Show simple item record

dc.contributor.advisorErten, İsmail Hakkı
dc.contributor.authorAkçor, Gizem
dc.date.accessioned2018-10-30T11:46:07Z
dc.date.available2018-10-30T11:46:07Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-25
dc.identifier.citationAkçor, G. (2018). Exploring the perceptions of pre-service English language teachers of flipped classroom. (Unpublished Master's Thesis). Hacettepe University, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5281
dc.description.abstractThe present study explored the pre-service English language teachers’ perceptions of the flipped classroom and provided a detailed account of what they thought of the model. It also assessed their perceptional changes by examining the reasons and motives behind these changes. The study also looked at their attitudes towards the pre-class learning experience and materials. Lastly, the present study investigated the instructor’s perceptions of the model and the process she went through. To attain these aims, the study pursued a pre-experimental One-Group Pretest-Posttest research design. A four-week intervention of flipped classroom implementation took place between the pre-test and the post-test. The study adopted a mixed methods research design, so it benefited from both quantitative and qualitative data collection methods. The study was conducted with 29 pre-service English language teachers in English Language Teaching program in the Department of Foreign Languages Education at Faculty of Education at Sakarya University, a state university. The results indicated that pre-service English teachers favored the flipped classroom learning experience. A significant increase in motivation, engagement, participation, and interaction was demonstrated. The participants highly valued in-class applied activities, learning by experiencing, and peer learning. They also developed self-regulated learning skills by taking the responsibility for their own learning. On the other hand, the problems they faced were mainly about the poor internet connection. Likewise, the findings displayed that also the instructor was satisfied with the model because of similar reasons. It can be concluded that flipped classroom model has a promising potential to make learning more effective and increase learning gains.tr_TR
dc.description.tableofcontentsTable of Contents Abstract ii Öz iii Acknowledgements iv List of Tables xi List of Figures xiii Symbols and Abbreviations xiv Chapter 1 Introduction 1 Background of the Study 1 Statement of the Problem 3 Rationale of the Study 4 Aim and Significance of the Study 5 Research Questions 7 Limitations 7 Definitions 8 Chapter 2 Literature Review 9 Introduction 9 Lecturing 9 Blended Learning 11 Flipped Learning 14 Definition of Flipped Classroom 14 Theoretical Framework 18 History of Flipped Classroom 19 Today’s Learners 24 Benefits of Flipped Classroom 26 Criticisms and Disadvantages of Flipped Classroom 29 Relevant Studies on Flipped Classroom 31 Studies conducted abroad 31 Studies conducted in the Turkish context 36 Studies on student and teacher perceptions of FC 37 Studies conducted with pre-service teachers 41 Chapter 3 Methodology 45 Introduction 45 Theoretical Framework 45 Setting and Participants 47 Instruments 49 Perception of Flipped Learning Experience Questionnaire 49 Participants Attitudes and Perceptions of Their Pre-class Learning Experience Survey 49 Interviews 49 Procedure for Data Collection 50 Data Analysis 57 Rationale for the Use of Non-parametric Tests 57 Tests Employed 58 Chapter 4 Findings 61 Introduction 61 Quantitative Findings 61 PSELTs’ Perceptions of the FC 61 PSELTs’ perceptions of the FC before the intervention 61 PSELTs’ perceptions of the FC after the intervention 65 Changes in PSELTs’ Attitudes 68 PSELTs’ Attitudes toward the Pre-class Learning Experience and Materials 70 Qualitative Findings 72 PSELTs’ Perceptions of the FC 74 Changes in PSELTs’ Attitudes 86 PSELTs’ Attitudes toward the Pre-class Learning Experience and Materials 89 Instructor’s Perceptions of the FC Model 92 Chapter 5 Discussion 97 Introduction 97 PSELTs’ Perceptions of the FC. 97 Changes in PSELTs’ Attitudes. 106 PSELTs’ Attitudes toward the Pre-class Learning Experience and Materials. 107 Instructor’s Perceptions of the FC Model. 109 Chapter 6 Conclusion and Suggestions 114 Introduction 114 Summary of the Study 114 Conclusion 116 Pedagogical Implications 117 Methodological Implications 119 Suggestions for Further Studies 120 References 122 APPENDIX-A: Perception of Flipped Learning Experience Questionnaire 142 APPENDIX-B: Participants Attitudes and Perceptions of Their Pre-class Learning Experience Survey 143 APPENDIX-C: Interview Questions for Participant Students 144 APPENDIX-D: Interview Questions for the Instructor 145 APPENDIX-E: Consent Form for the Instructor 146 APPENDIX-F: Consent Form for the Participant Students 147 APPENDIX-G: Pre-class Materials Uploaded to Google Drive 148 APPENDIX-H: Pre-class Quiz 149 APPENDIX-I: The Links of Pre-class Quizzes Shared on Edmodo 150 APPENDIX-J: Ethics Committee Approval 151 APPENDIX-K: Declaration of Ethical Conduct 152 APPENDIX-L: Thesis Originality Report 153 APPENDIX-M: Yayımlama ve Fikrî Mülkiyet Hakları Beyanı 155tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectFlipped Classroom
dc.subjectİnverted Classroom
dc.subjectStudent Perceptions
dc.subjectPre-Service Teachers
dc.subjectTeacher Education
dc.titleExplorıng The Perceptıons Of Pre-Servıce Englısh Language Teachers Of Flıpped Classroomtr_TR
dc.title.alternativeHizmet Öncesi İngilizce Öğretmenlerinin Ters-Yüz Sınıf Modeli Hakkında Görüşleritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ters-yüz sınıf modeli hakkındaki görüşlerini incelemiş ve model hakkındaki düşüncelerini detaylı bir şekilde aktarmıştır. Aynı zamanda katılımcıların algısal değişikliklerini, arkasındaki sebep ve güdüleri inceleyerek değerlendirmiştir. Bu çalışma, katılımcıların ders öncesi öğrenme deneyimi ve materyallerine karşı tutumuna da bakmıştır. Son olarak, öğretim elemanının model hakkındaki görüşlerini ve deneyimlediği süreci incelemiştir. Bu amaçları gerçekleştirmek için, çalışma Tek-Grup Öntest-Sontest yarı deneysel araştırma desenini izlemiştir. Dört haftalık ters-yüz sınıf modeli ön test ve son test arasında uygulanmıştır. Araştırma, karma yöntem yaklaşımını benimsemiş ve hem nicel hem de nitel veri toplama araçlarından yararlanmıştır. Bu araştırma, 29 hizmet öncesi İngilizce öğretmeni ile bir devlet üniversitesi olan Sakarya Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği programında gerçekleştirilmiştir. Bulgular, hizmet öncesi İngilizce öğretmenlerinin ters-yüz sınıf modeli öğrenme deneyimini beğendiklerini göstermiştir. Katılımcı motivasyonunda, okula bağlanmasında, katılımında ve iletişiminde önemli bir artış ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, sınıf içi uygulamalı aktivitelere, deneyimleyerek öğrenmeye ve işbirlikçi öğrenmeye oldukça değer vermişlerdir. Aynı zamanda, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenerek öz-düzenlemeye yönelik öğrenme becerileri geliştirmişlerdir. Diğer bir yandan, karşılaştıkları problemler çoğunlukla zayıf internet bağlantısından kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde bulgular, benzer sebeplerden dolayı öğretim elemanının da ters-yüz sınıf modelinden memnun kaldığını göstermiştir. Sonuç olarak ters-yüz sınıf modelinin, öğrenmeyi daha etkili hale getirecek ve öğrenim kazanımlarını artıracak gelecek vaat eden bir uygulama olduğu söylenebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Diller Eğitimitr_TR
dc.contributor.authorID218271tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record