Show simple item record

dc.contributor.advisorSevin Düz, Fatma
dc.contributor.authorKınık, Özlem
dc.date.accessioned2018-12-26T10:23:46Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-09-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5485
dc.description.abstractNowadays, the stability of metal-mediated DNA base pairs and their ability to control the incorporation or removal of metals into pairs of DNA bases is an important contribution to the creation of metallo-DNA sensors and DNA computer keys. In this thesis, considering zeolite Y cluster models with two different aluminum positions structures, energetics and spectroscopic properties of HgY and AgY zeolites with Hg2+ and Ag+ metals were calculated using the DFT method at the level of M06L-LANL2DZ. Hg2+ and Ag+ model binary base complex zeolites are preffered Adenine to Timine. As the number of bases coordinated to metal ions increases, the HOMO-LUMO band gap decreases about 1 eV. A-T coordinations of KM2 which contains both metal ions have the largest HOMO-LUMO band widths. KM2-Ag-T-T complex has the lowest degree of hardness. Computational UV-Vis adsorption results show that; for both metal ions, increasing the number of coordination of bases to model zeolite clusters causes absorptions at longer wave lengths. (eg. KM1-Hg-A-T; 248 nm, KM1-Ag-A-T; 574 nm) Keywords: Zeolite Y, DNA base pairs, DFT, Hg2+, Ag+tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::NATURAL SCIENCES::Chemistry::Organic chemistrytr_TR
dc.subjectGeolit Y
dc.subjectDna Baz Çiftleri
dc.subjectDft
dc.subjectAg+
dc.subjectHg2+
dc.titleHgY ve AgY Zeolitlerine Adenin Ve Timin Bazlarının Adsorpsiyonunun Teorik Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGünümüzde metal-aracılı DNA baz çiftlerinin kararlılığı ve DNA baz çiftlerine metallerin katılmasını ya da uzaklaştırılmasının kontrol edilebilmesi, metallo-DNA sensörlerin ve DNA bilgisayar anahtarların oluşturulmasında önemli katkı sağlayabilecek çalışmalardır. Bu tezde, iki farklı alüminyum pozisyonlarına sahip zeolit Y küme modelleri ele alınarak, Hg2+ ve Ag+ metalleri ile HgY ve AgY zeolitlerinin, yapıları, enerjetikleri ve spektroskopik özellikleri B3LYP/LANL2DZ seviyesinde, DFT metodu kullanarak hesaplanmıştır. Hg2+ ve Ag+ li model zeolit ikili baz komplekslerinde, Adenin Timin’e göre tercihlidir. Metal iyonlarına koordine olan baz sayısı arttıkça HOMO-LUMO bant aralığı yaklaşık 1 eV azalmaktadır. HOMO-LUMO bant genişliği en fazla olanlar, her iki metal iyonlarını içeren KM2’ ye bağlı A-T kompleksleridir. En düşük sertlik derecesine sahip kompleks KM2-Ag-T-T dir. Hesapsal UV-Vis absorbsiyon sonuçları göstermiştir ki; her iki metal iyonu için, model zeolit kümelerine bazların koordinasyon sayısının artmasi ile daha uzun dalga boylarında absorbsiyon yapmaktadır (KM1-Hg-A-T; 248 nm, KM1-Ag-A-T; 574 nm).tr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.contributor.authorID10215338tr_TR
dc.embargo.terms2 yiltr_TR
dc.embargo.lift2020-12-27T10:23:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record