Show simple item record

dc.contributor.advisorSAĞLAM, Melda
dc.contributor.authorDİK, Jan
dc.date.accessioned2019-01-16T06:38:59Z
dc.date.issued2019-01
dc.date.submitted2018-12-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5697
dc.description.abstractDIK, J. Evaulation of reaction time and postural control in individuals with cystic fibrosis and bronchiectasis, Hacettepe University, Institute of Health Sciences, MSc Thesis in Cardiopulmonary Rehabilitation, Ankara, 2019. There is no study that measure reaction time in cystic fibrosis (CF) and non-CF patients. The aim of this study was to evaluate the reaction time and postüral control and to investigate the relationship between reaction time, exercise capacity, muscle oxygenation and balance in children with CF and non-CF bronchiectasis. Thirty one patients including 14 CF patients and 17 non-CF bronchiectasis and 21 healthy individuals were included in this study. Demographic and physical characteristics’ were recorded. Lung function testing was performed. Balance was assessed using functional reach test, exercise capacity was measured using the incremental shuttle walking test and reaction time was assessed using FitLight Trainer. Heart rate, respiratory rate, oxygen saturation, muscle oxygenation, dyspnea and fatigue perception were measured before and after exercise test and reaction time measurement. Physical characteristics and pulmonary function were similar among the groups (p>0.05). There were a statistically significant difference in balance, the incremental shuttle walk test distance, predicted oxygen consumption, percentage of peak heart rate and muscle oxygenation change in the patients and healthy group (p<0.05). The total reaction time was significantly higher in the CF subgroup than in the non-CF bronchiectasis and healthy group (p<0.05). Reaction time was related to body composition, balance, exercise capacity, muscle oxygenation, fatigue and dyspnea (p<0.05). A slower reaction time may affect attention functions and response to postural control in patients with CF. Assessment of reaction time may provide an input for exercise programs that aim to improve the performance of patients with bronchiectasis.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectBronşektazitr_TR
dc.subjectegzersiz kapasitesi
dc.subjectreaksiyon zamanı
dc.titleKistik Fibrozis ve Bronşektazili Bireylerde Reaksiyon Zamanı ve Postüral Kontrolün Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetDik, J. Kistik Fibrozis ve Bronşektazili bireylerde reaksiyon zamanı ve postüral kontrolünün değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kardiopulmoner Rehabilitasyon Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2019. Kistik Fibrozis (KF) ve KF dışı bronşektazili bireylerde reaksiyon zamanının incelendiği çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada, KF ve KF dışı bronşektazili çocukların reaksiyon zamanı ve postüral kontrolünün değerlendirilmesi ve reaksiyon zamanı ile egzersiz kapasitesi, kas oksijenasyonu ve denge arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflendi. Çalışmaya 14 KF ve 17 KF dışı bronşektazi olmak üzere toplam 31 hasta ve 21 sağlıklı birey katıldı. Bireylerin fiziksel ve demografik özellikleri kaydedildi. Solunum fonksiyon testi yapıldı. Denge, fonksiyonel uzanma testi ile, egzersiz kapasitesi artan hızda mekik yürüme testi ile, reaksiyon zamanı ise FitLight Trainer ile değerlendirildi. Egzersiz testi ve reaksiyon zamanı ölçümünden önce ve sonra kalp hızı, solunum frekansı, oksijen satürasyonu, kas oksijenasyonu, nefes darlığı ve yorgunluk algılaması ölçüldü. Grupların fiziksel özellikleri ve solunum fonksiyonları benzerdi (p>0,05). Hasta ve sağlıklı grupta öne denge testi, artan hızda mekik yürüme testi mesafesi, tahmini oksijen tüketimi değerleri, ulaştıkları kalp hızı yüzdeleri ve kas oksijenasyon değişiminde istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0,05). KF alt grubunda toplam reaksiyon süresi, KF dışı bronşektazi ve sağlıklı grubundan anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<0,05). Reaksiyon zamanı, vücut kompozisyonu, denge, egzersiz kapasitesi, kas oksijenasyonu, yorgunluk ve nefes darlığı algılaması ile ilişkili bulundu (p<0,05). Daha yavaş bir reaksiyon zamanı, KF'li hastalarda dikkat fonksiyonlarını ve postüral kontrolün yanıtını etkileyebilir. Reaksiyon süresinin değerlendirilmesi, bronşektazili hastaların performansını artırmayı amaçlayan egzersiz programları için bir girdi sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2019-07-21T06:38:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record