Show simple item record

dc.contributor.advisorYeğenoğlu , Selen
dc.contributor.advisorSert , Olcay
dc.contributor.authorUlutaş Deniz , Elif
dc.date.accessioned2018-07-13T10:40:42Z
dc.date.available2018-07-13T10:40:42Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4678
dc.description.abstractPharmaceutical care is defined as practitioner responsibility that optimizes the patient to use drug treatment as effectively and safely as possible under all circumstances. The importance of communication skills for pharmacists having responsibilities in pharmaceutical care has been demonstrated through studies. Studies have shown that the use of good communication skills can improve patient health outcomes. Communication between pharmacist and patient is crucial not only to achieve the desired satisfaction in the patient, but also to improve the outcome of the medication and treatment. Effective, motivating and purposeful communication is one of the most important tools in drug counseling. Communication is a necessary tool for providing effective and advanced medication. Although there are a relatively large number of quantitative studies used to examine pharmacists' communications, there has been little qualitative study to examine the quality of pharmacy interactions. In this thesis study, it is aimed to investigate the interactions in the pharmacy and to determine the dynamics of the interaction in this way. 21 extracts of the 300 extracts were included in this thesis. After detailed transcriptions, the " displaying of pharmacist's expertness knowledge" interaction pattern has been identified. The pharmacist, customer and pharmacy staff-inducted extracts were investigated in three groups to display expert knowledge. It was determined that the pharmacist demonstrated his expertise by expansions and repairs, offering alternatives and account. In order to develop the interactional competencies of pharmacists, it is thought that these analyses should be increased and these should be entegrated in pharmacy education.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKonuşma çözümlemesi
dc.subjectEtkileşim
dc.subjectEczacılık
dc.subjectGenişletme
dc.subjectUzmanlık
dc.titleEczane İçi Etkileşimlerin Konuşma Çözümlemesi Yoluyla İncelenmesi: Uzmanlık Bilgisi Gösterimitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetFarmasötik bakım, hastanın ilaç tedavisini her koşulda mümkün olduğunca etkili ve güvenli bir şekilde kullanmalarını optimize eden uygulayıcı sorumluluğu olarak tanımlanmıştır. Farmasötik bakım konusunda sorumlulukları olan eczacılar için de iletişim becerilerinin önemi, yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur. Araştırmalar, iyi iletişim becerilerinin kullanımının hasta sağlığı sonuçlarını iyileştirebileceğini göstermiştir. Eczacıların iletişimlerini incelemek için, anketlerin kullanıldığı nispeten çok sayıda niceliksel çalışma bulunsa da, eczane etkileşimlerinin niteliğini inceleyen çok az nitel çalışma yapılmıştır. Bu tez çalışmasında, eczane içi etkileşimlerin KÇ yoluyla incelenmesi ve bu şekilde etkileşimin dinamiklerinin saptanması amaçlanmıştır. 300 tane kesidin yer aldığı verinin 21 kesidine tezde yer verilmiştir. Detaylı transkripsiyonlar sonrasında, “eczacının uzmanlık bilgisini gösterme” etkileşim deseni saptanmıştır. Eczacı, müşteri ve eczane personeli başlatımlı uzmanlık bilgisi gösterimi kesitleri olmak üzere üç grupta incelenmiştir. Eczacının genişletmeler ve onarım yaparak, alternatif sunarak ve açıklamalarda bulunarak uzmanlık bilgisini gösterdiği saptanmıştır. Eczacıların etkileşimsel yetilerini geliştirmesi için, bu çözümlemelerin artırılması ve eczacılık eğitiminde bunlara yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık İşletmeciliğitr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record