Show simple item record

dc.contributor.advisorKüçükgüngör, Erkan
dc.contributor.authorDinçbudak Solak, Beyza
dc.date.accessioned2018-05-17T12:48:49Z
dc.date.available2018-05-17T12:48:49Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4484
dc.description.abstractIf we take a look at the restriction of property rights interms of neighbourhood law which we studied in this research; we can clearly see these restrictions have occured related to consequnce of the social life. By restrictions of neighbourhood law that include the duties of endurance and avoidence, it is emphasized that the right of property is not unlimited and also it is only used freely within the legal boundaries. Before the restrictions are examined separately, the concept of neighbors is discussed in the study. And then, the conditions under which each constraint is carried out, obligations of the parties and legal qualifications of restrictions are examined in light of doctrine views and The decisions of the Supreme Court.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY ............................................................................................... i BİLDİRİM............................................................................................................ ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI .................................. iii ETİK BEYAN ..................................................................................................... iv ÖZET ..................................................................................................................v ABSTRACT .......................................................................................................vi İÇİNDEKİLER...................................................................................................vii KISALTMALAR DİZİNİ ...................................................................................xiii GİRİŞ..................................................................................................................1 1. BÖLÜM: TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE KOMŞULUK ......................................3 1.1.TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KAVRAMI .........................................................3 1.1.1.Mülkiyet Kavramı...............................................................................3 1.1.1.1.Klasik Mülkiyet Anlayışı..............................................................4 1.1.1.2.Marksist Mülkiyet Anlayışı ..........................................................4 1.1.1.3.Sosyal Mülkiyet Anlayışı.............................................................5 1.1.2.Türk Hukukunda Mülkiyet Kavramı....................................................5 1.1.2.1.Anayasal Düzenlemeler .............................................................5 1.1.2.2.Türk Medeni Kanunu Düzenlemesi ............................................6 1.1.2.3.Doktrinde Mülkiyet Kavramı .......................................................7 1.1.3.Mülkiyetin İçeriği (Malikin Yetkileri)....................................................9 xi 1.1.3.1.Aktif Yetki ...................................................................................9 1.1.3.2.Koruyucu Yetki ...........................................................................9 1.1.4.Malikin Yükümlülükleri .....................................................................10 1.1.4.1.Yapmama (Kaçınma) Ödevi .....................................................10 1.1.4.2.Katlanma Ödevi........................................................................11 1.1.4.3.Yapma Ödevi............................................................................11 1.1.5.Taşınmaz Mülkiyeti..........................................................................12 1.2.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI ......................................12 1.3.KOMŞU KAVRAMI.................................................................................14 2. BÖLÜM KOMŞULAR LEHİNE GETİRİLMİŞ ÖDEVLER .............................18 2.1.GENEL OLARAK ...................................................................................18 2.2.TAŞKINLIKTAN KAÇINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ......................................20 2.2.1.Taşkın Etki Yaratan Fiil....................................................................21 2.2.2.Duraksama Yaratan Eylemler..........................................................29 2.2.2.1.Pencere Açmak........................................................................29 2.2.2.2.Kalorifer Bacalarından Çıkan Duman .......................................30 2.2.2.3.Manzara Kapatmak ..................................................................31 2.2.3.Komşu Taşınmazın Taşkınlığın Giderilmesini İsteme Hakkı............32 2.3.KAZI VE YAPI YAPARKEN KOMŞU TAŞINMAZLARA ZARAR VERMEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ...........................................................................34 2.3.1.Genel Olarak ...................................................................................34 xii 2.3.2.Kavramlar........................................................................................35 2.3.3.Taşkınlık Arz Eden Kazı ve Yapılar .................................................37 2.3.4.Kaçınma Ödevinin Yaptırımı............................................................39 2.3.5.Dava Tarafları..................................................................................40 2.3.5.1.Davacı .....................................................................................40 2.3.5.2.Davalı .......................................................................................41 2.4.BİTKİ VE AĞAÇLARLA İLGİLİ KAÇINMA VE KATLANMA ÖDEVİ.....41 2.4.1.Taşkın Bitki Kavramı........................................................................42 2.4.2.Komşu Malikin Taşkın Bitkiye Bağlı Taşkınlığın Kaldırılmasını İsteme Hakkı ............................................................................................43 2.4.2.1.Dal ve Köklerin Kaldırılmasını İsteme Şartları ..........................44 2.4.2.1.1.Zarar ............................................ xiii 2.5.2.2.2.Kaynak Doğal Bir Şekilde Yeryüzüne Çıkması..................55 2.5.2.2.3.Kaynak Sürekli Olmalı.......................................................56 2.5.2.2.4.Kaynak Belirli Bir Debiye Sahip Olmalı .............................56 2.5.2.3.Kaynak Üzerindeki Hak ............................................................56 2.5.2.3.1.Genel Olarak.....................................................................56 2.5.2.3.2.Kısıtlamalar.......................................................................57 2.5.2.3.2.1.Başkasının Kaynağına veya Çeşmesine Zarar Vermeme Borcu...........................................................................57 2.5.2.3.2.2.Kaynaklara Tecavüz Durumunda Yaptırım ................58 2.5.2.3.2.3.Müşterek Kaynağın Korunmasına ve Değerlendirilmesine Katılma ........................................................59 2.5.2.4.Özel Kanun Hükümleri ve Yerel Adet .......................................60 2.5.2.5.Suların Akışını Kesmeme Yükümlülüğü ...................................60 2.6.KOMŞULUK İLİŞKİSİNİN GEREKLİ KILDIĞI ORTAK GİDER VE İŞLERE KATILMA........................................................................................62 3. BÖLÜM: ZORUNLU İRTİFAKLAR...............................................................65 3.1.GENEL OLARAK ...................................................................................65 3.2.ZORUNLU AKIMLIK (MECRA) HAKKI .................................................66 3.2.1.Genel Olarak ...................................................................................66 3.2.2.Mecra Kavramı ................................................................................67 3.2.3.Katlanma Ödevinin Doğması İçin Gereken Koşullar........................68 3.2.3.1.Akımlığa Gerçekten İhtiyacın Bulunması..................................69 xiv 3.2.3.2.Akımlığın Başka Bir Yerden Geçirilmesinin İmkansız Veya Aşırı Ölçüde Masraflı Olması ...............................................................72 3.2.3.3.Yükümlü Taşınmaz Malikine Uğrayacağı Zararın Tamamı Peşin Olarak Ödenmesi .......................................................................73 3.2.3.4.Her İki Taşınmazın Da Özel Mülkiyette Bulunması ..................74 3.2.4.Dava ve Tarafları.............................................................................75 3.2.4.1.Dava.........................................................................................75 3.2.4.2.Davanın Tarafları......................................................................76 3.2.4.2.1.Davacı...............................................................................76 3.2.4.2.2.Davalı................................................................................77 3.2.5.Mecra Hakkının Talebi ve Açıklayıcı Tescil Yapılması ................77 3.2.6.Katlanma Ödevi Olan Taşınmaz Malikinin Yararının Korunması ....................................................................................................79 3.2.7.Yeni Durumun Ortaya Çıkması....................................................80 3.3.ZORUNLU GEÇİT HAKKI......................................................................81 3.3.1.Genel Olarak ...................................................................................81 3.3.2.Zorunlu Geçit Hakkının Kurulabilme Şartları....................................83 3.3.2.1.Genel Yola Çıkmak İçin Yeterli Geçidin Bulunmaması.............83 3.3.2.1.1.Genel Yol Kavramı ............................................................83 3.3.2.1.2.Geçit İhtiyacının Varlığı .....................................................84 3.3.2.2.Tam Bir Bedelin Ödenmesi.......................................................86 3.3.2.3.Yükümlü Taşınmazın Özel Mülkiyete Tabi ve Tapuya Kayıtlı Arazi Olması..................................................................................88 xv 3.3.3.Geçit Hakkı Kurulurken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ............90 3.3.3.1.Taşınmazın Önceki Durumlarına ve Mevcut Yola Değer Verme Şartı ..............................................................................................90 3.3.3.2.Geçidin En Az Zarar Verecek Şekilde Kurulma Şartı ...............92 3.3.3.3.Taraf Çıkarlarının Dengelenmesi Koşulu..................................94 3.3.3.4.Uygulamanın Getirdiği Diğer Şartlar.........................................95 3.3.3.4.1.Kesintisizlik ilkesi...............................................................95 3.3.3.4.2.Davacıya Ait Taşınmazın Önceliği İlkesi ...........................96 3.3.4.Hakkın Hukuki Niteliği......................................................................96 3.3.5.Dava ve Tarafları.............................................................................98 3.3.5.1.Dava.........................................................................................98 3.3.5.2.Davanın Tarafları......................................................................98 3.3.5.2.1.Davacı...............................................................................98 3.3.5.2.2.Davalı..............................................................................100 3.3.6.Sona Ermesi..................................................................................100 3.4.ZORUNLU SU (ZORUNLU KAYNAK) HAKKI.....................................101 3.4.1.Genel Olarak .................................................................................101 3.4.2.Katlanma Ödevinin Doğması İçin Gereken Şartlar ........................102 3.4.2.1.Komşu Taşınmazın Su İhtiyacının Bulunması........................102 3.4.2.2.Kaynak Sahibi Taşınmazın İhtiyacından Fazla Suyunun Bulunması ...........................................................................103 3.4.2.3.Tam Bir Bedelin Ödenmesi.....................................................103 3.4.3.Dava ve Tarafları...........................................................................103 xvi 3.4.3.1.Dava.......................................................................................103 3.4.3.2.Davanın Tarafları....................................................................104 3.4.4.Kaynak Hakkının Talebi ve Tescili.................................................104 3.4.5.Sona Ermesi..................................................................................105 SONUÇ...........................................................................................................106 KAYNAKÇA ...................................................................................................111 EK 1: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU...............................................118 EK 2: ORİJİNALLİK FORMU .........................................................................119tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkomşuluk hukukutr_TR
dc.subjectmülkiyetin kısıtlamalarıtr_TR
dc.subjecttaşkınlıktan kaçınmatr_TR
dc.subjectkazı ve yapıtr_TR
dc.subjecttaşkın bitkitr_TR
dc.subjectzorunlu irtifaklartr_TR
dc.subjectsu hakkıtr_TR
dc.titleMülkiyet Hakkının Komşuluk Hukuku Bakımından Kısıtlanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmamızda incelemiş olduğumuz taşınmaz mülkiyetinin komşuluk hukuku bakımından kısıtlamalarına bakarsak; bu kısıtlamalar birlikte yaşamın zorunlu bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Katlanma ve kaçınma ödevlerini ihtiva eden komşuluk hukuku kısıtlamaları ile mülkiyetin ancak hukuk sınırları içerisinde dilediğince kullanılabileceği öngörülmüş, mülkiyet hakkının sınırsız olmadığı vurgulanmıştır. Kısıtlamalar ayrı ayrı incelenmeden önce, komşu kavramı ile çalışmaya giriş yapılmıştır. Ardından her bir kısıtlamanın hangi şartlar altında gerçekleştiği, tarafların yükümlülükleri ve kısıtlamaların hukuki nitelikleri doktrin görüşleri ile Yargıtay kararları ışığında incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record