Show simple item record

dc.contributor.advisorLekesiz, M. Hulusi
dc.contributor.authorTarakcı, Büşranur
dc.date.accessioned2018-10-01T07:04:28Z
dc.date.available2018-10-01T07:04:28Z
dc.date.issued2018-01-01
dc.date.submitted2018-01-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5000
dc.description.abstractOttoman empire had cosmopolitan structure that non muslims and muslims had lived together .Even though there were economic, social and religious differences,these people who were member of different nations had lived together for centuries,Especially istanbul is an important city to be searched on this subject .The main point of this study is city of Istanbul and non-muslim citizens.While focusing on these, major axis has been created in the context of XVIIth century. How is XVIIth century as a time zone? Is XVIIth century a transitional period? How did non-muslims have a life style in the capital of Ottoman Empire in this period? Ottoman administration in the XVIIth century and non muslims have been researched within the context of questions that is above.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY………………………………………………………………..i BİLDİRİM…………………………………………………………………….…….ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI………….…….….iii ETİK BEYANI………………………………………………………………….…iv ÖZET……………………………………………………………………………....v ABSTRACT………………………………………………………………………vi İÇİNDEKİLER……………………………………………………………….…...vii GİRİŞ…………………………………………………………………………….…1 1.BÖLÜM: Gayrimüslim Kimdir ve Osmanlı Devletinde Gayrimüslimler……………………………………………………………………8 1.1.“Gayrimüslim” Kimdir?……………………………………………..8 1.2.Osmanlıda Gayrimüslimler………………………………………...9 1.2.1. Osmanlı ve Millet Sistemi Üzerine…………………..…9 1.2.2. İstanbul Nüfusunda Gayrimüslimler……………….…12 1.2.3. Cizye Yükümlülüğü......................................................14 1.2.4. Meslekleri………………………..…………….………..…16 1.2.5. Dini Yaşam ve Gayrimüslimler Arası İlişkiler…….....17 2.BÖLÜM: XV. Ve XVI. Yüzyıllarda İstanbul’da Gayrimüslimler….……..20 2.1. Fetih Sonrası Durum…………….………………………….….....20 2.2. XVI. Yüzyıl’da Gayrimüslimler……………………………….......22 3. BÖLÜM: XVII. Yüzyılda İstanbul ve Gayrimüslimler ……………........30 3.1. İmparatorluğun Genel Durumu…………………………………30 viii 3.2. Gündelik Hayat ……………………………………..…….……....34 3.2.1. Gayrimüslimler ve Hukuk…………………………….……….38 3.2.2. Kılık Kıyafet…………………..………………………….………39 3.2.3. Konut…………………………………………………….….…….44 3.2.4. Dini Yaşam……………………………………………….….…..47 3.2.5. Cenaze ve Mezarlıklar…………………………………….…....52 3.2.6. Evlilik ve Evlenme Törenleri……………………………….....53 3.2.7. İçki ve Meyhaneler…………………………………………..….55 SONUÇ ………..……………………………………………………….……..…59 KAYNAKÇA…………………………………………………………………......63 EKLER………………………………………………………………………...…73 TEZ ÇALIŞMASI ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU………………..84 TEZ ÇALIŞMASI ORİJİNALLİK RAPORU………………………………….85tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectgayrimüslim
dc.subjectxvıı. yüzyıl
dc.subjectosmanlı devleti
dc.subjectistanbul
dc.subjectnon muslims
dc.subjectxvııth century
dc.subjectottoman empire
dc.subjectistanbul
dc.titleİstanbul Örneğinde XVII. Yüzyılda Gayrimüslimlertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOsmanlı İmparatorluğu, kuruluşundan itibaren Müslümanların ve gayrimüslimlerin bir arada yaşadığı kozmopolit bir yapıya sahiptir. Ekonomik, sosyal ve dini farklılıklarına rağmen, farklı milletlere mensup bu insanlar yüzyıllarca birlikte yaşamışlardır. Özellikle İstanbul bu konuda ele alınabilecek önemli bir şehirdir. Çalışmamıza başlarken temel aldığımız nokta İstanbul şehri ve gayrimüslim tebaadır. Bunları temel alırken, XVII. Yüzyıl bağlamında ana eksen oluşturulmuştur. XVII. Yüzyıl nasıl bir zaman dilimidir? XVII. Yüzyıl bir geçiş dönemi midir? Gayrimüslimler bu dönemde Osmanlı başkentinde nasıl bir yaşayışa sahiptir? soruları üzerinden, XVII. Yüzyılda Osmanlı yönetimi ve gayrimüslim tebaa ele alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.contributor.authorID492319tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record