Show simple item record

dc.contributor.advisorTOKGÖZOĞLU, Ahmet Mazhar
dc.contributor.authorERTAŞ, Erkan Sabri
dc.date.accessioned2017-11-24T11:46:44Z
dc.date.available2017-11-24T11:46:44Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-08-16
dc.identifier.citationErtaş. E. S. , Primer total kalça protezi sonrası protez kalça çıkığına baş çapının etkisi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Tezi, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4067
dc.description.abstractRecent advances in polyethylene and ceramic technologies has allowed us to use larger size heads without compromising the wear properties of a THR. One benefit of this change has been proposed to be a lower incidence of dislocation. We retrospectively evaluated the dislocation rate in 913 THR’s performed using the same standardized surgical technique employed by a single team of surgeons at our institution between 1995 and 2015. Patients were assigned to two groups: small (28 mm and smaller) (SH), large diameter heads (36 mm and larger) (LH). The cup position was measured and plotted to determine its status according to the Lewinnek safe zone (15°±10° for anteversion, 40°±10° for inclination). Sixteen of the 472 SH dislocated (3,4 percent) while 5 of the 441 LH group (1,1 percent) (P=0,04). In all of the LH patients that dislocated the cup position was in the safe range of Lewinnek. However, in the LH group only 65 percent of the cups were in the safe zone. Using the same surgical approach by changing the head size to 36 mm and larger, we were able decrease the dislocation rate significantly. Errors of cup positioning according to Lewinnek became oblivious when using large heads compared to small heads. In our opinion, using large heads in total hip arthroplasty makes a difference in terms of dislocation.en
dc.description.tableofcontentsTEŞEKKÜR................................................................................................................iii ÖZET...........................................................................................................................iv ABSTRACT..................................................................................................................v İÇİNDEKİLER............................................................................................................vi SİMGELER VE KISALTMALAR............................................................................vii ŞEKİLLER................................................................................................................viii TABLOLAR................................................................................................................ix 1.GİRİŞ.........................................................................................................................1 2.GENEL BİLGİLER...................................................................................................3 2.1. Kalça Cerrahisi ve Kalça Protezi Tarihçesi...........................................................3 2.2. TKP’nin Önemli Bir Komplikasyonu; Çıkık.......................................................12 2.2.1. Çıkığa Neden Olan Hasta ile İlişkili Faktörler.................................................13 2.2.2. Çıkığa Neden Olan Cerrah ve Cerrahi Yaklaşım ile İlişkili Faktörler..............14 2.2.3. Çıkığa Neden Olan İmplant Tasarımı ve Komponent Pozisyonu ile İlişkili Faktörler.....................................................................................................14 2.3. Çıkığın Önlenmesinde Önemli Bir Faktör Olarak Büyük Baş Kullanımı...........17 3. BİREYLER VE YÖNTEM....................................................................................21 3.1. Küçük Çaplı Baş Uygulanan Hastalar.................................................................21 3.2. Büyük Çaplı Baş Uygulanan Hastalar.................................................................22 3.3. Cerrahi Teknik ve Kullanılan İmplantlar.............................................................23 3.4. Anteversiyon ve İnklinasyon Ölçümleri..............................................................24 3.5. İstatistiksel Analiz................................................................................................27 4. BULGULAR...........................................................................................................28 5.TARTIŞMA.............................................................................................................51 6. SONUÇ VE ÖNERİLER........................................................................................57 KAYNAKLAR ..........................................................................................................59 EKLER EK 1: Prostetik Kalça Çıkığı Görülen Hastaların Özellikleri ve Tedavi Yöntemleritr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPrimer total kalça protezitr_TR
dc.subjectÇıkık
dc.subjectBaş çapı
dc.subjectAnteversiyon
dc.subjectİnklinasyon
dc.titlePrimer Total Kalça Protezi Sonrası Protez Kalça Çıkığına Baş Çapının Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetPolietilen ve seramik teknolojilerindeki son gelişmeler, total kalça protezinin aşınma özelliklerinden ödün vermeksizin daha büyük başları kullanmamızı sağlamıştır. Bu değişikliğin bir yararı olarak da çıkık insidansında azalma olduğu öne sürülmüştür. 1995 ile 2015 yılları arasında bölümümüzde tek bir cerrahi ekip tarafından ve aynı standart cerrahi teknik kullanılarak uygulanan 913 primer total kalça protezinde çıkık oranını retrospektif olarak değerlendirdik. Hastalar kullanılan baş çapına göre, küçük baş kullanılanlar (28 mm ve daha küçük) ve büyük baş kullanılanlar (36 mm ve daha büyük) olmak üzere iki grubu ayrıldı. Asetabular yuvanın pozisyonu ölçülerek, Lewinnek’in güven aralıkları (anteversiyon için 15 °±10 °, inklinasyon için 40 °±10°) dikkate alınarak pozisyonu değerlendirildi. 472 adet küçük baş kullanılan kalçanın 16'sında (%3,4), 441 adet büyük baş kullanılan kalçanın 5'inde (%1,1) (P=0,04) prostetik kalça çıkığı görülmüştür. Büyük baş kullanılan ve çıkık görülen kalçaların hepsinde asetabular yuva pozisyonu Lewinnek'in güvenli aralığındaydı. Bununla birlikte, büyük baş kullanılan grupta kalçaların yüzde 65’inde asetabular yuva pozisyonu güven aralığındaydı. Aynı cerrahi yaklaşımı kullanılıp baş çapı 36 mm ve daha büyük olarak değiştirildiğinde çıkık oranını önemli derecede düştüğü görüldü. Küçük baş kullanılanlarla karşılaştırıldığında büyük baş kullanılan kalçalarda, Lewinnek’e göre asetabular yuva yerleştirme hataları daha önemsizdir. Bizim görüşümüze göre, total kalça artroplastisinde büyük baş kullanılması çıkık açısından fark yaratmaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentOrtopedi ve Travmatolojitr_TR
dc.contributor.authorID181696tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record