Show simple item record

dc.contributor.advisorBayraktar Erten, Nesrin
dc.contributor.authorTaşçı, Nur Sena
dc.date.accessioned2018-10-01T11:57:55Z
dc.date.available2018-10-01T11:57:55Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5049
dc.description.abstractThe Noghays who immigrated from their homeland to Turkey in 18th and 19th century live in Ankara, Eskişehir, Konya and Adana their counties today. The Noghays who came there with immigration encountered with a new cultural circle and they interacted with different societies. Therefore, from the first days of Nogay immigration up to this day, there has been some changes in Noghay language. The Noghay language which is spoken in Turkey have been fluenced by the Turkish language and it differentiated from the standard Noghay language The purpose of this research is to present the changes of a Kipchak group of Turkish language that lives under the influence of a Oghuz group Turkish language using the Noghay spoken in Turkey with linguistic criterias while documenting the Noghay spoken in Turkey that is endangered due to language contact. This research presents the contact on the basis of phonological and morphological.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectnogaycatr_TR
dc.subjectnogaylar
dc.subjectTürkiye Nogayları
dc.subjectTürkiye Nogaycası
dc.subjectdil etkileşimi
dc.titleOğuz-Kıpçak Dil Etkileşimi: Türkiye Nogaycası Örneği (Ses ve Biçim Bilgisi)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet18. ve 19. yüzyıllarda ana yurtlarından Türkiye’ye göçmüş olan Nogaylar, bugün Ankara, Konya, Eskişehir, Adana illerinde ve bu illere bağlı köylerde varlıklarını sürdürmektedirler. Bu göçlerle gelen Nogaylar Anadolu coğrafyasında yeni bir kültür dairesine girmişler ve farklı topluluklarla etkileşimler yaşamışlardır. Buna bağlı olarak Türkiye Nogaylarının göçlerin başlangıcından günümüze dek dillerinde de kimi değişimler söz konusu olmuştur. Türkiye sınırları içerisinde konuşulan Nogayca, baskın dil konumunda olan Türkiye Türkçesinin etkisi ile zaman içerisinde Standart Nogaycadan farklılaşmaya başlamıştır. Dil etkileşimine bağlı olarak yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkiye Nogaycasının belgelenmesini de kapsayan bu çalışmanın amacı Oğuz grubu bir Türk dili etkisinde yaşayan Kıpçak grubu bir Türk dilinin değişimini Türkiye Nogaycası üzerinden dilbilimsel ölçütlerle ortaya koymaktır. Bu çalışma, etkileşimi ses ve şekil bilgisi düzeyinde ele almaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record