Show simple item record

dc.contributor.advisorKoca, Duygu
dc.contributor.authorBulu, Almila
dc.date.accessioned2018-06-21T12:42:43Z
dc.date.available2018-06-21T12:42:43Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.date.submitted2018-04-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4554
dc.description.abstractMusic and interior design are two disciplines that interact with each other since they have existed. This mutual interaction and common elements between two disciplines have been searched under several subheading as formal, acustical, numerical or compositional from past to present. In this thesis, the relations were focused on composition and formation processes. Music and interior design have a common set of principles when evaluated in terms of composition and to read this commonality through experimental approaches is the main aim of the study. Thus, during the study, common concepts of the basic design principles and music elements such as harmony, balance, rhythm, hierarchy, contrast, emphasis, integrity and texture were searched with regard to similarities and differences in music and interior design. Later, music and the formation of interiors were examined through analysis of structures that use music as a part of the composition of architecture. In this framework, it has been observed that music and interior design both have common principles in the organizational phase as stated previously, and the design processed of selected projects and the compositions have various similarities. Therefore, the different methods of using music in interior design were tried to be revealed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectmüziktr_TR
dc.subjectiç mekan tasarımı
dc.subjectmüzik bileşenleri
dc.subjecttemel tasarım ilkeleri
dc.subjectdeneysel mekanlar
dc.subjectdisiplinlerarası yaklaşımlar
dc.titleMüzik ile Mekan Arasındaki İlişkiye Yönelik Deneysel Yaklaşımların İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMüzik ve iç mekan tasarımı var oldukları zamandan itibaren birbiri ile etkileşim halinde olan iki disiplindir. Geçmişten bugüne, iki alan arasındaki ilişkiler biçimsel, akustik, sayısal ya da kompozisyon gibi alt başlıklarda farklı açılardan incelenmiştir. Bu tezde, iki disiplinin sahip olduğu ilişkiler kompozisyon ve oluşum süreçleri üzerinden ele alınmıştır. Müzik ve iç mekan tasarımı, kompozisyon açısından değerlendirildiğinde ortak bir takım prensiplere sahiptir ve bu ortaklığın deneysel yaklaşımlar üzerinden okunabilmesi çalışmanın temel amacıdır. Bu sebeple çalışma boyunca temel tasarım ilkeleri ve müzik elamanlarındaki harmoni, denge, ritim, hiyerarşi, zıtlık, vurgu, bütünlük ve örüntü gibi ortak kavramların iki alandaki karşılıkları, benzerlik ve farklılıkları incelenmiştir. Daha sonra, müzik ve iç mekan biçimlenişi ilişkisine müziği, kompozisyonun bir parçası, bir malzeme olarak kullanan yapıların analizi üzerinden bakılmıştır. Bu çerçeve içerisinde, iki alanın hem daha önce bahsedildiği gibi organizasyon aşamasında ortak prensiplere sahip oldukları, hem de yapı ve bu tasarımlarda temel alınan bestelerin tasarım aşamalarında çeşitli benzerliklere sahip oldukları görülmüştür. Seçilen yapılar, alanlar arası ilgili benzerliklik ve farklılıklar ortaya konarak karşılaştırmalı şekilde analiz edilmiştir. Böylelikle, müziğin iç mekan tasarımı sürecinde kullanımının farklı üslupları ortaya konmaya çalışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİç Mimarlık ve Çevre Tasarımıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record