Show simple item record

dc.contributor.advisorAkdoğan, Bülent
dc.contributor.authorKahraman, Oğuzhan
dc.date.accessioned2018-12-19T13:05:03Z
dc.date.issued2018-11
dc.date.submitted2018-10-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5453
dc.description.abstractTesticular cancer which is the most common tumor in young male patients, has an excellent prognosis with proper treatment. This situation increases the expectations of patients in terms of quality of life. Because of small benign pathologies, radical inguinal orchiectomy may be over-treatment for particular patients. Testis sparing surgery for favorable patients is promising in terms of both oncological and functional outcomes. The aim of this study was to evaluate functional and oncological outcomes testis sparing surgery. The data of inguinal orchiectomy performed between 1/1999 and 10/2018 were reviewed and 32 cases who underwent testis sparing surgery were selected. The contralateral testis was normal in 24 patients, 5 had bilateral synchronous tumors, and 3 had solitary testicle. 9 patients had germ cell tumor and 23 had non-germ cell tumor. There was no significant change in testosterone levels before and after surgery. No patient required testosterone replacement, and no patient complained of erectile dysfunction. Testis sparing surgery with the proper patient selection can be used in small testicular masses to preserve fertility and to protect patient from testosterone replacement. Keeping in mind that testis sparing surgery is not a standart treatment for patients who has a normal contralateral testis, except the solitary testis tumor or metachronous/ synchronous tumor, patients should be informed in this respect.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecttestis tümörütr_TR
dc.subjecttestis koruyucu cerrahi
dc.subjectküçük testiküler kitleler
dc.titleKüçük Testiküler Kitlelerde Testis Koruyucu Cerrahitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetGenç erkeklerde en sık görülen tümör olan testis tümörü, uygun tedavi planları ile mükemmel prognoza sahiptir. Bu durum hastaların yaşam kalitesi yönünden beklentilerini arttırmaktadır. Özellikle küçük testiküler kitlelerde benign patolojilerin sıkça görülmesi ve bu vakalara standart tedavi olan inguinal orşiyektominin uygulanması, fazla tedaviye yol açmaktadır. Uygun şartları taşıyan hastalarda testis koruyucu cerrahi, hem onkolojik, hem de fonksiyonel sonuçlar açısından umut vermektedir. Bu çalışmada amaç testis koruyucu cerrahi yapılan hastaları, fonksiyonel ve onkolojik sonuçları açısından değerlendirmektir. 1/1999- 10/2018 tarihleri arasında yapılmış olan orşiyektomi vakaları taranmış ve 32 adet testis koruyucu cerrahi yapılan vaka tespit edilmiştir. Testis koruyucu cerrahi yapılan 24 hastada karşı testis normaldi, 5 hastada bilateral senkron tümör vardı, 3 hastada ise doğuştan soliter testis bulunmaktaydı. 9 hastada germ hücreli, 23 hastada germ hücreli dışı tümör izlendi. Yapılan değerlendirmede, hastaların ameliyat öncesi ve sonrası testosteron düzeylerinde anlamlı değişim olmadığı, hiçbir hastanın testosteron replasmanına ihtiyaç duymadığı, hiçbir hastanın erektil disfonksiyon şikayetinin olmadığı görüldü. Doğru hasta seçimi ile testis koruyucu cerrahi, küçük testiküler kitlelelerde, gerek fertilitenin korunmasına katkısı, gerekse hastanın testosteron replasmanından korunması açısından, kullanılabilecek bir tedavi modalitesidir. Soliter testiste tümör veya metakron/ senkron tümör haricinde henüz standart bir tedavi yöntemi olmadığı akılda tutularak, hastalar bilgilendirilerek kullanılmalıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentÜrolojitr_TR
dc.contributor.authorID205094tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-12-19T13:05:03Z
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record