Show simple item record

dc.contributor.advisorGündüz, Tufan
dc.contributor.authorYıldız, Onur
dc.date.accessioned2018-10-01T07:07:33Z
dc.date.available2018-10-01T07:07:33Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-04
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5012
dc.description.abstractIn this thesis study, the social, economic, political and cultural activities of the woman in the Safavid State, which dominated the territories of Iran in the 16th and 17th centuries, were examined. Before the 16th century, in the Turkish family, living in Iran, Azerbaijan and eastern Turkey and having the features of traditional Turkish-Mongol tribes way of life, the woman's way of life has been shaped in accordance with the semi-nomadic life conditions. However, with the process of nationalization, in which the Safavids set up an independent identity of Iran, state-official Shiism and established Iranian culture in this new society, the Safavid woman took on a different shape. With the help of Educational attainment and economic independence during the period mentioned, the Safavid woman took on roles in educational and religious activities, as well as in political activities with intelligence that enabled them to use all of these features.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY İ BİLDİRİM İİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İİİ ETİK BEYAN İV TEŞEKKÜR V ÖZET V ABSTRACT Vİ İÇİNDEKİLER Vİİ GİRİŞ 1 1. BÖLÜM: 1. SAFEVÎLER DÖNEMİ İRANINDA KADINLAR 9 1.1. Safevîler Döneminde İranlı Kadınların Giyim ve Süslenmesi 9 1.1.1. Örtünmenin Temelleri 9 1.1.2. Kumaş Üretim Bölgeleri 13 1.1.3. Giyim ve Örtünme 17 1.1.4. Süslenme ve Takılar 23 1.1.5. İranlı Kadınların Güzelliği 28 1.2. Safevîler Döneminde İranlı Kadınların Ekonomik Faaliyetleri 31 1.2.1. Orta ve Alt Sınıf Kadının Ekonomik Faaliyetleri 31 1.2.2. Fahişe Rakkase ve Şarkıcı Kadınların Ekonomik Faaliyetleri 37 1.2.3. Kadının Yoksulluğu 42 1.3. Safevîler Döneminde İranlı Kadınların Toplumsal Ve Dinî Durumu 45 1.3.1. Kadına Şiddet ve Aşağılama 45 1.3.2. Kadınların Dinî İnançları ve İnanç Özgürlüğü 49 1.3.3. Cenaze Merasimi 52 1.3.4. Fahişeler, Rakkaseler ve Şarkıcı Kadınlar 54 1.3.5. Evlilik 59 1.3.5.1. Düğün 63 1.3.5.2. Boşanma 67 1.4. Safevîler Döneminde Kadın ve Savaş 69 2. BÖLÜM: 2. SAFEVÎ SARAYINDA KADIN OLMAK: SAFEVÎLERİN KADINLARI VE KIZLARI 75 2.1. Safevîlerde Harem 75 2.1.1. İsim ve Lakaplar 75 2.1.2. Annelik 77 2.1.3. Haremin Yapısı 79 2.1.4. Harem Kadınlarının Seyahatleri 84 2.1.5. Harem Kadınlarının Eğitimi 87 2.1.6. Cariyeler 91 2.1.7. Hanedan Evlilikleri 94 2.1.8. Harem Kadınlarının Danışmanlık Faaliyetleri 98 2.1.9. Harem Kadınlarının İmar Faaliyetleri ve Hayır Eserleri 101 2.1.10. Harem Kadınlarının Devleti Savaşa Teşviki 105 2.1.11. Harem Kadınlarının Arabuluculuk Faaliyetleri 107 2.2. Safevîlerin İki Güçlü Kadını: Perihan Hanım ve Mehd-İ Ulyâ 110 2.2.1. Perihan Hanım Mehd-i Ulyâ Mücadelesi 110 2.2.2. Mehd-i Ulyânın Kızılbaşlarla Mücadelesi 118 SONUÇ 124 KAYNAKÇA 127 EK 1: Mektup 132 EK 2: Resimler 136 EK 3: Orijinallik Raporu 145 EK 4: Etik Komisyon Muafiyet Formu 147 ÖZGEÇMİŞ 148tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsafevî devleti
dc.subjectiranlı kadınlar
dc.subjectperihan hanım
dc.subjectmehd-i ulyâ
dc.titleSafevîler Döneminde Kadıntr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez çalışmasıyla, 16. ve 17. yüzyıllarda İran topraklarında hâkimiyet sağlayan Safevî Devleti’nde kadının; sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel faaliyetleri incelenmiştir. 16. yüzyıl öncesinde İran, Azerbaycan ve Türkiye’nin doğusunda konar-göçer aşiretler şeklinde yaşayan ve geleneksel Türk-Moğol yaşam biçiminin özelliklerini gösteren Türk ailesinde kadının yaşam biçimi, yarı göçebe hayat şartları doğrultusunda şekillenmiştir. Fakat, Safevîlerin İran’ı müstakil bir kimliğe kavuşturması ile birlikte, kurulan devletin resmi mezhebi Şiilik ve yerleşik İran kültürünün de etkisiyle İranlı kadınlar, yeni şekillenen bu toplumda önceki durumlarından farklı bir hal almışlardır. Bu dönemde İranlı kadınlar, aldıkları eğitim ve ekonomik bağımsızlığının olumlu etkisinin yanında, bunları kullanabilmelerini sağlayan zekalarıyla; siyasi faaliyetler, eğitim faaliyetleri ve dini faaliyetlerde dikkat çekmişlerdir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record