni ile port çıkarılmasına göre daha sık rastlanmıştır (p<0,05). KG’da infeksiyon ve diğer nedenler BKİ açısından değerlendirildiğinde; BKİ artan olgularda infeksiyon nedeni ile çıkarılması daha sık gerçekleşmiştir (p≤0,05). İnfeksiyon nedeniyle port çıkarılan olgularda izole edilen mikroorganizmalar sırasıyla candida, S. aureus ve S. epidermidis’dir. Sonuç olarak intravenöz port yerleştirilen çocukların yaklaşık üçte birinde tedavi sonlanmadan komplikasyon nedeniyle port çıkarılmaktadır. Hemotolojik malignensi nedeniyle port yerleştirilen olgularda tedavi sonlanmadan port çıkarılması daha sık olup en önemli port çıkarılma nedeni infeksiyonlardır. KG’da infeksiyon dışı nedenlere bağlı port çıkarılması diğer nedenlere göre daha fazladır.tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record