Show simple item record

dc.contributor.advisorVural, Halil
dc.contributor.authorŞahin, Özlem
dc.date.accessioned2019-04-12T08:11:08Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-01-18
dc.identifier.citationÖ. Şahin, Melocan (Smilax excelsa L.) Bitkisinin Farklı Kısımlarının Ultrason ve Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon İle Elde Edilen Bileşenlerinin Tanımlanması, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/6517
dc.description.abstractMelocan (Smilax excelsa L.) is a plant that grown in the Black Sea Region, whose leaves, fruits and sprouts are consumed in the daily diet and which is used as a folk medicine. In this study, leaves, fruits and sprouts of melocan were extracted with three different extraction methods (traditional extraction (GE), ultrasonic-assisted extraction (UDE) and microwave-assisted extraction (MDE)) and total phenolic contents (TFM), total antioxidant capacity (TAC) and phenolic components of the extracts were measured. Total phenolic contents of leaves, fruits and sprouts were found to be 55.98±1.98, 55.25±2.81 and 37.13±2.99 mg gallic acid equivalent (GAE)/g dry weight with GE, 57.30±2.42, 57.12±2.89 and 38.12±4.24 mg GAE/g dry weight with UDE, 67.27±2.05, 66.23±6.59 and 50.35±4.07 mg GAE/g dry weight with MDE, respectively. Total antioxidant capacities of leaves, fruits and sprouts were found to be 69.12±1.77, 67.62±9.83 and 39.18±1.07 mg trolox/g dry weight with GE; 67.01±1.70, 80.69±3.97 and 40.10±4.97 mg trolox/g dry weight with UDE, 83.82±5.72, 76.02±6.96 and 53.90±3.13 mg trolox/g dry weight with MDE, respectively. Chlorogenic acid content of leaves, fruits and sprouts were found to be 18.71±0.86, 5.70±0.35 ve 2.72±0.06 mg/g dry weight with GE; 18.61±0.55, 5.90±0.23 ve 18.09±0.29 mg/g dry weight with UDE, 5.41±0.04, 3.96±0.34 ve 3.26±0.14 mg/g dry weight with MDE, respectively. When the obtained results were evoluated, the lowest phenolic content in S. excelsa L. was determined in the sprouts. There were differences between extraction methods. It was found that ultrasound-assisted extraction and microwave-assisted extraction were advantageous, so more detailed studies are needed.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER vi ÇİZELGELER ix ŞEKİLLER xi SİMGELER VE KISALTMALAR xii 1 GİRİŞ 1 2 LİTERATÜR ÖZETİ 3 2.1 Melocan (Smilax excelsa L.) 3 2.2 Fenolik Bileşikler 8 2.2.1 Fenolik Bileşiklerin Sınıflandırılması 10 2.2.2 Fenolik asitler 11 2.2.3 Flavonoidler 12 2.2.4 Fenolik Bileşik İçeriği Yüksek Gıdalar ve Biyoyararlılığı 13 2.2.5 Fenolik Bileşiklerin Antioksidan Aktivitesi 13 2.2.6 Antioksidan Kapasitesi ve Ölçümünde Kullanılan Yöntemler 14 2.3 Fenolik Bileşiklerin Ekstraksiyonu 17 2.3.1 Geleneksel Katı-Sıvı Ekstraksiyonu (KSE) 19 2.3.2 Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (MDE) 21 2.3.3 Ultrason Destekli Esktraksiyon (UDE) 27 3 MATERYAL ve YÖNTEM 36 3.1 Materyal 36 3.2 Kullanılan Ekipman ve Kimyasallar 36 3.3 Materyallerin Kuru Madde ve Kül Analizi 37 3.4 Fenolik Bileşiklerin Ekstraksiyonu 37 3.4.1 Fenolik Bileşiklerin Geleneksel Ekstraksiyonu 37 3.4.2 Fenolik Bileşiklerin Ultrason Destekli Ekstraksiyonu 38 3.4.3 Fenolik bileşiklerin Mikrodalga Destekli Ekstraksiyonu 38 3.5 Fenolik Bileşiklerin HPLC ile Belirlenmesi 39 3.6 Toplam Fenolik Madde Miktarının Belirlenmesi 40 3.7 Toplam Antioksidan Kapasitesinin Belirlenmesi 41 3.8 İstatiksel Analiz 42 4 SONUÇLAR VE TARTIŞMA 43 4.1 Kuru Madde ve Kül Analizleri 43 4.2 Toplam Fenolik Madde (TFM) Analizleri 43 4.2.1 Geleneksel Ekstraksiyon (GE) İle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde Miktarları (TFM) 44 4.2.2 Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon (UDE) İle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde Miktarları (TFM) 46 4.2.3 Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (MDE) İle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Fenolik Madde Miktarları (TFM) 48 4.2.4 Yaprak, Meyve ve Filizin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon (UDE) ve Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (MDE) ile Elde Edilen Toplam Fenolik Madde Miktarlarının (TFM) Karşılaştırılması 51 4.3 Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) Analizleri 53 4.3.1 Geleneksel Ekstraksiyon (GE) İle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) Analizi 53 4.3.2 Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon (UDE) İle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) Analizi 55 4.3.3 Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (MDE) İle Elde Edilen Ekstraktların Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) Analizi 57 4.3.4 Yaprak, Meyve ve Filizin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon (UDE) ve Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (MDE) ile Elde Edilen Toplam Antioksidan Kapasite (TAK) Değerlerinin Karşılaştırılması 59 4.4 Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Fenolik Bileşenlerin Belirlenmesi 61 4.4.1 Geleneksel Ekstraksiyon (GE) İle Elde Edilen Ekstraktların Klorojenik Asit Miktarları 62 4.4.2 Ultasonik Destekli Ekstraksiyon (UDE) İle Elde Edilen Ekstraktların Klorojenik Asit Miktarları 63 4.4.3 Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (UDE) İle Elde Edilen Ekstraktların Klorojenik Asit Miktarları 65 4.4.4 Yaprak, Meyve ve Filizin Ultrasonik Destekli Ekstraksiyon (UDE) ve Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon (MDE) Yöntemleriyle Elde Edilen Klorojenik Asit Miktarlarının Karşılaştırılması 66 5 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 68 KAYNAKLAR 70 EK A 77 EK-B 80 TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU 126 ÖZGEÇMİŞ 127tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAntioksidan
dc.subjectFenolik
dc.subjectMelocan
dc.subjectMikrodalga
dc.subjectSmilax excelsa
dc.subjectUltrason
dc.titleMelocan (Smilax excelsa L.) Bitkisinin Farklı Kısımlarının Ultrason ve Mikrodalga Destekli Ekstraksiyon İle Elde Edilen Bileşenlerinin Tanımlanmasıtr_TR
dc.title.alternativeDetermination of Components of Extracted From Different Parts of Melocan (Smilax excelsa L.) Plant by Microwave and Ultrasonic Assisted Extractiontr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMelocan (Smilax excelsa L.), Karadeniz Bölgesi’nde yetişen, yaprak, meyve ve filizleri günlük diyette tüketilen ve halk ilacı olarak kullanılan bir bitkidir. Bu çalışmada, melocanın yaprak, meyve ve filizleri, üç farklı ekstraksiyon yöntemi (geleneksel ekstraksiyon (GE), ultrasonik destekli ekstraksiyon (UDE) ve mikrodalga destekli ekstraksiyon (MDE)) ile elde edilen ekstraktlarında, toplam fenolik madde (TFM), toplam antioksidan kapasite miktarları (TAK) ve fenolik bileşenleri incelenmiştir. Melocanın toplam fenolik madde miktarı, yaprak, meyve ve filizde sırasıyla; GE ile 55.98±1.98, 55.25±2.81 ve 37.13±2.99 mg gallik asit eşdeğeri (GAE)/g kuru ağırlık; UDE ile 57.30±2.42, 57.12±2.89 ve 38.12±4.24 mg GAE/g kuru ağırlık, MDE ile 67.27±2.05, 66.23±6.59 ve 50.35±4.07 mgGAE/g kuru ağırlık olarak bulunmuştur. Toplam antioksidan kapasitesi, yaprak, meyve ve filizde sırasıyla; GE ile 69.12±1.77, 67.62±9.83 ve 39.18±1.07 mg troloks/g kuru ağırlık; UDE ile 67.01±1.70, 80.69±3.97 ve 40.10±4.97 mg troloks/g kuru ağırlık, MDE ile 83.82±5.72, 76.02±6.96 ve 53.90±3.13 mg troloks/g kuru ağırlık olarak bulunmuştur. Klorojenik asit miktarı, yaprak, meyve ve filizde sırasıyla; GE ile 18.71±0.86, 5.70±0.35 ve 2.72±0.06 mg/g kuru ağırlık; UDE ile 18.61±0.55, 5.90±0.23 ve 18.09±0.29 mg/g kuru ağırlık, MDE ile 5.41±0.04, 3.96±0.34 ve 3.26±0.14 mg/g kuru ağırlık olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar toplu olarak değerlendirildiğinde S. excelsa’da en düşük fenolik içerik filiz örneğinde belirlenmiştir. Ekstraksiyon yöntemleri açısından yöntemler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ultrason destekli ekstraksiyon ve mikrodalga destekli ekstraksiyonun avantajlı olduğu durumlar tespit edilmiştir, bu nedenle bu konuda daha detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentGıda Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID225447tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record