Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıç, Rüya
dc.contributor.authorBoran, Mustafa
dc.date.accessioned2017-08-08T07:18:21Z
dc.date.available2017-08-08T07:18:21Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-06-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3874
dc.description.abstractThis thesis takes up the issue of using Islamic hagiographies (menakıpname) as historical sources. The need of examining hagiographies methodologically makes necessary using structualist methods on hagiographies. For this reason the method of Propp that one of the structualist methods is seen as suitable for this research. This method was used on hagiographies which is choosen for this research. Firstly, the sources that forming the hagiography narration is defined. In this way, it’s pointed out that hagiographies is formed around a common culture of narration. This situation makes possible using structualist methods on hagiographies. In that way we can examine the data that taken from hagiographies more academically. According to us this research that used on limited time and data will lead to more extensive researches in that area.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectMenakıbname , Propp yöntemi , Yapısalcı yöntemler , Bektaşi menakıbnameleri, Mevlevi menakıbnameleri , sufilik tarihi, tasavvuf, velayetnametr_TR
dc.subjectPropp yöntemi
dc.subjectYapısalcı yöntemler
dc.subjectBektaşi menakıbnameleri
dc.subjectMevlevi Menakıbnameleri
dc.subjectSufilik Tarihi
dc.subjectTasavvuf
dc.subjectVelayetname
dc.titleMenakıbnamelerin Yapısalcı Yöntemler İle İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezin temel sorusu yapısalcı yöntemler ile menakıbnamelerin tarih kaynağı olarak nasıl kullanılabileceğidir. Yapısalcı yöntemlerden biri olan Propp yöntemi araştırma dâhilinde seçilen menakıbnameler üzerinde karşılaştırmalı bir şekilde uygulanmıştır. Öncelikle menakıbnamelerdeki ortak anlatının şekillenmesini sağlayan kaynaklar ortaya konmuş; böylece menakıbnamelerin aslında ortak bir anlatı kültüründen beslendiği ve bu kültür etrafında şekillendiği gösterilmiştir. Ardından Propp yöntemi doğrultusunda seçilen menakıpnamelerdeki sabit ve yardımcı unsurlar tespit edilmiştir. Menkıbe anlatılarında ortak olarak aktarılan bu unsurlar tarih kadar halk bilimi alanındaki metodolojik ve morfolojik incelemelere de önemli katkı sağlayacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record