Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, Nadire Şule
dc.contributor.authorÖzgül, Eren
dc.date.accessioned2018-10-10T11:43:17Z
dc.date.issued2018-09-28
dc.date.submitted2018-09-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5218
dc.description.abstractLight and shadow have been used as the primal means to represent emotions, senses and thoughts since the ancient times and they have attained one of their utmost functions today through projection mapping technique, which has become very influential in the fields of advertisement and entertainment as well as art. Projection mapping, as one of the recent techniques of screening videos, is used to transform every dynamic surface into a screen and employed in relatively few areas. However, increasing or improving its adoption in developing innovative products in terms of creativity and authenticity, particularly in art, will give a new direction to art. Within this framework of thought, this study aims to promote the usage of projection mapping technique with its simplest form in the field of art. That is, by making use of a technique, which has the optimal cost and the highest feasibility rate, it aims to present an experimental method to install emotion, sense and thought into an inanimate object or artwork. In the first chapter of this thesis, the history of projection mapping from ancient to contemporary times is presented, projection mapping is discussed and Turkish artists in this field are introduced. In the second chapter, the necessary infrastructure for and the application methods of projection mapping tecnique are discussed. In the third chapter, in order to show the pervasive usage of projection mapping technique, certain examples within the field are provided. In the fourth chapter, the three uses of this technique, firstly understanding the practical techniques, secondly adopting one of its feasible usages and lastly its possible employments in art, are analysed with an experimental approach. As a result of this analysis in this chapter, the technical problems, their solutions and the visual adjustment of the projection mapping technique are assessed. Thus, the thesis reveals the significance of projection mapping technique in expression and to what extent it may be used in art with an experimental method.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subject3D
dc.subjectAçık sunucu
dc.subjectSoftware
dc.subjectHardware
dc.subjectDijital sanat
dc.subjectYaratıcı kodlama
dc.subjectYaratıcı uygulama
dc.subjectHaritalama
dc.subjectProjeksiyon
dc.subjectKodlama
dc.subjectYeni medya
dc.subjectYazılım
dc.subjectSanatçı
dc.subjectİnteraktif enstelasyon
dc.subjectGiriş
dc.subjectÇıkış
dc.titleProjeksiyon Haritalama Teknikleri, Alanlarının İncelenmesi Ve Bir Uygulama Çalışmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİlk çağlardan bu yana duygu, duyu ve düşüncelerin ifadesinde kullanılan ışık ve gölgenin günümüzde ulaşmış olduğu son noktalardan birisi olan Projeksiyon Haritalama uygulamasının etkinliği tanıtım ve eğlence sektörlerinde olduğu kadar sanatta da artmaktadır. Her türlü yüzeyi dinamik bir video gösterim alanına dönüştürmek için kullanılan en yeni video yansıtma tekniklerinden birisi olan Projeksiyon Haritalama, Türkiye’de kısıtlı alanlarda kullanılmakta olup özellikle sanatta yaratıcılık ve özgünlük açısından yenilikçi ürünlerin geliştirilip, kullanımın arttırılması sanata yeni bir yön kazandıracaktır. Bu çerçevede bu çalışma ile projeksiyon haritalama uygulaması kullanımının olabilecek en basit yoluyla sanat alanında yaygınlaştırılması ve sanata yeni bir perspektif sağlaması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda en uygun maliyete sahip, yapılabilirlik oranı yüksek bir uygulama ile cansız bir objeye veya sanat eserine duygu, duyu ve düşünce yerleştirme işleminin deneysel yolla gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. ‘Projeksiyon Haritalama Teknikleri, Alanlarının İncelenmesi ve Bir Uygulama Çalışması’ adlı tez çalışmasının birinci bölümünde geçmişten günümüze projeksiyon haritalama uygulamasının geliştirilmesine ilişkin tarihçe verilmiş, projeksiyon haritalama irdelenmiş ve bu alanda etkin olan Türk sanatçıları tanıtılmıştır. İkinci bölümde Projeksiyon Haritalama uygulamasının gerektirdiği teknik altyapı ile uygulama yöntemleri irdelenmiştir. Üçüncü bölümde Projeksiyon Haritalama uygulamasının yaygınlığını ortaya koyabilmek amacıyla kullanıldığı alanlar örneklendirilmiştir. Dördüncü bölümde ise birincisi uygulama tekniğini anlamak, ikincisi piyasadaki olası kullanım şekillerinden birini uygulamak ve üçüncüsü sanattaki olası kullanım şekilleri olmak üzere, bu uygulamanın üç farklı kullanımı deneysel yoldan incelenmiştir. Bu bölümdeki incelemeler sonucunda söz konusu uygulamanın teknik sorunları, çözümleri ve görsel açıdan uyumluluğu değerlendirilmiştir. Buradan hareketle Projeksiyon Haritalamanın anlatımdaki gücü dolayısıyla sanatta ne ölçüde kullanılabileceği deneysel yolla ortaya konmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.contributor.authorID10213726tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record