Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Bülent
dc.contributor.authorYıldırım, Zarife
dc.date.accessioned2018-05-11T11:43:43Z
dc.date.available2018-05-11T11:43:43Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-05-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4478
dc.description.abstractEthics is a set of principles that apply to all societies and times, and that provide the right behavior and living. According to this, professional ethics are values which direct the persons to act on the basis of the truths of the related profession and science field. In each field ethical principles are organizer, so they cannot be considered apart from the academic life and research process. Science will contribute to the development of society as long as done upon ethical principles, correctly and reliably. In this sense, science ethics is part of the academic world. It is important for the academicians who will carry out scientific research activities to be aware of these ethical principles and values at the beginning of their profession. For this reason, it is expected that research assistants who are at the first stage of academicians should have a correct perception and knowledge about science ethics. Plagiarism is the result of the ignorance of ethical principles when conducting scientific research, but at the same time, it also causes unethical academic behavior, such as violation of the science ethics. In order to prevent plagiarism, which is one of the most common forms of academic dishonesty, content and its content need to be fully known and understood by academicians in particular. This study was carried out in order to determine the perception, consciousness and approaches about plagiarism of research assistants at Çankırı Karatekin University. In this context, the scope of the research is composed of 210 academicians who work in Çankırı Karatekin University as research assistant position. The study conducted within the framework of the description method and 116 research assistants responded the questionnaire, which was used as a data collection tool in the research. According to the results obtained in the research, it is understood that the research assistants are not fully aware of the scope of plagiarism and are not have a correct approach. The hypothesis defined in the form of “Research assistants of Çankırı Karatekin University who have lack of consciousness and approach mistakes about plagiarism, need scientific ethics education.” has been confirmed as the result of the research. In the direction of the results obtained in the research, it was suggested that courses such as “science ethics” and “research ethics” necessarily take place in the postgraduate programs, necessary training must be given and penal sanctions must be implement and university libraries should also provide training on plagiarism and academic dishonesty.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEtiktr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCEStr_TR
dc.subjectBilim etiği
dc.subjectİntihal
dc.subjectAkademik sahtekârlık
dc.subjectÇankırı Karatekin Üniversitesi
dc.titleÇankırı Karatekin Üniversitesi Araştırma Görevlilerinin İntihal Algısıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetEtik, genelde tüm toplumlar ve zamanlar için geçerli olan, doğru davranmayı ve yaşamayı sağlayan ilkeler bütünüdür. Buna göre mesleki etik de, kişileri ilgili meslek ve bilim alanının doğruları çerçevesinde hareket etmeye yönlendiren değerlerdir. Her alanda düzenleyici nitelik taşıyan etik ilkeler, akademik hayat ve araştırma sürecinden ayrı düşünülemez. Bilim, etik ilkelere uyularak, doğru ve güvenilir bir şekilde yapıldığı sürece toplumların gelişimine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda bilim etiği kavramı akademik dünyanın bir parçasıdır. Sürekli olarak bilimsel araştırma etkinlikleri yürütecek olan akademisyenlerin mesleklerinin en başında bu etik ilke ve değerlerin farkında olmaları önemlidir. Bu nedenle akademisyenliğin ilk basamağında olan araştırma görevlilerinin bilim etiği konusunda doğru bir algı ve bilince sahip olmaları beklenir. İntihal, bilimsel araştırma yaparken etik ilkelerin göz ardı edilmesi sonucu ortaya çıkan ancak aynı zamanda bilim etiğinin ihlali gibi etik dışı akademik davranışa neden olan bir durumdur. En yaygın akademik sahtekârlık türlerinden birisi olan intihalin engellenebilmesi için içerik ve kapsamının özellikle akademisyenler tarafından tam olarak bilinmesi ve doğru algılanması gerekmektedir. Bu çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi’ndeki araştırma görevlilerinin intihal konusundaki algı, bilinç ve yaklaşımlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda, araştırmanın kapsamını Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde araştırma görevlisi kadrosunda görev yapmakta olan toplam 210 akademisyen oluşturmaktadır. Betimleme yöntemi çerçevesinde gerçekleştirilen araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan ankete 116 araştırma görevlisi yanıt vermiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, araştırma görevlilerinin intihalin kapsamı konusunda tam bir bilince ve doğru bir yaklaşıma sahip olmadıkları anlaşılmıştır. Araştırma sonucunda “İntihal konusunda bilinç eksikliği ve yaklaşım yanlışlıkları bulunan Çankırı Karatekin Üniversitesi araştırma görevlileri bilim etiği eğitimine gereksinim duymaktadırlar” şeklinde belirlenen hipotez doğrulanmıştır. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda “bilim etiği”, “araştırma etiği” gibi derslerin lisansüstü programlarda zorunlu olarak yer alması, gerekli eğitim ve cezai yaptırımların uygulanması ve aynı zamanda üniversite kütüphanesinin de intihal ve akademik sahtekârlıklar konusunda eğitim vermesi gerektiği önerilerinde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgi ve Belge Yönetimitr_TR
dc.contributor.authorID227997tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record