Show simple item record

dc.contributor.advisorŞener, Seval
dc.contributor.authorGüleç, Gamze
dc.date.accessioned2018-07-10T13:30:05Z
dc.date.available2018-07-10T13:30:05Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4630
dc.description.abstractGÜLEÇ, Gamze. Natural Artificial Relation in Art and Reproduction, Masters Art Study Report, Ankara, 2018. In the report titled "Natural Artificial Relation in Art and Reproduction" the method to imitate in art was described via Aristotle's view on mimetic art. The way in which the method of copying throughout history was used as a strategy by artists has been examined. Copying is not just a sign of mastery but at the same time it has become a language for things that want to be expressed. The situation of ordinary object copies becoming art objects was discussed and rather than discussing how much of a good copy, which glorifies the object, it is, the effects of the artist factor that changed the viewpoint of the viewer towards the object were discussed. For artists the manual production and machine production techniques are not only a question of technical diversity, but also provide a new perspective for the work by adding different meanings and interpretations. The disappearance of the uniqueness of the work of art from the reproduction has enabled us to think about what art and the artist should be. When the copied natural objects and artificial objects are examined in the state of artistic works, they are differentiated by natural and artificial concepts and thus it is possible to open the interpretation of the art object itself, as opposed to the copied object. The report, in which a detailed investigation of the methods of reproduction was carried out, was supported with personal studies and new contexts and new ways of expression were tried to be found. As a result of the studies, a new perspective has been created on the copying/reproduction strategy used as a method of "Natural Artificial Relation and Reproduction" and in practice it was tried to present personal contributions to contemporary art.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY…………………………………………………………………..i BİLDİRİM……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..………………iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………iv TEŞEKKÜR …………………………………………..…………………………….v ÖZET………………………………………………………………………………..vi ABSTRACT…………………………………………………………………………vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………viii GÖRSELLER DİZİNİ ……………….………………………………………………ix 1.BÖLÜM : 1.1. Mimesis ve Görsel Sanatlar……………………………..……………1 1.2. Doğal ve Yapay İlişkisi……………………………….………………..5 2. BÖLÜM : 2.1. Elle Üretim ve Makine Üretimi……………………………………….10 2.2. Bir Strateji Olarak Yeniden Üretim………………………………....12 3. BÖLÜM: 3.1. Uygulamalar Aşamasında Kişisel Arayışlar……………………....29 SONUÇ ………………………….……………………………………………………46 KAYNAKÇA………………………………………………………………………….48 ix GÖRSELLER DİZİNİ Sayfa No Görsel 1. Van Gogh, 1887, Ayakkabılar/Shose………………………………..…7 Görsel 2. Guiseppe Penone, 1998, Nehir Olmak/Essere Fiume ……...……....9 Görsel 3. Marcel Duchamp, 1917, Çeşme/Pissoir ..........................................13 Görsel 4. Andy Warhol, 1964, Brillo Kutusu/Brillo ……………....……….….….15 Görsel 5. Andy Warhol, 1962, 200 Cambell Çorba Tenekesi ..………….....…16 Görsel 6. Richard Entes, 1968, Grand Luncheonette/Büyük Öğle Yemekleri.18 Görsel 7. George Segal, 1976, Walk, Don't Walk /Yürümek, Yürümemek .....20 Görsel 8. Duane Hanson, 1988, Queenie II ………..………………..…………..21 Görsel 9. John De Andrea, 1979, Clothed Artist and Model/Tişörtlü Sanatçı ve Model ………………………………..…………………….……………………..…...22 Görsel 10. Ai Weiwei, 2010, Ayçiçeği Çekirdekleri / Sunflower Seeds ..…..….23 Görsel 11. Olafur Eliasson, 2003, The Weather Project/Gün Batımı …...….....24 Görsel 12. Olafur Eliasson, 1993, Beauty/Güzellik. …………..………….........25 Görsel 13. Richard Price, 2014, New Portraits /Yeni Portreler ..…………...….26 Görsel 14. Sherrie Levine, 1981, After Walker Evans/Walker Evans’ dan Sonra ...........................................................................................................................27 Görsel 15. Walker Evans, 1936, Alabama Tenant Farmer Wife/Çiftçi Eşi Alabama Tenant………………………………………………………………….…..27 Görsel 16. Gamze Güleç, 2017, Bütünlük………………..………………….......31 Görsel 17. Robert Gober, 2003, Untitled / İsimsiz ……...…..….……………….32 Görsel 18. Gamze Güleç, 2017, Yapay Etki …...………………………….…....33 Görsel 19. Myron, M.Ö. 420, Discobolos /Disk Atan Atlet ……………………...34 Görsel 20. Gamze Güleç, 2017, İllüzyon …………………………………….…..35 Görsel 21. Gamze Güleç, 2018, -mış gibi …………………………….………….36 x Görsel 22. Gamze Güleç, 2018, -mış gibi (Detay) …………………..………….36 Görsel 23. Gamze Güleç, 2016, Metal Taş ……………………....………….......38 Görsel 24. Gamze Güleç, 2017, Algı ………………………………………….….39 Görsel 25. Gamze Güleç, 2017, Algı (Detay), ………….……………………….40 Görsel 26. Gamze Güleç, 2016, Arayış ………………………………………….41 Görsel 27. Gamze Güleç, 2018, Aynılaşma Durumu …………………….....….42 Görsel 28. Gamze Güleç, 2017, Hatırladığım Kadarıyla ……………................43 Görsel 29. Gamze Güleç, 2017, Kadraj ……...………………………….............44 Görsel 30. Gamze Güleç, 2018, İnandırıcı…………..…………………..…........45tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectdoğaltr_TR
dc.subjectyapay
dc.subjectmimetik sanat
dc.subjectkopya
dc.subjectyeniden üretim
dc.subjectnatural
dc.subjectartificial
dc.subjectmimetic art
dc.subjectcopy
dc.subjectreproduction
dc.titleSanatta Doğal Yapay İlişkisi Ve Yeniden Üretimtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGÜLEÇ, Gamze. Sanatta Doğal Yapay İlişkisi ve Yeniden Üretim, Yüksek Lisans Sanat Çalışması Raporu, Ankara, 2018. “Sanatta Doğal Yapay İlişkisi ve Yeniden Üretim” başlıklı raporda sanatta taklit etme yöntemi Aristoteles’ in mimetik sanat görüşü üzerinden anlatılmıştır. Geçmişten günümüze uzanan kopya etme yönteminin sanatçılar tarafından bir strateji olarak nasıl kullanıldığı irdelenmiştir. Kopya etmek sadece ustalık göstergesi olarak değil aynı zamanda anlatılmak istenen bir düşüncenin dili olmuştur. Sıradan nesne kopyalarının sanat nesnesi konumuna gelme durumu tartışılmış ve nesneyi yücelten unsurun iyi bir kopya olmasından çok izleyicinin nesneye bakış açısını değiştiren sanatçı faktörünün etkileri ele alınmıştır. Sanatçılar için elle üretim ve makine üretim tercihi teknik çeşitlilik olmasının yanı sıra esere farklı anlam ve yorumlar katarak esere yeni bir bakış açısı da sağlamıştır. Yeniden üretimden kaynaklı olarak sanat eserinin biricikliğinin yok oluşu sanatın ve sanatçının ne olması gerektiği konusunda düşünme olanağı sağlamıştır. Kopya edilen doğal nesne ve yapay nesnelerin sanat eseri statüsünde incelendiklerinde doğal ve yapay kavramlarıyla tanımlanmaları farklılık göstermiş ve bu sayede sanat nesnesinin kopya edilen nesneden farklı olarak kendi içerisinde yoruma açılma olanağı sağlanmıştır. Yeniden üretimin yöntemlerinin ayrıntılı bir şekilde araştırıldığı rapor, kişisel çalışmalarla desteklenmiş ve bu çalışmalar kapsamında yeni bağlamlar, yeni anlatım yolları bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmaların sonucunda “Doğal Yapay İlişkisi ve Yeniden Üretim” konusunun yöntem olarak kullanılan kopya etme/ yeniden üretim stratejisine yeni bir bakış açısı yaratılmış, uygulama pratiğinde günümüz sanatına kişisel katkılar sunulmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentHeykeltr_TR
dc.contributor.authorID10195132tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record