Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin Tekinalp, Ayşe Pelin
dc.contributor.authorŞay, Simin
dc.date.accessioned2018-02-05T11:47:51Z
dc.date.available2018-02-05T11:47:51Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-08
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.other10180470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4259
dc.description.abstractIn the thesis study named “Society for the Protection of Children Architect Arif Hikmet Koyunoğlu in Collaboration with Painter Namık İsmail”, the examinations and documentations made for the protection of the meeting hall that is under the roof of the Child Protection Agency Building are assessed scientifically, and they have been put forward in entirety by supporting them with recommendations. Within the scope of the thesis, the life of the Arif Hikmet Koyunoğlu, among the architects of the First National Architecture Period, has been compiled by benefiting from his memoirs that he put down on paper himself and from the other sources about him. Pictures and ornaments partaking in the hall were assessed by considering their motifs, compositions and colors. As a result of the carried out researches and evaluations, the names taking charge in the ornament and artistic design of the hall, and shaping the architecture and art of the period have been revealed. Alterations that the building, construction of which was completed on 1927, and the hall, which has been actively used since the opening day, have undergone were determined. Documentations have been made within this scope, and data regarding the current protection status and the speeds of the deteriorations in the works of arts has been revealed. By this means, resource has been created for the protection-repair works that are probable to be made. Emphasis has been laid on as some measures have to be taken for the protection of the hall and the work of arts in line with the deteriorations that are determined during the studies. And it has been emphasized that providing the proper conditions would be the most appropriate and effective study for extending their life span.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY……………………………………………………………………...i BİLDİRİM……………………………………………………………………………….ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI……………..………………….iii ETİK BEYAN………………………………………………………..………...……………….iv ÖZET……………………………………………………………………………………v ABSTRACT…………………………………………………………………………..vii İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………ix KISALTMALAR ……………………………………………………………….……xiii RESİM LİSTESİ ……………………………….……………………….…..…..….. xiv ÇİZİM LİSTESİ …………………………….………………………………………. xix ÖNSÖZ ……………………………………………………………………….…...… xx GİRİŞ……………………………………………………………………………………1 1. OSMANLI MODERNLEŞME SÜRECİNİN MİMARLIĞA ETKİLERİ VE BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ………………………………………….12 1.1. BİRİNCİ ULUSAL MİMARLIK DÖNEMİ MİMARİ ÖZELLİKLERİ..18 2.CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE ANKARA……………………………………….22 2.1 ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU VE GELİŞİMİ …………………...24 3. MİMAR ARİF HİKMET KOYUNOĞLU……………………………….…………29 3.1. AİLESİ VE ÇOCUKLUK YILLARI………………………………….…29 3.2. EĞİTİM HAYATI VE SAVAŞLAR……………………………………..32 3.3. OLGUNLUK DÖNEMİ VE ESERLERİ………………………..………39 4. ANKARA ÇOCUK ESİRGEME KURUMU BİNASI…………………...………46 4.1 TOPLANTI SALONU…………………………………………..………..52 5. NAMIK İSMAİL’İN HAYATI VE SANAT ANLAYIŞI………………….……….58 6.ÇOCUK ESİRGEME KURUMU BİNASI TOPLANTI SALONU BEZEMELERİ İLE RESMİN KORUNMA DURUMU VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.64 6.1 BOZULMA FAKTÖRLERİ………………...........................................65 6.1.1 Fiziksel Etmenler……..............................................65 6.1.2. Doğal Afetler ve Felaketler....................................65 6.1.3. Bağıl Nem …….......................................................65 6.1.4. Sıcaklık…….............................................................66 6.1.5. Işık……....................................................................67 6.1.6. Kirleticiler……........................................................67 6.1.7 Mikroorganizmalar, Böcekler ve Diğer Zararlılar.68 6.1.8. Diğer…….................................................................69 6.2. TUVALDE GÖRÜLEN BOZULMALAR…………………………..….70 6.2.1. Oksidasyon………………………………………………...…70 6.2.2. Işın Kaynaklı Bozulmalar………………………………...…70 6.2.3. Hava Kirliliği ve Toz Kaynaklı Bozulmalar…………...….71 6.2.4. Mikroorganizmalar ve Haşereler……………..……….......71 6.2.5. Bağıl Nem……………………..……....................................72 6.2.6. Tuval Gergi Düzensizliği………..……..............................72 6.2.7. Mikroklima Alanı…………….............................................72 6.3. BOYA TABAKASINDA GÖRÜLEN BOZULMALAR...................73 6.3.1. Kırışma…………….............................................................73 6.3.2. Sararma……………...........................................................73 6.3.3. Saydamlığın Artması........................................................74 6.3.4. Renklerin Solması.............................................................74 6.3.5. Kahverengileşme..............................................................74 6.3.6. Bükülme.............................................................................74 6.3.7. Çatlama..............................................................................75 6.3.8. Ağarma..............................................................................75 6.4. VERNİK TABAKASINDA GÖRÜLEN BOZULMALAR...............75 6.4.1. Sararma.............................................................................75 6.4.2. Puslanma...........................................................................76 6.4.3. Gevrekleşme.....................................................................76 6.4.4. Çatlaklar.............................................................................76 6.4.5. Yoğun Çatlak / Crazing.....................................................76 6.5. ŞASİDE GÖRÜLEN BOZULMALAR...........................................77 6.5.1.Fiziksel Bozulma Mekanizmaları ve Nedenleri................77 6.5.1.1. Bağıl Nem Kaynaklı Bozulmalar......................................77 6.5.1.2. Çevresel Koşullar Kaynaklı Bozulmalar ..........................77 6.5.1.3. İnsan Kaynaklı Bozulmalar .............................................78 6.5.2. Kimyasal Bozulma Biçimleri ve Nedenleri.....................78 6.5.2.1. Işın...................................................................................78 6.5.2.2. Asitli Maddeler.................................................................78 6.5.2.3. Alkali Maddeler................................................................79 6.5.3.Biyolojik Bozulma Biçimleri ve Nedenleri.......................79 6.5.3.1. Mantarlar.........................................................................79 6.5.3.2. Böcekler ..........................................................................79 6.6. TOPLANTI SALONUNDAKİ BEZEMELER İLE RESMİN KORUNMA DURUMU VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER ...….......79 6.6.1. Önleyici Koruma...............................................................81 6.6.2. Alınması Gereken Önlemler.............................................82 6.6.2.1. Fiziksel Etmenler.............................................................83 6.6.2.2. Bağıl Nem........................................................................83 6.6.2.3. Sıcaklık............................................................................84 6.6.2.4. Kirleticiler.........................................................................84 6.6.2.5. Işık...................................................................................85 6.6.2.6. Doğal Afet........................................................................86 6.6.2.7. Mikroorganizma, Böcek ve Diğer Zararlılar.....................87 6.6.2.8. Diğer................................................................................87 7. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ……………………………………………….92 8. RESİMLER……………………………………………………………………….114 9. ÇİZİMLER………………………………………………………………………...160 10. KAYNAKÇA…………………………………………………………………….169 11. EKLER………………………………………………………………………..…180 EK 1: BODRUM KAT PLANI RESTİTÜSYON……………………….…180 EK 2: GİRİŞ KAT PLANI RESTİTÜSYON………………………………181 EK 3: İKİNCİ KAT PLANI RESTİTÜSYON……………………………...182 EK 4: ARİF HİKMET KOYUNOĞLU’NUN YAPILARI………………….183 EK 5: 01 12 1924 TARİHLİ BELGE ……………………………………..185 EK 6: ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU…………………………187 EK 7: TEZ ÇALIŞMASI ORJİNALLİK RAPORU……………………….189tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectarif hikmet koyunoğlutr_TR
dc.subjectnamık ismail
dc.subjectrestorasyon
dc.subjectkonservasyon
dc.subjectkoruma
dc.subjectonarım
dc.titleÇocuk Esirgeme Kurumu: Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve Ressam Namık İsmail'in İşbirliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet“Çocuk Esirgeme Kurumu: Mimar Arif Hikmet Koyunoğlu ve Ressam Namık İsmail’in İşbirliği” isimli tez çalışmasında Çocuk Esirgeme Kurumu Binası çatısı altındaki toplantı salonunun korunmasına yönelik olarak yapılan inceleme ve belgelemeler bilimsel olarak değerlendirilmiş ve önerilerle desteklenerek bir bütün içerisinde ortaya konmuştur. Tez çalışması kapsamında, Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi Mimarlarından Arif Hikmet Koyunoğlu'nun hayatı kendi yazdığı anılarından ve hakkındaki diğer kaynaklardan faydalanılarak bir araya getirilmiştir. Salonda yer alan resim ile bezemeler motif, kompozisyon ve renkleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırma ve değerlendirmeler sonucunda salonun dekorasyonu ve sanatsal tasarımı aşamasında görev alan, dönemin mimarisine ve sanatına yön veren isimler ortaya konmuştur. 1927’de yapımı tamamlanan söz konusu binanın ve açılış gününden itibaren aktif olarak kullanımı devam eden salonun geçirdiği değişimler tespit edilmiştir. Bu kapsamda belgelemeler yapılmış ve mevcut korunma durumu ile eserlerdeki bozulmaların hızları hakkında veriler ortaya konmuştur. Bu sayede daha sonra yapılması muhtemel koruma-onarım çalışmalarına kaynak oluşturulmuştur. Çalışmalar sırasında tespit edilen bozulmalar doğrultusunda salonun ve eserlerin korunması konusunda bazı önlemlere başvurulması gerekliliği üzerinde durulmuş, uygun şartlarının sağlanmasının söz konusu eserlerin ömrünün uzatılması için en doğru ve etkili çalışma olacağı vurgulanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentSanat Tarihitr_TR
dc.contributor.authorID121202tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record