Show simple item record

dc.contributor.advisorTUNCA YILMAZ, Öznur
dc.contributor.authorAYDIN, Güllü
dc.date.accessioned2018-01-17T11:09:03Z
dc.date.available2018-01-17T11:09:03Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-01-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4182
dc.description.abstractThis study was planned to investigate the acute effect of muscle facilitation application on performance and energy consumption in Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). Forty-five patients from Level 1 and 2 according to the Brooke Lower Extremity Functional Classification were included in the study. The demographic characteristics of the children were recorded. Performance by the 6-min walking test (6MWT), timed performance tests and the number of steps; energy consumption by Physiological Expenditure Index (PEI), heart rate and oxygen saturation; balance by Pediatric Berg Balance Scale and Timed Up and Go tests and walking by footprint method on powdered ground was assessed. In the study, kinesiologic taping with facilitation technique (KT) was applied on bilateral quadriceps and tibialis anterior muscles and the assesments were repeated 1 hour after application. There was found significant difference in 6 DYT, descending 4 steps and 10m walking tests (p <0.05) while no significant difference in energy consumption after banding application (p> 0.05). The change in the walking and balance parameters was found to be significant (p <0.05). The results of our study suggest that the kinesiology taping applied to patients with DMD in early period has a positive effect on performance, walking and balance parameters and that banding application can be included in rehabilitation programs. Key words: Duchenne Muscular Dystrophy, kinesiological taping, facilitation, performance, energy consumptiontr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDuchenne Musküler Distrofi
dc.subjectkinezyolojik bantlama
dc.subjectfasilitasyon
dc.subjectperformans
dc.subjectenerji tüketim
dc.titleDuchenne Musküler Distrofi'de Kinezyolojik Bantlamanın Performans Ve Enerji Tüketimine Akut Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma Duchenne Musküler Distrofi’de (DMD) kas fasilitasyon uygulamasının performans ve enerji tüketimine akut etkisini araştırmak amacıyla planlandı. Çalışmaya Brooke Alt Ekstremite Fonksiyonel Sınıflandırması’na göre Devre 1 ve 2’den 45 hasta dahil edildi. Hastaların demografik bilgileri kaydedildi. Performans 6 dk yürüme testi (6DYT) süreli performans testleri ve adım sayısı; enerji tüketimi Fizyolojik Harcama İndeksi (FHİ), kalp hızı ve oksijen saturasyonu; denge Pediatrik Berg Denge Skalası ve Zamanlı Kalk Yürü Testi (ZKYT); yürüyüş pudralı zeminde ayak izi yöntemi ile değerlendirildi. Çalışmada hastaların kuadriseps ve tibialis anterior kaslarına bilateral fasilitason tekniğiyle kinezyolojik bantlama (KB) uygulandı ve testler uygulamadan 1 saat sonra tekrarlandı. Bantlama uygulaması sonrasında hastaların 6 DYT, merdiven inme ve 10 m yürüme testlerinde anlamlı fark bulunurken (p<0,05), enerji tüketimlerinde fark bulunamadı (p>0,05). Yürüyüş ve denge parametrelerindeki değişimin ise anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05). Çalışmamızın sonuçları erken devredeki DMD’li hastalara yapılan kinezyolojik bantlama uygulamasının performans, yürüme ve denge parametreleri üzerine olumlu etkisi olduğunu ve rehabilitasyon programlarına bantlama uygulamasının dahil edilebileceğini öngörmektedir. Anahtar kelimeler: Duchenne Musküler Distrofi, kinezyolojik bantlama, fasilitasyon, performans, enerji tüketimitr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID10177293tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record