Show simple item record

dc.contributor.advisorÜNAL, Edibe
dc.contributor.authorKARACA, Nur Banu
dc.date.accessioned2018-08-16T13:42:15Z
dc.date.available2018-08-16T13:42:15Z
dc.date.issued2018-08-10
dc.date.submitted2018-08-02
dc.identifier.citationKaraca, N.B., Ankilozan Spondilitli Hastalarda Anti-TNF Tedavisi İle Eş Zamanlı Başlatılan Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı'nın Hastalığın Semptomları Üzerine Etkilerinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4776
dc.description.abstractThis study was planned to investigate the efficacy of the Cognitive Exercise Therapy Approach (Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı-BETY), which was started simultaneously with anti-TNF therapy, on the symptoms of the disease in patients with ankylosing spondylitis (AS). Patients were divided into two groups; patients with only receiving anti-TNF treatment and patients with receiving BETY training along with anti-TNF therapy. Cervical rotation, lateral lumbar flexion and tragus-wall distance measurements was used to evaluate spinal mobility. Bath Ankylosing Spondylitis Functional Index was used to evaluate the functional status, Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index was used to identify disease activity of the patients. The Visual Analogue Scale was used to determine each level of pain during rest, pain during movement and fatigue. The Pittsburgh Sleep Quality Scale was used to assess sleep quality, and the Hospital Anxiety Depression Scale was used to assess anxiety and depression levels of the patients. The cognitive levels of the patients were assessed by the BETY Scale and the daily living activities were evaluated by the Health Assessment Questionnaire. The quality of life of the patients was assessed by the Short Form-36. Group 1 (n=12) was followed by anti-TNF therapy and BETY training while group 2 (n=36) was followed by anti-TNF therapy only. Patients in group 1 participated in BETY training for one hour, 3 days a week for 12 weeks. After 12 weeks, all measurements were repeated for both groups. Significant improvement was observed in all parameters in both groups (p<0.05). BETY, which was started simultaneously with anti-TNF therapy, showed additional improvements in spinal mobility, disease activity, functionality, pain, cognitive function, sleep and quality of life compared to anti-TNF therapy alone (p<0.05). As a result of the study, BETY training was presented to the literature as a safe exercise model due to its synergistic effects when applied with anti-TNF therapy in active AS patients. Increasing the number of patients and investigating long-term follow-up results will increase the value of the study.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAnkilozan spondilittr_TR
dc.subjectbilişsel egzersiz terapi yaklaşımı
dc.subjectbiyopsikososyal model
dc.subjectklinik pilates egzersizleri
dc.subjectanti-TNF tedavi
dc.titleAnkilozan Spondilitli Hastalarda Anti-Tnf Tedavisi Ile Eş Zamanlı Başlatılan Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı'nın Hastalığın Semptomları Üzerine Etkilerinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen
dc.description.ozetBu çalışmada Ankilozan Spondilit (AS) tanısı alan hastalarda anti-TNF tedavi ile eş zamanlı başlatılan Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı'nın (BETY) hastalığın semptomları üzerine etkinliğinin araştırılması amaçlandı. Hastalar yalnız anti-TNF tedavi alanlar ve anti-TNF tedavi ile beraber BETY eğitimi alanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Spinal mobilite; servikal rotasyon, lateral lumbal fleksiyon ve tragus-duvar mesafesi ölçümleri ile kaydedildi. Hastalık aktivitesi için Bath Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivitesi İndeksi, fonksiyonel seviyenin belirlenmesi için Bath Ankilozan Spondilit Fonksiyonel İndeksi, istirahat ağrısı, hareket ağrısı ve yorgunluk için Vizüel Analog Skalası, uyku kalitesi için Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği, anksiyete ve depresyon seviyeleri için Hastane Anksiyete Depresyon Skalası, yaşam kalitesi için Kısa Form-36 kullanıldı. Hastaların bilişsel seviyeleri Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı ölçeğiyle ve günlük yaşam aktiviteleri Sağlık Değerlendirme Anketi ile değerlendirildi. Grup 1 (n=12) anti-TNF tedavi ile eş zamanlı olarak BETY eğitimi alırken, grup 2 (n=36) yalnız anti-TNF tedavisi ile takip edildi. Grup 1'deki hastalar 12 hafta boyunca, haftada 3 gün, birer saat BETY eğitimine katıldı. 12 hafta sonunda tüm ölçümler her iki grup için tekrarlandı. Grup içi etkinliğe bakıldığında, her iki grupta da tüm parametrelerde anlamlı iyileşme görüldü (p<0,05). Anti-TNF tedavi ile eş zamanlı başlatılan Bilişsel Egzersiz Terapi Yaklaşımı'nın yalnızca anti-TNF tedavisine göre spinal mobilite, hastalık aktivitesi, fonksiyonellik, ağrı, bilişsel fonksiyon, uyku ve yaşam kalitesinde ek iyileşmeler yarattığı gözlendi (p<0,05). Çalışmanın sonucunda BETY eğitimi, aktif AS'li hastalarda anti-TNF tedavi ile beraber uygulandığında, ilaç etkilerine sinerjistik etkileri nedeniyle güvenli bir egzersiz modeli olarak literatüre sunuldu. Mevcut hasta sayısının artırılması ve uzun dönem takip sonuçlarının araştırılması çalışmanın değerini artıracaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID250274tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record