Show simple item record

dc.contributor.advisorKoyuncu Lorasdağı, Berrin
dc.contributor.authorBulmuş, Mehmet Sinan
dc.date.accessioned2018-09-28T12:15:47Z
dc.date.available2018-09-28T12:15:47Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4984
dc.description.abstractAs a consequence of the globalization phenomenon and its interactions with all economic, social and political practices today, sport phenomenology has increasingly begun to be considered around the dynamics of economic values and the free market economy, and in this context, the development of global sport economy and international athletic labor migration movements, which reveal more economic and political qualities of sports, have gained pace. An unprecedented increase in the economic incomes of television broadcasting rights revenues, sponsorship agreements revenues, large-scale international sports organizations and sports tourism has been observed with the development of the domain of the global sports economy and in this direction, local sports clubs seeking to take part in economic competition and central governments in the management of national teams at the national level aimed to invest more in the sport. As a part of sports investments, the mobilization of labor to countries where foreign athletes have no prior ties has become increasingly pervasive. Over time, successful athletes have passed on to the citizenship of the countries where they pursue sports careers in line with specific regulations and proposals, so the intensity of the discussion of naturalized athletes have increased. In parallel with the development of global sport economy and international athletic labor migration almost all over the world, Turkey began to be represented by more foreign-based athletes who showing the successful performance by naturalizing those athletes especially in the period after2010. After Turkey winning medals with nine foreign-based athletes at 2016 World Athletics Championships, it has frequently been critized in the international media during this period of time and it has been indicated that naturalizing foreign-based athletes in order to realize an objectives related with the international prestige and visibility has gone beyond its basic purposes.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY……………………………………………………………………..i BİLDİRİM………………………………………………………………………….......ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………...……..iii ETİK BEYAN..………………………………………………..………...……………..iv TEŞEKKÜR……………....…………………………………………………..……......vi ÖZET………………………………………………………………………………......vii ABSTRACT……………………………………………………………………...…...viii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………...ix KISALTMALAR DİZİNİ ……………………………………………....…………….xi ŞEKİLLER DİZİNİ …………………………………………….……………………xii GİRİŞ……………………………………………………………………………………1 BİRİNCİ BÖLÜM : KÜRESEL SPOR EKONOMİSİ ……….……………………..9 1.1. KÜRESEL SPOR EKONOMİSİNİN KISA TARİHİ……….……………..11 1.2. KÜRESEL SPOR EKONOMİSİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ…………15 1.2.1. Televizyon Yayın Hakları ve Gelirleri ve Küresel Spor Ekonomisi İlişkisi……………………….……………………….……..18 1.2.2. Spor Sponsorluğu ve Küresel Spor Ekonomisi İlişkisi……...…………..25 1.2.3. Uluslararası Spor Organizasyonları ve Küresel Spor Ekonomisi İlişkisi.......................................................................................................34 1.3. KÜRESEL SPOR EKONOMİSİ VE SİYASET İLİŞKİSİ…………….......41 1.3.1. Merkezi Hükümetlerin Spordaki Rolü………………...........…………...42 İKİNCİ BÖLÜM : ULUSLARARASI SPORCU EMEK GÖÇÜ…………………47 2.1. ULUSLARARASI SPORCU EMEK GÖÇÜNE KAVRAMSAL BAKIŞ…………………………………………………………………………49 2.2. ULUSLARARASI SPORCU EMEK GÖÇÜNÜN KISA TARİHİ..............52 x 2.3. ULUSLARARASI SPORCU EMEK GÖÇÜ TİPOLOJİLERİ……............57 2.4. ULUSLARARASI SPORCU EMEK GÖÇÜNÜN SOSYO-POLİTİK TARTIŞMA KONULARI...……………………………………..…………...63 2.4.1. Uluslararası Sporcu Emek Göçü ve Küreselleşme İlişkisi………….......64 2.4.2. Uluslararası Sporcu Emek Göçü ve Ulusötesicilik İlişkisi…….………..69 2.4.3. Uluslararası Sporcu Emek Göçü ve Küyerelleşme İlişkisi……….……..73 2.4.4. Uluslararası Sporcu Emek Göçü ve Kültürel Etkileşim/Uyum İlişkisi…………………………………………….......74 2.4.5. Uluslararası Sporcu Emek Göçü ve Ulussuzlaşma İlişkisi……………...78 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: TÜRKİYE’DEKİ DEVŞİRME SPORCULAR ÖRNEĞİ…………………………………………………….…………………………82 3.1. TÜRKİYE’NİN DEVŞİRME SPORCU POLİTİKASI SÜRECİ………….87 3.1.1. Yabancı Kökenli Sporcuların Türkiye’ye Olan Göç Hareketleri……….92 3.1.2. Yabancı Kökenli Sporcuların Vatandaşlığa Alınması ve Hukuki Düzenlemeler……………….................................................................104 3.1.3. Yabancı Kökenli Sporcuların Türkiye’nin Ekonomik ve Politik Amaçlarındaki Rolü…………………………………………...………110 3.1.4. Yabancı Kökenli Sporcular ve 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’ye Yönelik Eleştiriler…………..…………134 SONUÇ………..…………………………………………………..………………….142 KAYNAKÇA……………………………………………..………………………….147 EK-1 Etik Kurul İzin Muafiyet Formu…………………….…………………………171 EK-2 Tez Orijinallik Raporu…...…………………………………………………….172tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectküresel spor ekonomisi
dc.subjectuluslararası sporcu emek göçü
dc.subjectdevşirme sporcular
dc.subjecttürkiye
dc.subjectspor politikası
dc.subjectuluslararası prestij
dc.titleKüresel Spor Ekonomisi ve Uluslararası Sporcu Emek Göçü: Türkiye'deki Devşirme Sporcular Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetKüreselleşme olgusunun günümüzde tüm ekonomik, sosyal ve politik pratikler ile kurduğu etkileşimlerin bir sonucu olarak, spor fenomeni artan bir şekilde iktisadi değerler ve serbest pazar ekonomisine ilişkin dinamikler etrafında düşünülmeye başlanmış ve bu bağlamda sporun daha çok ekonomik ve politik vasfını ortaya çıkaran küresel spor ekonomisinin ve uluslararası sporcu emek göçü hareketlerinin gelişimi hız kazanmıştır. Küresel spor ekonomisinin etki alanının gelişimi ile birlikte televizyon yayın hakları gelirleri, sponsorluk anlaşmaları gelirleri, büyük ölçekli uluslararası spor organizasyonlarına ve spor turizmine ilişkin ekonomik gelirlerde daha önce görülmemiş bir artış gözlemlenmiş ve bu doğrultuda ekonomik rekabet içerisinde yer almak isteyen yerel düzeydeki spor kulüpleri ve ulusal düzeydeki milli takımların yönetilmesi bakımından merkezi hükümetler, spora daha çok yatırım yapmayı hedeflemişlerdir. Spor yatırımlarının bir parçası olarak, yabancı kökenli sporcuların daha önce aralarında herhangi bir bağının bulunmadığı ülkelere olan emek mobilizasyonu giderek hız kazanmıştır. Zaman içerisinde başarılı performans gösteren sporcular, belirli düzenlemeler ve teklifler doğrultusunda spor kariyerlerine devam ettikleri ülkelerin vatandaşlığına geçmiş ve devşirme sporcu tartışmalarının yoğunluğu artış göstermiştir. Spor ekonomisinin ve uluslararası sporcu emek göçünün hemen hemen tüm dünyadaki gelişimine paralel olarak Türkiye de, ülkemizde başarılı performans gösteren sporcuları devşirerek, özellikle 2010 yılından sonraki dönemde daha çok yabancı kökenli sporcu ile temsil edilmeye başlanmıştır. 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda dokuz devşirme sporcu ile madalya kazanan Türkiye, bu dönemde uluslararası medyada sıkça eleştirilmiş ve devşirme sporcu uygulamalarının uluslararası prestij ve görünürlük kazanmaya ilişkin pragmatik amaçlar doğrultusunda kullanımının amacını aştığı belirtilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record